Evidenčné číslo faktúry Popis fakturovaného  plnenia Celková max. hodnota s DPH v EUR Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky    Dátum doručenia Dátum úhrady Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa Adresa trvalého pobytu / obchodné sídlo dadávateľa IČO dodávateľa
2017012017 Zverejnenie pracovnej ponuky 94,8   objednávka,13.3.2017 14.03.2017 03.04.2017 Profesia spol.s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861
3920007495 lieky 111,07   4470/2015/NL,15.12.2015 21.12.2015 05.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920007342 lieky 78,73   4044/2015/NL,24.11.2015 21.12.2015 05.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920005932 lieky 5911,35   3841 až 3847/2015/NL,26.10.2015 16.11.2015 05.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920007469 nájom za prístroj Cobas 12/2015  42 Zmluva o nájme lekárskeho prístroja do 1.3.2020   29.12.2015 05.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
4590772269 PHM 1/2017 7225,1 0711433//00CRZ zo dňa 29.6.2016   08.02.2017 05.04.2017 SLOVNAFT , a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
2015005 likvidácia vývojky 18,4 Zmluva o dielo zo dňa 1.12.2010   16.04.2015 05.04.2017 Lucia Homolová -ARGENTA PLUS Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava 40575233
3515070041 čistiace prostriedky 756,16   1890/2015 , 2.7.2015 04.08.2015 05.04.2017 Martek Medical a.s. Kočovce244,91631 Kočovce 47719150
2153083 lieky 886,64   2877/2015/NL,20.8.2015 10.09.2015 05.04.2017 BIOHEM spol.s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 31442617
2153301 ŠZM 96,8   3268/2015/NL, 21.9.2015 28.09.2015 05.04.2017 BIOHEM spol.s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 31442617
F151007 pracovné oblečenie 2673,65 Kúpna zmluva č.Z201519868_Z, 18.8.2015   08.10.2015 05.04.2017 JANOLI,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 36515507
2153393 lieky 71,6   3428/2015/NL, 21.9.2015 20.10.2015 05.04.2017 BIOHEM spol.s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 31442617
203631347 elekrická energia 12/2016 21249,85 zmluva č.306E/2010, 1.3.2010   13.01.2017 05.04.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, 94905 Nitra 36565482
200740052 tepelná energia 1/2017 74827,3 zmluva č.306T/2010, 1.3.2010   13.02.2017 05.04.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, 94905 Nitra 36565482
141607052 ŠZM 578,19   4669/2016/NL, 5.12.2016 12.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609086 Extran MA50 257,83   3503/2016, 15.11.2016 16.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609091 lieky 503,14   4743/2016/NL, 15.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609309 lieky 930,82   4747/2016/NL, 16.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609308 lieky 750,86   4744/2016/NL, 16.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
121659921 lieky 126,61   4584/2016/NL, 9.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609310 lieky 555,13   4761/2016/NL, 16.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141610651 lieky 1829,38   4758 až 4760/2016/NL, 19.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141610655 lieky 1616,01   4762až4763/2016/NL 20.12.2016 23.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141608879 lieky 723,91   4733/2016/NL 14.12.2016 19.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141608629 lieky 273,02   4592/2016/NL 13.12.2016 19.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141608434 lieky 828,78   4587/2016/NL 12.12.2016 19.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
12866 ŠZM 28,8   4337/2015/NL 4.12.2015 22.12.2015 07.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12930 ŠZM 152,26   4336/2015/NL 4.12.2015 22.12.2015 07.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12932 ŠZM 47,42   3900/2015/NL 16.11.2015 22.12.2015 07.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
2016/3 služby na OVL 230 4/2011-RPZ,  21.12.2010   14.01.2016 07.04.2017 STAMIMED, s.r.o. Sanat, Nábrežná 1, 93401 Levice 36852554
VF131444 smútočná zástava 9,6   172/2013 10.1.2013 21.01.2013 07.04.2017 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok 43930824
42017 očná amb., PZS 1050 6/2016, 30.12.2016   03.03.2017 07.04.2017 Brain a Eye s.r.o. Južná 11, 934 01 Levice 45603413
160891 tonery 287,76   4075/2016, 21.11.2016 25.11.2016 10.04.2017 COMIX, s.r.o. Kpt. Nálepku 64, 93401 Levice 36520284
20151960 UPS NPR-3300-RT.zdroj-DDHM 866,4   805/2015-OK,21.5.2015 07.01.2016 13.04.2017 ELTECO,a.s. Rosinská cesta 15,P.O.Box 6,01008Žilina 17321719
17OP0005 Gyn.4Klaparoskop s prís.-nájom2/2017 4757,28 Zmluva o nájme hnuteľných vecí,11.1.2017   08.03.2017 13.04.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
201790065 Nájom 2/17-FullHD laparoskop 24m 2168,12 Zmluva o nájme hnuteľných vecí,11.1.2017   17.03.2017 13.04.2017 RADIX spol.sr.o. Kramnička 36,97405 Banská Bystrica 615803
201790066 Nájom 2/17-FullHD laparoskop 60m 2229,46 Zmluva o nájme hnuteľných vecí,11.1.2017   17.03.2017 13.04.2017 RADIX spol.sr.o. Kramnička 36,97405 Banská Bystrica 615803
141605434 lieky 4272,46   4534až4538 a 4542/2016/NL,30.11.2016 06.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141605436 lieky 1299,27   4548a4549/2016/NL, 2.12.2016 06.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141605439 lieky 195,6   4550/2016/NL,2.12.2016 06.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606340 lieky 1024,69   4557a4560/2016/NL, 5.12.2016 08.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606338 lieky 725,34   4557/2016/NL,5.12.2016 08.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606374 lieky 339,52   4565/2016/NL,5.12.2016 08.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606337 lieky 2636,68   4557až4559/2016/NL,5.12.2016 08.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702643 lieky 928,57   119/2017/NL, 12.1.2017 18.01.2017 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702644 lieky 1569,08   120a121/2017/NL,12.1.2017 18.01.2017 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
12652 ŠZM 694,8   4337/2015/NL,4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12653 ŠZM 627   4338/2015/NL, 4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12654 ŠZM 755,66   4336/2015/NL 4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12650 ŠZM 668,91   4341/2015/NL,4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12649 ŠZM 865,44   4339/2015/NL,4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12648 ŠZM 939,13   4340/2015/NL,4.12.2015 14.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
3291700183 zneškodnenie odpadu 277,82 č.1030513, 28.11.2014   24.02.2017 13.04.2017 Tekovská ekologická s.r.o. č.133, 93533 Nový Tekov 34131451
2017043 služby BOZP a PO 3/2017 450 MZ č.1/2017,31.1.2017   03.04.2017 13.04.2017 Judita Tricková Kamenec 11, Nová Dedina, 93401 Levice 43373780
3920008426 nájom za prístroj Cobas  42 Zmluva o nájme lekárskeho prístroja do 1.3.2020   16.02.2016 18.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Lazaretská 12,81108 Bratislava 35887117
3920006783 lieky 4044,66   4043až4047/2015/NL,24.11.2015 07.12.2015 18.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Lazaretská 12,81108 Bratislava 35887117
3920008588 lieky 484,37   459/2016/NL,26.1.2016 02.02.2016 18.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Lazaretská 12,81108 Bratislava 35887117
16110053 ŠZM 440   702/2016/NL,11.2.2016 19.02.2016 18.04.2017 Rous Surgical s.r.o. Hatě 405/26,62100  Brno 25334123
2017009 konzílium a JZS 400 1/2010-ZS, 1.3.2010   06.03.2017 18.04.2017 UROCENTRUM LEVICE, s.r.o. ul.Slobody5341/14,93405 Levice 5 35959681
20170013 konzílium 83 5/2015,1.7.2015   28.02.2017 18.04.2017 Oftal. ambu.MuDr. Šuplatová s.r.o.  SNP 19, 93401 Levice 35932171
20170010 konzílium 99,6 5/2010 ZS, 1.3.2010   01.03.2017 18.04.2017 Det.kar.ambul.MuDr.Vargová s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 35972998
2017/17 EMG vyšetrenie a služby 600 8/2010-K,7/2013-K, 1.3.2010,18.6.2013   09.03.2017 18.04.2017 PAVI, s.r.o. Narcisová 64, 94901, Nitra 44125984
20170010 konzílium 1420 21/2010-K, 31.12.2010   03.03.2017 18.04.2017 KARDIO-ANGIO, s.r.o. Hviezdoslavova 19, 934 01 Levice 44997612
20170012 služby a vyšetrenie 506,43 01/2012-RPZ, 1.1.2012   10.03.2017 18.04.2017 W-MED, s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 35957506
20170010 sono detí a konzílium 2003,6 14/2011-RPZ 1/2011-K, 21.12.2010   13.03.2017 18.04.2017 MuDr. Jakubička Juraj Špitálska 9, 94901 Nitra 42046254
32017 PZS 36 RPZ, 1.3.2010   06.03.2017 18.04.2017 Gaderma, s.r.o. Východná 26,Polikl.SNP 19, 93401 Levice 47615532
2017/202NO2 EKG-PZS 271,4 7/2011-K,21.12.2010   06.03.2017 18.04.2017 MUDr.Mančíková I.,VITAL.s.r.o.,inter.am. Hurbanova 3, 93401 Levice 36771104
20170014 PZS-očné 720 6/2015, 3.9.2012   08.03.2017 18.04.2017 OCULOSANUS, s.r.o. Júraka cesta 6, 93401 Levice 47929511
20170014 konzílium a služby 415 1/2011-RPZ, 21.12.2010   03.03.2017 18.04.2017 RENSAN,s.r.o.Det.nefr.ambulancia SNP 19, 93401 Levice 45270813
2017002 ÚPS služby 550 3/2014-RZP, 31.10.2014   14.03.2017 18.04.2017 MUDr. Judita Janičinová Nová 1, Kováčová 96237 42009090
112017 ÚPS služby 460 1/2014-RPZ, 27.6.2014   03.03.2017 18.04.2017 MUDr.Gutyanová Alžbeta chirurg,s.r.o. Levická cesta 29, 93561 Hronovce 35932333
2017009 operácie JZS a ÚPS 531,2 10/2013-RPZ,1.11.2013   03.03.2017 18.04.2017 Chirurgická ambulancia Lareta, s.r.o. Slnečnicová 1, 93401 Levice 47428431
2017006 operačné výkony 265,6 1/2011-ZS, 3.1.2011   09.03.2017 18.04.2017 Onko-chirurgia Dr.Muráni,s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 45413827
20170015 konzílium, JZS 962,8 2/2016, 6.7.2016   28.02.2017 18.04.2017 ORL MED Levice, s.r.o. Jesenského 777/4, 93401 Levice 48202932
2017/3 konzílium a operácie 571,2 2/2010-ZS, 1.3.2010   13.03.2017 18.04.2017 MUDr. Švec Ján Ciev.chir.am.,s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 35964235
2017009 ortoped.oper,výkon,služby 1292,4 1182013-RPZ, 15.11.2013   10.03.2017 18.04.2017 Ortopédia-JURÍČEK, s.r.o. Novomestská 7, 94002 Nové Zámky 46720154
17004 strážns služba v noci 1/2017 1566,86 č.2/2014, 1.9.2014   06.02.2017 18.04.2017 SBS 1, s.r.o. Hokovce 233, 93584 46998349
3414455641 monitorovanie vozidiel 3/2017 191,88 Zml. o poskyt. služ. tel. fleet 0320150066,1.2.2015   10.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
3414407975 telefónne poplatky 3/2017 - mob.siete 574,52 Rámcová + dodatok č.3,do 22.1.2018   11.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
8794975151 telefónne poplatky 3/2017 - pev.siete 399,86 Zmluva o pripojení, 1.3.2010   07.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
795018039 telefónne poplatky 3/2017 - pev.siete 874,04 Zmluva o pripojení, 1.3.2010   10.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
256329522 ŠZM 506,13   565/2016/NL, 10.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
20160574 ŠZM 86,5   380/2016/NL, 22.1.2016 09.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160706 ŠZM 279,18   539/2016/NL, 4.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160859 ŠZM 87,24   396/2016/NL, 1.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160860 ŠZM 177,52   541/2016/NL,5.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160858 ŠZM 27,53   4297/2015/NL, 2.12.2015 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160898 ŠZM 45,96   720/2016/NL,14.2.2016 24.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160634 ŠZM 289,71   510/2016/NL, 1.2.2016 09.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160720 ŠZM 291,32   540/2016/NL,5.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160861 ŠZM 162,36   705/2016/NL, 10.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
3920009141 lieky 193,7   456/2016/NL, 26.1.2016 19.02.2016 20.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Lazaretská 12,81108 Bratislava 35887117
20160953 ŠZM 226,82   741/2016/NL, 16.2.2016 23.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160954 ŠZM 24,34   742/2016/NL,16.2.2016 23.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161055 ŠZM 194,71   761/2016/NL,20,2,2016 25.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161054 ŠZM 56,47   762/2016/NL,21.2.2016 01.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161084 ŠZM 189,46   831/2016/NL,23.2.2016 25.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161083 ŠZM 289,72   832/2016/NL,22.2.2016 25.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161082 ŠZM 289,3   833/2016/NL,22.2.2016 25.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161108 ŠZM 36,3   834/2016/NL,16.2.2016 29.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161158 ŠZM 202,38   842/2016/NL,23.2.2016 29.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161179 ŠZM 289,3   852/2016/NL,15.2.2016 01.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161186 ŠZM 208,68   851/2016/NL,25.2.2016 01.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161193 ŠZM 37,8   396/2016/NL,1.2.2016 01.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161219 ŠZM 186,1   862/2016/NL, 26.2.2016 02.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161218 ŠZM 155,33   861/2016/NL,26.2.2016 02.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161240 ŠZM 155,21   868/2016/NL,29.2.2016 02.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161230 ŠZM 289,3   866/2016/NL,29.2.2016 02.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
6551600569 ŠZM 339,5   4342/2015/NL,4.12.2015 27.01.2016 20.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
2890004772 ŠZM 1698   947a948/2016/NL,17.3.2016 23.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004771 ŠZM 2088,39   944až946/2016/NL,17.3.2016 23.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004817 ŠZM 896,37   928/2016/NL,16.3.2016 24.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004746 ŠZM 1746   926A927/2016/NL,16.3.2016 23.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004745 ŠZM 581   923/2016/NL,16.3.2016 22.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004801 ŠZM 896,37   943/2016/NL,17.3.2016 01.04.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004829 ŠZM 581   956/2016/NL,23.3.2016 01.04.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
16010075 lieky 166   1025/2016/NL,2.3.2016 14.03.2016 20.04.2017 ZOLS s.r.o. Hornočermánska 4, 94901 Nitra 1 31420427
7160357 ŠZM 464,2   1376/2016/NL,6.4.2016 12.04.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160167 ŠZM 2201,1   1575až1577/2016/NL,22.4.2016 27.04.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160226 ŠZM 73,7   1570/2016/NL,21.4.2016 27.04.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160250 ŠZM 66   1622/2016/NL,29.4.2016 03.05.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160248 ŠZM 73,7   1619/2016/NL,28.4.2016 03.05.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2171200181 Kancelárske potreby 769,08   138/2017,10.1.2017 24.02.2017 20.04.2017 ARKA , a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
2171200281 Kancelárske potreby 7,75   140/2017,10.1.2017 14.02.2017 20.04.2017 ARKA , a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
VF2016.0755 poskytnuté služby 11/2016 1394,4 č.2010005, 1.3.2010   08.12.2016 20.04.2017 PROSOFT, spol.sr.o. Košice Letná 27, 04001 Košice 31666540
VF2016.1108 poskytnuté služby 12/2016 1394,4 č.2010005, 1.3.2010   02.01.2017 20.04.2017 PROSOFT, spol.sr.o. Košice Letná 27, 04001 Košice 31666540
21610369 zneškodnenie nebezpečného odpadu 435 Rámcová dohoda, 1.10.2015   12.12.2016 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21610706 zneškodnenie nebezpečného odpadu 403,92 Rámcová dohoda, 1.10.2015   30.12.2016 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21611065 zneškodnenie nebezpečného odpadu 299,64 Rámcová dohoda, 1.10.2015   03.01.2017 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21611050 zneškodnenie nebezpečného odpadu 452,1 Rámcová dohoda, 1.10.2015   03.01.2017 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21610676 klinic box 60l 149,4 Rámcová dohoda, 1.10.2015   05.01.2017 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21610669 zneškodnenie nebezpečného odpadu