Evidenčné číslo faktúry Popis fakturovaného  plnenia Celková max. hodnota s DPH v EUR Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky    Dátum doručenia Dátum úhrady Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa Adresa trvalého pobytu / obchodné sídlo dadávateľa IČO dodávateľa
2017012017 Zverejnenie pracovnej ponuky 94,8   objednávka,13.3.2017 14.03.2017 03.04.2017 Profesia spol.s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861
3920007495 lieky 111,07   4470/2015/NL,15.12.2015 21.12.2015 05.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920007342 lieky 78,73   4044/2015/NL,24.11.2015 21.12.2015 05.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920005932 lieky 5911,35   3841 až 3847/2015/NL,26.10.2015 16.11.2015 05.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920007469 nájom za prístroj Cobas 12/2015  42 Zmluva o nájme lekárskeho prístroja do 1.3.2020   29.12.2015 05.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
4590772269 PHM 1/2017 7225,1 0711433//00CRZ zo dňa 29.6.2016   08.02.2017 05.04.2017 SLOVNAFT , a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
2015005 likvidácia vývojky 18,4 Zmluva o dielo zo dňa 1.12.2010   16.04.2015 05.04.2017 Lucia Homolová -ARGENTA PLUS Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava 40575233
3515070041 čistiace prostriedky 756,16   1890/2015 , 2.7.2015 04.08.2015 05.04.2017 Martek Medical a.s. Kočovce244,91631 Kočovce 47719150
2153083 lieky 886,64   2877/2015/NL,20.8.2015 10.09.2015 05.04.2017 BIOHEM spol.s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 31442617
2153301 ŠZM 96,8   3268/2015/NL, 21.9.2015 28.09.2015 05.04.2017 BIOHEM spol.s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 31442617
F151007 pracovné oblečenie 2673,65 Kúpna zmluva č.Z201519868_Z, 18.8.2015   08.10.2015 05.04.2017 JANOLI,s.r.o. Uzovce 26,08266 Uzovce 36515507
2153393 lieky 71,6   3428/2015/NL, 21.9.2015 20.10.2015 05.04.2017 BIOHEM spol.s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 31442617
203631347 elekrická energia 12/2016 21249,85 zmluva č.306E/2010, 1.3.2010   13.01.2017 05.04.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, 94905 Nitra 36565482
200740052 tepelná energia 1/2017 74827,3 zmluva č.306T/2010, 1.3.2010   13.02.2017 05.04.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, 94905 Nitra 36565482
141607052 ŠZM 578,19   4669/2016/NL, 5.12.2016 12.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609086 Extran MA50 257,83   3503/2016, 15.11.2016 16.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609091 lieky 503,14   4743/2016/NL, 15.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609309 lieky 930,82   4747/2016/NL, 16.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609308 lieky 750,86   4744/2016/NL, 16.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
121659921 lieky 126,61   4584/2016/NL, 9.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609310 lieky 555,13   4761/2016/NL, 16.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141610651 lieky 1829,38   4758 až 4760/2016/NL, 19.12.2016 21.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141610655 lieky 1616,01   4762až4763/2016/NL 20.12.2016 23.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141608879 lieky 723,91   4733/2016/NL 14.12.2016 19.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141608629 lieky 273,02   4592/2016/NL 13.12.2016 19.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141608434 lieky 828,78   4587/2016/NL 12.12.2016 19.12.2016 07.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
12866 ŠZM 28,8   4337/2015/NL 4.12.2015 22.12.2015 07.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12930 ŠZM 152,26   4336/2015/NL 4.12.2015 22.12.2015 07.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12932 ŠZM 47,42   3900/2015/NL 16.11.2015 22.12.2015 07.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
2016/3 služby na OVL 230 4/2011-RPZ,  21.12.2010   14.01.2016 07.04.2017 STAMIMED, s.r.o. Sanat, Nábrežná 1, 93401 Levice 36852554
VF131444 smútočná zástava 9,6   172/2013 10.1.2013 21.01.2013 07.04.2017 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok 43930824
42017 očná amb., PZS 1050 6/2016, 30.12.2016   03.03.2017 07.04.2017 Brain a Eye s.r.o. Južná 11, 934 01 Levice 45603413
160891 tonery 287,76   4075/2016, 21.11.2016 25.11.2016 10.04.2017 COMIX, s.r.o. Kpt. Nálepku 64, 93401 Levice 36520284
20151960 UPS NPR-3300-RT.zdroj-DDHM 866,4   805/2015-OK,21.5.2015 07.01.2016 13.04.2017 ELTECO,a.s. Rosinská cesta 15,P.O.Box 6,01008Žilina 17321719
17OP0005 Gyn.4Klaparoskop s prís.-nájom2/2017 4757,28 Zmluva o nájme hnuteľných vecí,11.1.2017   08.03.2017 13.04.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
201790065 Nájom 2/17-FullHD laparoskop 24m 2168,12 Zmluva o nájme hnuteľných vecí,11.1.2017   17.03.2017 13.04.2017 RADIX spol.sr.o. Kramnička 36,97405 Banská Bystrica 615803
201790066 Nájom 2/17-FullHD laparoskop 60m 2229,46 Zmluva o nájme hnuteľných vecí,11.1.2017   17.03.2017 13.04.2017 RADIX spol.sr.o. Kramnička 36,97405 Banská Bystrica 615803
141605434 lieky 4272,46   4534až4538 a 4542/2016/NL,30.11.2016 06.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141605436 lieky 1299,27   4548a4549/2016/NL, 2.12.2016 06.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141605439 lieky 195,6   4550/2016/NL,2.12.2016 06.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606340 lieky 1024,69   4557a4560/2016/NL, 5.12.2016 08.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606338 lieky 725,34   4557/2016/NL,5.12.2016 08.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606374 lieky 339,52   4565/2016/NL,5.12.2016 08.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606337 lieky 2636,68   4557až4559/2016/NL,5.12.2016 08.12.2016 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702643 lieky 928,57   119/2017/NL, 12.1.2017 18.01.2017 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702644 lieky 1569,08   120a121/2017/NL,12.1.2017 18.01.2017 13.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
12652 ŠZM 694,8   4337/2015/NL,4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12653 ŠZM 627   4338/2015/NL, 4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12654 ŠZM 755,66   4336/2015/NL 4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12650 ŠZM 668,91   4341/2015/NL,4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12649 ŠZM 865,44   4339/2015/NL,4.12.2015 15.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
12648 ŠZM 939,13   4340/2015/NL,4.12.2015 14.12.2015 13.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
3291700183 zneškodnenie odpadu 277,82 č.1030513, 28.11.2014   24.02.2017 13.04.2017 Tekovská ekologická s.r.o. č.133, 93533 Nový Tekov 34131451
2017043 služby BOZP a PO 3/2017 450 MZ č.1/2017,31.1.2017   03.04.2017 13.04.2017 Judita Tricková Kamenec 11, Nová Dedina, 93401 Levice 43373780
3920008426 nájom za prístroj Cobas  42 Zmluva o nájme lekárskeho prístroja do 1.3.2020   16.02.2016 18.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Lazaretská 12,81108 Bratislava 35887117
3920006783 lieky 4044,66   4043až4047/2015/NL,24.11.2015 07.12.2015 18.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Lazaretská 12,81108 Bratislava 35887117
3920008588 lieky 484,37   459/2016/NL,26.1.2016 02.02.2016 18.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Lazaretská 12,81108 Bratislava 35887117
16110053 ŠZM 440   702/2016/NL,11.2.2016 19.02.2016 18.04.2017 Rous Surgical s.r.o. Hatě 405/26,62100  Brno 25334123
2017009 konzílium a JZS 400 1/2010-ZS, 1.3.2010   06.03.2017 18.04.2017 UROCENTRUM LEVICE, s.r.o. ul.Slobody5341/14,93405 Levice 5 35959681
20170013 konzílium 83 5/2015,1.7.2015   28.02.2017 18.04.2017 Oftal. ambu.MuDr. Šuplatová s.r.o.  SNP 19, 93401 Levice 35932171
20170010 konzílium 99,6 5/2010 ZS, 1.3.2010   01.03.2017 18.04.2017 Det.kar.ambul.MuDr.Vargová s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 35972998
2017/17 EMG vyšetrenie a služby 600 8/2010-K,7/2013-K, 1.3.2010,18.6.2013   09.03.2017 18.04.2017 PAVI, s.r.o. Narcisová 64, 94901, Nitra 44125984
20170010 konzílium 1420 21/2010-K, 31.12.2010   03.03.2017 18.04.2017 KARDIO-ANGIO, s.r.o. Hviezdoslavova 19, 934 01 Levice 44997612
20170012 služby a vyšetrenie 506,43 01/2012-RPZ, 1.1.2012   10.03.2017 18.04.2017 W-MED, s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 35957506
20170010 sono detí a konzílium 2003,6 14/2011-RPZ 1/2011-K, 21.12.2010   13.03.2017 18.04.2017 MuDr. Jakubička Juraj Špitálska 9, 94901 Nitra 42046254
32017 PZS 36 RPZ, 1.3.2010   06.03.2017 18.04.2017 Gaderma, s.r.o. Východná 26,Polikl.SNP 19, 93401 Levice 47615532
2017/202NO2 EKG-PZS 271,4 7/2011-K,21.12.2010   06.03.2017 18.04.2017 MUDr.Mančíková I.,VITAL.s.r.o.,inter.am. Hurbanova 3, 93401 Levice 36771104
20170014 PZS-očné 720 6/2015, 3.9.2012   08.03.2017 18.04.2017 OCULOSANUS, s.r.o. Júraka cesta 6, 93401 Levice 47929511
20170014 konzílium a služby 415 1/2011-RPZ, 21.12.2010   03.03.2017 18.04.2017 RENSAN,s.r.o.Det.nefr.ambulancia SNP 19, 93401 Levice 45270813
2017002 ÚPS služby 550 3/2014-RZP, 31.10.2014   14.03.2017 18.04.2017 MUDr. Judita Janičinová Nová 1, Kováčová 96237 42009090
112017 ÚPS služby 460 1/2014-RPZ, 27.6.2014   03.03.2017 18.04.2017 MUDr.Gutyanová Alžbeta chirurg,s.r.o. Levická cesta 29, 93561 Hronovce 35932333
2017009 operácie JZS a ÚPS 531,2 10/2013-RPZ,1.11.2013   03.03.2017 18.04.2017 Chirurgická ambulancia Lareta, s.r.o. Slnečnicová 1, 93401 Levice 47428431
2017006 operačné výkony 265,6 1/2011-ZS, 3.1.2011   09.03.2017 18.04.2017 Onko-chirurgia Dr.Muráni,s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 45413827
20170015 konzílium, JZS 962,8 2/2016, 6.7.2016   28.02.2017 18.04.2017 ORL MED Levice, s.r.o. Jesenského 777/4, 93401 Levice 48202932
2017/3 konzílium a operácie 571,2 2/2010-ZS, 1.3.2010   13.03.2017 18.04.2017 MUDr. Švec Ján Ciev.chir.am.,s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 35964235
2017009 ortoped.oper,výkon,služby 1292,4 1182013-RPZ, 15.11.2013   10.03.2017 18.04.2017 Ortopédia-JURÍČEK, s.r.o. Novomestská 7, 94002 Nové Zámky 46720154
17004 strážns služba v noci 1/2017 1566,86 č.2/2014, 1.9.2014   06.02.2017 18.04.2017 SBS 1, s.r.o. Hokovce 233, 93584 46998349
3414455641 monitorovanie vozidiel 3/2017 191,88 Zml. o poskyt. služ. tel. fleet 0320150066,1.2.2015   10.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
3414407975 telefónne poplatky 3/2017 - mob.siete 574,52 Rámcová + dodatok č.3,do 22.1.2018   11.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
8794975151 telefónne poplatky 3/2017 - pev.siete 399,86 Zmluva o pripojení, 1.3.2010   07.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
795018039 telefónne poplatky 3/2017 - pev.siete 874,04 Zmluva o pripojení, 1.3.2010   10.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
256329522 ŠZM 506,13   565/2016/NL, 10.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
20160574 ŠZM 86,5   380/2016/NL, 22.1.2016 09.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160706 ŠZM 279,18   539/2016/NL, 4.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160859 ŠZM 87,24   396/2016/NL, 1.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160860 ŠZM 177,52   541/2016/NL,5.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160858 ŠZM 27,53   4297/2015/NL, 2.12.2015 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160898 ŠZM 45,96   720/2016/NL,14.2.2016 24.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160634 ŠZM 289,71   510/2016/NL, 1.2.2016 09.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160720 ŠZM 291,32   540/2016/NL,5.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160861 ŠZM 162,36   705/2016/NL, 10.2.2016 16.02.2016 18.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
3920009141 lieky 193,7   456/2016/NL, 26.1.2016 19.02.2016 20.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Lazaretská 12,81108 Bratislava 35887117
20160953 ŠZM 226,82   741/2016/NL, 16.2.2016 23.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20160954 ŠZM 24,34   742/2016/NL,16.2.2016 23.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161055 ŠZM 194,71   761/2016/NL,20,2,2016 25.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161054 ŠZM 56,47   762/2016/NL,21.2.2016 01.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161084 ŠZM 189,46   831/2016/NL,23.2.2016 25.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161083 ŠZM 289,72   832/2016/NL,22.2.2016 25.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161082 ŠZM 289,3   833/2016/NL,22.2.2016 25.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161108 ŠZM 36,3   834/2016/NL,16.2.2016 29.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161158 ŠZM 202,38   842/2016/NL,23.2.2016 29.02.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161179 ŠZM 289,3   852/2016/NL,15.2.2016 01.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161186 ŠZM 208,68   851/2016/NL,25.2.2016 01.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161193 ŠZM 37,8   396/2016/NL,1.2.2016 01.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161219 ŠZM 186,1   862/2016/NL, 26.2.2016 02.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161218 ŠZM 155,33   861/2016/NL,26.2.2016 02.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161240 ŠZM 155,21   868/2016/NL,29.2.2016 02.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161230 ŠZM 289,3   866/2016/NL,29.2.2016 02.03.2016 20.04.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
6551600569 ŠZM 339,5   4342/2015/NL,4.12.2015 27.01.2016 20.04.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
2890004772 ŠZM 1698   947a948/2016/NL,17.3.2016 23.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004771 ŠZM 2088,39   944až946/2016/NL,17.3.2016 23.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004817 ŠZM 896,37   928/2016/NL,16.3.2016 24.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004746 ŠZM 1746   926A927/2016/NL,16.3.2016 23.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004745 ŠZM 581   923/2016/NL,16.3.2016 22.03.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004801 ŠZM 896,37   943/2016/NL,17.3.2016 01.04.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004829 ŠZM 581   956/2016/NL,23.3.2016 01.04.2016 20.04.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
16010075 lieky 166   1025/2016/NL,2.3.2016 14.03.2016 20.04.2017 ZOLS s.r.o. Hornočermánska 4, 94901 Nitra 1 31420427
7160357 ŠZM 464,2   1376/2016/NL,6.4.2016 12.04.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160167 ŠZM 2201,1   1575až1577/2016/NL,22.4.2016 27.04.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160226 ŠZM 73,7   1570/2016/NL,21.4.2016 27.04.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160250 ŠZM 66   1622/2016/NL,29.4.2016 03.05.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160248 ŠZM 73,7   1619/2016/NL,28.4.2016 03.05.2016 20.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2171200181 Kancelárske potreby 769,08   138/2017,10.1.2017 24.02.2017 20.04.2017 ARKA , a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
2171200281 Kancelárske potreby 7,75   140/2017,10.1.2017 14.02.2017 20.04.2017 ARKA , a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
VF2016.0755 poskytnuté služby 11/2016 1394,4 č.2010005, 1.3.2010   08.12.2016 20.04.2017 PROSOFT, spol.sr.o. Košice Letná 27, 04001 Košice 31666540
VF2016.1108 poskytnuté služby 12/2016 1394,4 č.2010005, 1.3.2010   02.01.2017 20.04.2017 PROSOFT, spol.sr.o. Košice Letná 27, 04001 Košice 31666540
21610369 zneškodnenie nebezpečného odpadu 435 Rámcová dohoda, 1.10.2015   12.12.2016 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21610706 zneškodnenie nebezpečného odpadu 403,92 Rámcová dohoda, 1.10.2015   30.12.2016 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21611065 zneškodnenie nebezpečného odpadu 299,64 Rámcová dohoda, 1.10.2015   03.01.2017 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21611050 zneškodnenie nebezpečného odpadu 452,1 Rámcová dohoda, 1.10.2015   03.01.2017 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21610676 klinic box 60l 149,4 Rámcová dohoda, 1.10.2015   05.01.2017 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21610669 zneškodnenie nebezpečného odpadu 488,4 Rámcová dohoda, 1.10.2015   13.01.2017 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21611212 služby bezpečnostného poradcu 24,54 Rámcová dohoda, 1.10.2015   16.01.2017 20.04.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
16/13378 lieky 753,63   2609/2016/NL,11.7.2016 20.07.2016 20.04.2017 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2, 91701 Trnava 35869429
16/13626 lieky 1837,21   2883a2884/2016/NL,27.7.2016 08.08.2016 20.04.2017 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2, 91701 Trnava 35869429
16/13783 lieky 548,67   2937/2016/NL,5.8.2016 17.08.2016 20.04.2017 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2, 91701 Trnava 35869429
16/13621 ŠZM 2036,73   2812až 2814/2016/NL, 1.8.2016 04.08.2016 20.04.2017 Eurolab Lambda,a.s. T.Milkina 2, 91701 Trnava 35869429
201607214 lieky 3475,45   2317a2318/2016NL 17.6.2016,4007až4010/2015/NL19.11.2015 05.10.2016 20.04.2017 Bio G,spol.s r.o. Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava 34123415
1601018948 lieky 3517,11   2992až2995/2016/NL,23.8.2016 20.09.2016 20.04.2017 TRANSMEDIC SLOVAKIA , s.r.o. Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica 36020982
21602334 ŠZM 876,32   1993/2016/NL,7.6.2016 20.06.2016 20.04.2017 SARSTEDT spol.s r.o. Údernícka 11, 85101 Bratislava 31359825
21602336 ŠZM 334,2   1995/2016/NL, 7.6.2016 20.06.2016 20.04.2017 SARSTEDT spol.s r.o. Údernícka 11, 85101 Bratislava 31359825
2160809 lieky 806,99   3676/2016/NL, 27.9.2016 25.10.2016 20.04.2017 RANDOX s.r.o. Vilová 2, 851 01 Bratislava 35743816
2160939 lieky 341,23   3839/2016/NL, 12.10.2016 23.12.2016 20.04.2017 RANDOX s.r.o. Vilová 2, 851 01 Bratislava 35743816
201601271 lieky 6748,18   1546až1552/2016/NL,27.4.2017 16.05.2016 20.04.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
201601399 lieky 1018,88   1879a1880/2016/NL,11.5.2016 25.05.2016 20.04.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
201601494 lieky 736,73   2117/2016/NL, 20.5.2016 01.06.2016 20.04.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
201601599 lieky 5774,04   2167až2173/2016/NL, 26.5.2016 13.06.2016 20.04.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
300036034 ŠZM 80,33   2542/2016/NL,8.7.2016 20.07.2016 20.04.2017 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, 831 03 Bratislava 31350780
300036038 ŠZM 1718,78   2541a2542/2016/NL, 8.7.2016 20.07.2016 20.04.2017 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, 831 03 Bratislava 31350780
300039172 ŠZM 80,33   3065/2016/NL,19.8.2016 24.08.2016 20.04.2017 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, 831 03 Bratislava 31350780
300039176 ŠZM 1719   3064a3065/2016/NL,19.8.2016 24.08.2016 20.04.2017 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, 831 03 Bratislava 31350780
300039182 ŠZM 80,33   3069/2016/NL,19.8.2016 24.08.2016 20.04.2017 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, 831 03 Bratislava 31350780
300039183 ŠZM 1718,78   3068a3069/2016/NL,19.8.2016 24.08.2016 20.04.2017 B.Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, 831 03 Bratislava 31350780
FV201609454 lieky 669,14   1908/2016/NL,17.5.2016 23.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201609348 lieky 1735,14   1897a1898/2016/NL,16.5.2016 20.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201609167 lieky 19,08   1871/2016/NL,6.5.2016 17.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608752 lieky 808,07   1870/2016/NL,6.5.2016 16.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608753 lieky 614,27   1871/2016/NL,6.5.2016 16.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608323 lieky 586,96   1511/2016/NL,29.4.2016 04.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608312 lieky 917,4   1507/2016/NL,29.4.2016 04.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608322 lieky 2488,01   1508,1510,1512/2016/NL,29.4.2016 04.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608399 lieky 453,97   1504/2016/NL,29.4.2016 04.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608316 lieky 3227,93   1508až1511/2016/NL,29.4.2016 04.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608317 lieky 1329,18   1509až1510/2016/NL,29.4.2016 04.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201609705 lieky 287,1   1896/2016/NL,16.5.2016 25.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201609354 lieky 61,78   1897/2016/NL,16.5.2016 20.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201609352 lieky 973,72   1899/2016/NL,16.5.2016 20.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201609350 lieky 952,82   1896/2016/NL,16.5.2016 20.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608717 VOLUMAT AGILIA SK - DDHM 1089   1056/2016/BR,20.4.2016 10.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
FV201608718 VOLUMAT AGILIA SK - DDHM 1089   1055/2016/BR, 31.5.2016 10.05.2016 20.04.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
111704371 lieky 2514,67   424až427/2017/NL,17.1.2017 23.01.2017 20.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111704810 lieky 1114,28   430až432/2017/NL,19.1.2017 23.01.2017 20.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111708040 lieky 742,85   460/2017/NL,26.1.2017 26.01.2017 20.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111708041 lieky 4083,75   456až459,461a462/2017/NL, 26.1.2017 30.01.2017 20.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141607266 lieky 558,03   4583/2016/NL,9.12.2016 19.12.2016 20.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141607268 lieky 1908,73   4584/2016/NL,9.12.2016,4574/2016/NL,7.12.2016 19.12.2016 20.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606582 lieky 2076,56   4561až4563/2016/NL,5.12.2016 08.12.2016 20.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
2017070 Členské za zamestnancov na rok 2017 345,6     08.02.2017 20.04.2017 Asociácia nemocníc slovenska Kollárova 2, 03659, Martin 30228182
2171200260 Kancelárske potreby 203,45   149/2017,26.1.2017 15.02.2017 20.04.2017 ARKA , a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
2233051119 oprava vozidla NR845FL-sanitné 838,66   301/2017, 10.1.2017 19.01.2017 20.04.2017 ContiTrade Slovakia s.r.o. Kasárenská 8, 93401 Levice 36336556
60161116 licencia pre moduly TYTO,NESASIO 5400 Licenčná zmluva, 19.12.2016   23.01.2017 20.04.2017 Asseco Central Europe,a.s. Trenčianska 56/A,92109 Bratislava 35760419
217000660 predplatné časopis Lekárnik 57,6   objednávka,21.12.2016 07.02.2017 20.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
3920007861 lieky 4658,48   4665až4670/2015/NL,23.12.2015 02.02.2016 25.04.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
230628507 potraviny 68,61   4426/2016-KE, 25.11.2016 30.11.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230628652 potraviny 64,8   4429/2016-KE,29.11.2016 30.11.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230628653 potraviny 753,61   4428/2016-KE,29.11.2016 30.11.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230628358 potraviny 445,31   4422/2016/KE,24.11.2016 30.11.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230628654 potraviny 726,16   4431-2/2016-KE,29.11.2016 02.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230629207 potraviny 566,93   4436/2016-KE,1.12.2016 05.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230629208 potraviny 342,36   4439/2016/-KE,1.12.2016 09.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230629312 potraviny 363,65   4438/2016-KE,1.12.2016 06.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230629397 potraviny 64,8   4440/2016-KE,2.12.2016 08.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230629398 potraviny 694,29   4441/2016-KE,6.12.2016 08.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230629433 potraviny 544,23   4443-4/2016-KE,6.12.2016 08.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
20160661 potraviny 373,3   4880/2016-KE,27.12.2016 04.01.2017 25.04.2017 ZELEX, s.r.o. Kuralany č.49, 93564 47559870
20170030 potraviny 629,88   688a670/2017-KE,23.1.2017,15.1.2017 02.02.2017 25.04.2017 ZELEX, s.r.o. Kuralany č.49, 93565 47559870
20170031 potraviny 596,17   674a685/2017-KE,24.1.2017,26.1.2017 02.02.2017 25.04.2017 ZELEX, s.r.o. Kuralany č.49, 93566 47559870
20170015 potraviny 897,7   245,256a260/2017-KE,5.,10.a12.1.2017 18.01.2017 25.04.2017 ZELEX, s.r.o. Kuralany č.49, 93567 47559870
20170014 potraviny 525,54   234,242/2017-KE,28.12.2016,2.1.2017 18.01.2017 25.04.2017 ZELEX, s.r.o. Kuralany č.49, 93568 47559870
170146 potraviny 530,41   669/2017-KE,18.1.2017 23.01.2017 25.04.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170159 potraviny 280,87   676/2017-KE,19.1.2017 26.01.2017 25.04.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170162 potraviny 125,07   675/2017-KE,19.1.2017 26.01.2017 25.04.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170054 potraviny 201,17   255/2017-KE,10.1.2017 18.01.2017 25.04.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170069 potraviny 743,08   257/2017-KE,11.1.2017 18.01.2017 25.04.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170093 potraviny 211,3   261/2017-KE,13.1.2017 18.01.2017 25.04.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170128 potraviny 301,28   671/2017-KE,16.1.2017 18.01.2017 25.04.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
143 potraviny 684,91   677/2017-KE,11.1.2017 26.01.2017 25.04.2017 Ing.OTO MIKLOS Krásno 125, 95843 17696542
250 potraviny 791,15   264/2017-KE,21.1.2017 06.02.2017 25.04.2017 Ing.OTO MIKLOS Krásno 125, 95844 17696542
230629751 potraviny 575,39   4450/2016-KE,8.12.2016 13.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230629752 potraviny 512,02   4448-9/2016-KE,8.12.2016 13.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230629913 potraviny 520,1   4453/2016-KE,8.12.2016 13.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630081 potraviny 64,8   4454/2016-KE,13.12.2016 16.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630082 potraviny 630,92   4455/2016-KE,13.12.2016 16.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630083 potraviny 513,55   4457-8/2016-KE,13.12.2016 16.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630561 potraviny 138,12   4463/2016-KE,14.12.2016 21.12.2016 25.04.2017 INMEDIA,spol s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
1611 overenie od.ved.obsluhy tlak.nádob 180   288/2016-BR,9.2.2016 11.03.2016 25.04.2017 František Vlkovič Lančár 41,Kočín-Lančár, 92204 34219315
256332054 ŠZM 707,68   910/2016/NL,10.3.2016 17.03.2016 25.04.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
1600439 ŠZM 845,58   1986a1987/2016/NL,7.6.2016 20.06.2016 25.04.2017 DAHLHAUSEN SK,s.r.o. J.Kréha361/13,91501 Mové Mesto nad Váhom 36313564
1600469 ŠZM 195   1986/2016/NL,7.6.2016 24.06.2016 25.04.2017 DAHLHAUSEN SK,s.r.o. J.Kréha361/13,91501 Mové Mesto nad Váhom 36313564
160235 Dezin.služby-úraz.chir,centr.sterilizacia 352,8   1784/2016-OK,4.7.2017 11.07.2016 25.04.2017 DeArt s.r.o. Tekovská 16,93401 Levice 36548332
FV1-836/2016 ŠZM 273,24   1638/2016/NL,3.5.2016 06.05.2016 25.04.2017 DISPOMED,s.r.o. Cesta pod Hradovou23,04001 Košice 31684432
FV1-1238/2016 ŠZM 123,42   2490/2016/NL,1.7.2016 06.07.2016 25.04.2017 DISPOMED,s.r.o. Cesta pod Hradovou23,04001 Košice 31684432
2016011903 ŠZM 233,29   1831/2016/NL,11.5.2016 30.05.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016011985 ŠZM 466,58   1955/2016/NL,28.5.2016 02.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016011986 ŠZM 403,17   1955/2016/NL,28.5.2016 02.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016011983 ŠZM 296,69   1954/2016/NL.26.5.2016 02.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016011984 ŠZM 404,99   1954/2016/NL.26.5.2016 02.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016011982 ŠZM 657,76   1918/2016/NL,23.5.2016 02.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012381 ŠZM 313,15   2469/2016/NL,23.6.2016 04.07.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012182 ŠZM 348   1999/2016/NL,8.6.2016 16.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012219 ŠZM 23,96   1982/2016/NL,6.6.2016 20.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012195 ŠZM 554,06   2060/2016/NL,13.6.2016 17.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012078 ŠZM 392,72   1960/2016/NL,1.6.2016 09.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012115 ŠZM 597,62   1982/2016/NL,6.6.2016 15.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012262 ŠZM 567,85   2092/2016/NL,20.6.2016 24.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012310 ŠZM 549,58   2098/2016/NL,22.6.2016 28.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012317 ŠZM 126,29   2074/2016/NL,16.6.2016 28.06.2016 25.04.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
20170003 Oprava tlačiarne 174   4083/2016,9.11.2016 18.01.2017 25.04.2017 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky 34104445
20170101 akumulátor 580   201/2017-OK,12.1.2017 23.01.2017 25.04.2017 TRIO-ELKO s.r.o. I.Krasku 1, 93401 Levice 50576569
201600751 transfúzny materiál 05/16 3985,39   42,43,44,46,47,50,51/2016, 05/2016 09.06.2016 25.04.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 37 30853915
201600789 transfúzny materiál 05/16 981,76   45,49/2016, 05/2016 13.06.2016 25.04.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 37 30853915
201600959 transfúzny materiál 06/16 658,86   52až 59/2016,4.,10.,12.,16.,20.,22.,27.,30.6.2016 15.07.2016 25.04.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 37 30853915
201600894 transfúzny materiál 06/16 2666,62   53,54,57,58,59/2016, 06/2016 14.07.2016 25.04.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 37 30853915
116/221 Oprava Formomat PL 249,6   1750/2016-BR,21.6.2016 30.06.2016 25.04.2017 BMT,s.r.o. Pod Párovcami7271/165,92101 Piešťany 31444571
116/253 Oprava parných sterilizátorov 936   2687/2016-BR,8.7.2016 01.08.2016 25.04.2017 BMT,s.r.o. Pod Párovcami7271/165,92101 Piešťany 31444571
211603589 Identifikačné náramky 268,8   3506/2016,1.12.2016 08.12.2016 25.04.2017 IDSYS, s.r.o. Mlynská 2238, 93401 Levice 47182024
2163104615 lieky 456,92   3825/2016/NL,11.10.2016 17.10.2016 25.04.2017 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4, 83104 Bratislava 683264
160100226 Poradenstvo v oblasti VO 300 Zmluva o poskyt.služieb, 6.11.2014   23.08.2016 25.04.2017 Vision Consulting,s.r.o. Štefánikova 23, 91701 Trnava 45394920
160100260 Poradenstvo v oblasti VO 195 Zmluva o poskyt.služieb, 6.11.2014   13.10.2016 25.04.2017 Vision Consulting,s.r.o. Štefánikova 23, 91701 Trnava 45394920
17100343 Pranie a žehlenie bielizne 1/2017 18335,27 Rámcová zmluva, 31.10.2010   06.02.2017 25.04.2017 Práčovne a čistiarne s.r.o.Nitra Priemyselná 9, 949 01 Nitra 31438890
34/2016 Revízie výťahov 1592,9 Zmluva o dielo 2/2013, zo dňa 27.11.2013   16.11.2016 25.04.2017 HM servis Martin Mach Mládežnícka 36, 93405 Levice 32578105
20140027 maliarske potreby 996,98   204/2017-OK, 2.2.2017 22.02.2017 25.04.2017 Lucia Rošková R-INTERIÉR M.R.Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen 41192516
201790064 Nájom 2/17-ArthroHDTV videozostava60m 1392,42 Zmluva o nájme nehnuteľných vecí, 11.1.2017   17.03.2017 25.04.2017 RADIX spol.sr.o. Kremnička 36, 97405 Banaská Bystrica 615803
201790063 Nájom 2/17-ArthroHDTV videozostava24m 1488,88 Zmluva o nájme nehnuteľných vecí, 11.1.2017   17.03.2017 25.04.2017 RADIX spol.sr.o. Kremnička 36, 97405 Banaská Bystrica 615803
1170001357 Kyslík 1334,7 Kombinovaná zmluva, 1.4.2016   13.02.2017 25.04.2017 SIAD Slovakia spol.s r.o. Rožňavská 17, 83104 Bratislava 35746343
4114001750 Servisný paušál 2/2017 8044,8 Zmluva H/15/005/511223, 29.12.2014   10.02.2017 25.04.2017 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 48146676
3117010127 ŠZM 272,8   53/2017/NL, 16.1.2017 20.01.2017 25.04.2017 BUKÓZA Export - Import, a.s. Hencovská 2073, 09302 Hencovce 36445266
8750021503 Vodné a stočné 2/17 884,69 Zmluva č.26/11 LV, 1.12.2011   13.03.2017 25.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93405 Levice 36550949
8750021504 Vodné a stočné 2/17 861,36 Zmluva č.26/11 LV, 1.12.2011   13.03.2017 25.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93405 Levice 36550949
8750021502 Stočné 2/17 3179,21 Zmluva č.26/11 LV, 1.12.2011   13.03.2017 25.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93405 Levice 36550949
575000021 Opravná FA k FA 8750015986-vod. a stočné 5,88 Zmluva č.26/11 LV, 1.12.2011   13.03.2017 25.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93405 Levice 36550949
5916157 Servisný paušál 7/2016 1967,66 Zmluva o dielo 91102 a dodatok č.4, od 1.3.2015   09.08.2016 27.04.2017 MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 96234 Tŕnie 46687661
5916183 Servisný paušál 8/2016 1176,68 Zmluva 911 02 a dodatku č.4   08.09.2016 27.04.2017 MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 96234 Tŕnie 46687661
21116 Revízia elektro 1775   221/2016-OK,5.4.2016 21.11.2016 27.04.2017 Mgr. Ján Gajdoš - Jamas - G A.Hlinku 53, 96001 Zvolen 10990216
141606581 lieky 2405,94   4569až4571/2016/NL, 6.12.2016 08.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606817 lieky 48,31   4572/2016/NL,7.12.2016 13.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141606819 lieky 1373,46   4572 a 4573/2016/NL,7.12.2016 13.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141607048 lieky 1179,51   4581 a 4582/2016/NL,8.12.2016 13.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141607265 lieky 3649,05   4575,4576/2016/NL,7.12.2016,4585,4586/2016/NL 9.12.2016 19.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141608632 lieky 1517,82   4593a4594/2016/NL,13.12.2016 19.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141608876 lieky 553,62   4734/2016/NL,14.12.2016 19.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609092 lieky 46,9   4743/2016/NL, 15.12.2016 21.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141609307 lieky 1550,01   4745a4746/2016/NL,16.12.2016 21.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141610433 lieky 1094,29   4757/2016/NL,19.12.2016, 4593/2016/NL 13.12.2016 21.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141610650 lieky 2401,98   4763až4765/2016/NL, 20.12.2016 23.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141610780 lieky 224,4   4584/2016/NL,9.12.2016 23.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141610917 lieky 1455,66   4843a4844/2016/NL,21.12.2016 29.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141610918 lieky 87,78   4843/2016/NL,21.12.2016 29.12.2016 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141611133 lieky 513,77   4863/2016/NL,21.12.2016 02.01.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141611366 lieky 1234   4758a4786/2016/NL,23.12.2016 02.01.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141611367 lieky 2712,83   4787až4789/2016/NL,23.12.2016 02.01.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141611370 lieky 226,82   4511/2016/NL,24.11.2016 02.01.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141612430 lieky 378,71   4790/2016/NL,27.12.2016 02.01.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141612588 lieky 1383,92   4792a4793/2016/NL,28.12.2016 02.01.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111706191 lieky 1141,49   447a448/2017/NL,24.1.2017 27.01.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111709767 lieky 928,57   517/2017/NL,2.2.2017 07.02.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111713093 lieky 928,57   555/2017/NL,10.2.2017 14.02.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111713094 lieky 1569,08   556a557/2017/NL,10.2.2017 14.02.2017 27.04.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
807416 Kancelárske potreby 184,49   1287/2016,10.8.2016 02.09.2016 27.04.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
910716 Kancelárske potreby 285,31   3480/2016,9.9.2016 20.09.2016 27.04.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
910516 Kancelárske potreby 615,25   3479/2016, 9.9.2016 20.09.2016 27.04.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
910816 Kancelárske potreby 114,38   3481/2016,9.9.2016 20.09.2016 27.04.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
FOI-721/2017 čistiace prostriedky 629,88   137/2017, 136/2017, 10.1.2017 27.01.2017 27.04.2017 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda 36227901
FOI-722/2017 čistiace prostriedky 558,5   136/2017, 10.1.2017 27.01.2017 27.04.2017 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda 36227901
20170035 Nemocnica Zlaté Moravce ,a.s., Zlaté Moravce 60 Zmluva o nájme hnuteľnej veci, 11.1.2017   13.03.2017 27.04.2017 Nemocnica Zlaté Moravce, a.s.  Ul.Bernolákova 4, 95301 Zlaté Moravce 50433946
6551600568 ŠZM 826,34   335/2016/NL, 15.1.2016 27.01.2016 27.04.2017 VIDRA A SPOL., s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551600567 ŠZM 744,23   337/2016/NL,15.1.2016 27.01.2016 27.04.2017 VIDRA A SPOL., s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551600566 ŠZM 549,89   338/2016/NL,15.1.2016 27.01.2016 27.04.2017 VIDRA A SPOL., s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551600565 ŠZM 747,14   336/2016/NL,15.1.2016 27.01.2016 27.04.2017 VIDRA A SPOL., s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551600564 ŠZM 865,44   334/2016/NL,15.1.2016 27.01.2016 27.04.2017 VIDRA A SPOL., s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
3160263 ŠZM 73,7   1788/2016/NL, 4.5.2016 09.05.2016 27.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7160492 ŠZM 464,2   1791/2016/NL, 5.5.2016 11.05.2016 27.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160272 ŠZM 66   1801/2016/NL,6.5.2016 11.05.2016 27.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160192 ŠZM 2032,8   1792až1794/2016/NL,6.5.2016 11.05.2016 27.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7160504 ŠZM 885,5   1822/2016/NL,6.5.2016 13.05.2016 27.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7160503 ŠZM 2032,8   1804až1806/2016/NL,9.5.2016 11.05.2016 27.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7160508 ŠZM 464,2   1819/2016/NL,9.5.2016 11.05.2016 27.04.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
1160241 ŠZM 707,78   3104//2016/NL,2.9.2016 08.09.2016 27.04.2017 BERINGER, s.r.o. Vansovej 2, 81103 Bratislava 35923148
1160243 ŠZM 350,06   3361/2016/NL, 2.9.2016 08.09.2016 27.04.2017 BERINGER, s.r.o. Vansovej 2, 81103 Bratislava 35923148
1160268 ŠZM 467,96   3589/2016/NL,3.10.2016 12.10.2016 27.04.2017 BERINGER, s.r.o. Vansovej 2, 81103 Bratislava 35923148
1160270 ŠZM 255,14   3634/2016/NL,10.6.2016 17.10.2016 27.04.2017 BERINGER, s.r.o. Vansovej 2, 81103 Bratislava 35923148
160100489 lieky 595,1   2912/2016/NL,27.7.2016 30.08.2016 27.04.2017 BIOGEMA,v.d., Košice Garbiarska 2, 04001 Košice 593222
111602527 ŠZM 484,44   3626/2016/NL,7.10.2016,3356/2016/NL, 6.9.2016 13.10.2016 27.04.2017 EGAMED, spol. s r.o. Ratnovce 4, 92231 Ratnovce 613606
1601282 lieky 97,63   4185/2016/NL,26.10.2016 02.12.2016 27.04.2017 GTRADE s.r.o. Kopčianska 80, 85101 Bratislava 46265082
2161557 lieky 726,94   3247/2016/NL,26.8.2016,3675/2016/NL,27.9.2016 10.10.2016 27.04.2017 JK-TRADING, spol.s r.o. Mečíkova 30, 84107 Bratislava 31356656
2161754 lieky 375,47   4191/2016/NL,26.10.2016 11.11.2016 27.04.2017 JK-TRADING, spol.s r.o. Mečíkova 30, 84107 Bratislava 31356656
36014083 ŠZM 80,16   2516/2016/NL,4.7.2016 27.07.2016 27.04.2017 Teleflex Medical s.r.o. Valova 49, 92101 Piešťany 34137921
36014096 ŠZM 37,8   2516/2016/NL,4.7.2016 27.07.2016 27.04.2017 Teleflex Medical s.r.o. Valova 49, 92101 Piešťany 34137921
20161141 lieky 1171,45   2340až2341/2016/NL,24.6.2016 08.07.2016 27.04.2017 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS Zuby 450/9, 90021 Svätý Jur 34558039
20161009 lieky 818,35   2126/2016/NL, 23.5.2016 09.06.2016 27.04.2017 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS Zuby 450/9, 90021 Svätý Jur 34558039
20170081 Vyhodnotenie dozimetrov 59,64 Zmluva 012016, od 1.2.2016-1.2.2018   24.01.2017 27.04.2017 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Staničná 1062/24, 91105 Trenčín 36348279
20170175 Sledovanie veľ.ožiarenia pac. 1/2017 60 Zmluva 2014-056, 20.1.2015   07.02.2017 27.04.2017 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Staničná 1062/24, 91105 Trenčín 36348279
16100534 lieky 1080,2   2155a2156/2016/NL,26.5.2016 09.06.2016 27.04.2017 Roner, s.r.o. Oravská 7, 82109 Bratislava 2 35860537
16100581 lieky 547,79   2313/2016/NL, 16.6.2016 29.06.2016 27.04.2017 Roner, s.r.o. Oravská 7, 82109 Bratislava 3 35860537
16100626 lieky 1931,57   2380a2381/2016/NL, 27.6.2016 13.07.2016 27.04.2017 Roner, s.r.o. Oravská 7, 82109 Bratislava 4 35860537
010/2017 DDHM-antidekubitný matrac 682,8   146/2017, 19.1.2017 26.01.2017 27.04.2017 Ing.Dušan Ondruš - PREMIUM Moyzesova 625/19, 03601 Martin 40664635
60057958 lieky 3940,16   4781až4784/2016/NL,4865/2016/NL,21.12.2016 02.01.2017 27.04.2017 MED-ART, spol.s r.o. Hornočermánska 4, 94901 Nitra 1 34113924
70002448 lieky 213,36   431/2017/NL,19.1.2017 23.01.2017 27.04.2017 MED-ART, spol.s r.o. Hornočermánska 4, 94901 Nitra 2 34113924
5916263 ŠZM 402,5   4649/2016/NL,2.12.2016 29.12.2016 27.04.2017 MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 96234 Tŕnie 46687661
1201600053 gastronádoba - DDHM 215,95   207/2016-OK, 2.2.2016 16.05.2016 04.05.2017 Multi CZ s.r.o. Anenská 1715, Pardubice 27488837
3920010410 nájomné za prístroj Cobas 42 Zmluva o nájme, 1.3.2015   07.04.2016 04.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920010150 lieky 685,32   1111/2016/NL, 14.3.2016 31.03.2016 04.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920014550 lieky 193,7   2885/2016/NL,27.7.2016 30.08.2016 04.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920009694 lieky 4093,38   981až986/2016/NL,24.2.2016 04.03.2016 04.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920009571 lieky 1370,64   982a983/2016/NL,24.2.2016 02.03.2016 04.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920008722 lieky 4926,72   .455až460/2016/NL,26.1.2016 16.02.2016 04.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920009287 nájomné za prístroj Cobas 42 zmluva o nájme lekárskeho prístroja , 3/2015 . 15.03.2016 04.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
6551600663 ŠZM 379,02   77/2016/NL,8.1.2016 27.01.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551600664 ŠZM 784,94   359/2016/NL,20.1.2016 27.01.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551600665 ŠZM 921,6   360/2016/NL, 20.1.2016 27.01.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551600666 ŠZM 270   361/2016/NL, 20.1.2016 27.01.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601369 ŠZM 53,5   337/2016/Nl, 15.1.2016 16.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601370 ŠZM 24,96   359/2016/NL,20.1.2016 16.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601371 ŠZM 115,94   509/2016/NL,1.2.2016 16.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601368 ŠZM 14,36   503/2016/NL, 1.2.2016 16.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601226 ŠZM 112,98   503/2016/NL, 1.2.2016 16.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601225 ŠZM 714,48   502/2016/NL,1.2.2016 16.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601904 ŠZM 25,02   731/2016/NL, 16.2.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601906 ŠZM 331,45   503/2016/NL, 1.2.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601905 ŠZM 31,2   502/2016/NL,1.2.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601787 ŠZM 563,76   726/2016/NL,16.2.2016 02.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601788 ŠZM 191,4   736/2016/NL,19.2.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601789 ŠZM 316,8   736/2016/NL,19.2.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601790 ŠZM 32,45   359/2016/NL,20.1.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601791 ŠZM 995,94   727/2016/NL,16.2.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601796 ŠZM 330,48   728/2016/NL,16.2.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601797 ŠZM 734,81   731/2016/NL, 16.2.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601798 ŠZM 264,4   732/2016/NL,16.2.2016 25.02.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551602195 ŠZM 179,19   338/2016/NL,15.1.2016 04.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551602174 ŠZM 683,19   732/2016/NL,16.2.2016 04.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551602167 ŠZM 577,63   728/2016/NL,16.2.2016 04.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551602169 ŠZM 11,64   731/2016/NL,16.2.2016 04.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551602168 ŠZM 11,99   728/2016/NL,16.2.2016 08.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551602170 ŠZM 779,76   857/2016/NL,1.3.2016 08.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603048 ŠZM 60,72   939/2016/NL,18.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603047 ŠZM 933,24   941/2016/NL,18.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603040 ŠZM 840,49   940/2016/NL,18.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603039 ŠZM 27   731/2016/NL,16.2.2016 30.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603037 ŠZM 982,88   938/2016/NL,18.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603036 ŠZM 108   937/2016/NL,18.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603035 ŠZM 606,55   937/2016/NL,18.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603034 ŠZM 956,88   935/2016/NL,18.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603038 ŠZM 325,05   939/2016/NL,18.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
20161364 ŠZM 289,3   908/2016/NL,7.3.2016 11.03.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161339 ŠZM 227   882/2016/NL,1.3.2016 09.03.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161521 ŠZM 211,29   929/2016/NL,15.3.2016 23.03.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161617 ŠZM 667   950a951/2016/NL,21.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161618 ŠZM 289,3   952/2016/NL,21.3.2016 30.03.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161688 ŠZM 173,21   958/2016/NL,24.3.2016 01.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161689 ŠZM 155,19   957/2016/NL,23.3.2016 01.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161404 renovácia chir.inštrumentov - oprava 42   1044/2016-BR,18.3.2016 18.03.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161818 ŠZM 289,3   1340/2016/NL,31.3.2016 07.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161863 ŠZM 289,72   1364/2016/NL,4.4.2016 07.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161839 ŠZM 605,44   1363/2016/NL,3.4.2016 07.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161838 ŠZM 223,81   1362/2016/NL,3.4.2016 07.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161942 ŠZM 190,98   1384/2016/NL,7.4.2016 12.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161963 ŠZM 289,3   1395/2016/NL,8.4.2016 13.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20161973 ŠZM 289,3   1396/2016/NL,11.4.2016 13.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162082 ŠZM 63,9   1398/2016/NL,11.4.2016 20.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162083 ŠZM 133,66   1407/2016/NL,14.4.2016 21.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162171 ŠZM 150,19   1563/2016/NL,19.4.2016 21.04.2016 04.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
2890004890 ŠZM 1271,16   1336a1337/2016/NL,31.3.2016 04.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004881 ŠZM 581   1329/2016/NL, 30.3.2016 04.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005050 ŠZM 581   1558/2016/NL,18.4.2016 21.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004911 ŠZM 581,01   1358/2016/NL,1.4.2016 07.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004931 ŠZM 581   1365/2016/NL4.4.2016 12.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004969 ŠZM 1746   1374a1375/2016/NL,6.4.2016 12.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890004966 ŠZM 1746   1372a1373/2016/NL,6.4.2016 12.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005009 ŠZM 2158,13   1414až1416/2016/NL,13.4.2016 21.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005003 ŠZM 3169,98   1408až1411/2016/NL,12.4.2016 21.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005014 ŠZM 1746   1412a1413/2016/NL,13.4.2016 21.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005041 ŠZM 1106,6   1554a1555/2016/NL, 15.4.2016 21.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005028 ŠZM 1746   1417a1418/2016/NL,15.4.2016 21.04.2016 04.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
256334429 ŠZM 602,24   1380/2016/NL,8.4.2016 21.04.2016 04.05.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
256335499 ŠZM 552   1582/2016/NL,25.4.2016 02.05.2016 04.05.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
256335449 ŠZM 563,99   1581/2016/NL,25.4.2016 02.05.2016 04.05.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
256335898 ŠZM 1190,99   1620a1621/2016/NL, 28.4.2016 03.05.2016 04.05.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
203730140 Elekrická energia 1/2017 20089,14 Zmluva 306E/2010, 1.3.2010   20.02.2017 04.05.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, 94905 Nitra 36565482
200740105 Tepelná energia 2/2017 52264,91 Zmluva 306T/2010, 1.3.2010   10.03.2017 04.05.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, 94905 Nitra 36565482
VF161242 ND-filtre na keyvac do odsávacej pompy 188,42   1732/2016-BR,12.5.2016 30.05.2016 04.05.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
VF161156 ND k operačnému laparoskopu 290,12   1726/2016-BR, 28.4.2016 17.05.2016 04.05.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
201608313 lieky 99   1512/2016/NL,29.4.2016 04.05.2016 04.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
82017 očná amb., PZS 1290 zmluva č.6/2016   04.04.2017 04.05.2017 Brain a Eye s.r.o. Južná 11, 934 01 Levice 45603413
4590784009 PHM 2/2017 6972,25 0711433//00CRZ zo dňa 29.6.2016   08.03.2017 05.05.2017 SLOVNAFT , a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
3920010742 lieky 5207,63   1182až2287/2016/NL,24.3.2016 12.04.2016 09.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920010828 lieky 968,76   1182až1185/2016/NL,24.3.2016 14.04.2016 09.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
20162233 ŠZM 36,3   1557/2016/NL,18.4.2016 25.04.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162232 ŠZM 289,3   1574/2016/NL,214.2016 27.04.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162288 ŠZM 289,3   1586/2016/NL, 25.4.2016 02.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162408 ŠZM 208,53   1612/2016/NL,28.4.2016 03.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162582 ŠZM 143,07   1818/2016/NL, 6.5.2016 11.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162437 ŠZM 208,85   1623/2016/NL, 29.4.2016 03.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162446 ŠZM 430,93   1643/2016/NL,30.4.2016 05.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162445 ŠZM 278,18   1642/2016/NL,30.4.2016 05.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162460 ŠZM 290,88   1644/2016/NL,2.5.2016 05.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162725 ŠZM 192,96   1834/2016/NL,14.5.2016 23.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162798 ŠZM 295,13   1846/2016/NL,17.5.2016 23.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162799 ŠZM 184,21   1845/2016/NL,16.5.2016 23.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162829 ŠZM 236,16   1848/2016/NL,19.5.2016 25.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20162419 oprava - renovácia chirurgických inštrumentov 25,2   1051/2016-BR, 4.4.2016 09.05.2016 09.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
3159008470 lieky 2516,48   1474až1477/2016/NL, 19.4.2016 06.05.2016 09.05.2017 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska47,92109 Bratislava 31345433
34600275 lieky 2817,68   1852až 1854/2016/NL, 3.5.2016 16.05.2016 09.05.2017 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/a, 82108 Bratislava 46182870
34600331 lieky 2348,06   2134až2136/2016/NL, 23.5.2016 30.05.2016 09.05.2017 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/a, 82108 Bratislava 46182870
140160241 lieky 925,19   1519/2016/NL, 3.5.2016 06.05.2016 09.05.2017 MGP, spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 684023
7161963 ŠZM 73,8   1569/2016/NL,20.4.2016 13.05.2016 09.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
7161841 ŠZM 271,61   1601 a 1602/2012016/NL, 2.5.2016 11.05.2016 09.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
256337080 ŠZM 787,57   1813/2016/NL, 9.5.2016 13.05.2016 09.05.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Štefánikova 69, 94901 Nitra 31351361
2160183 ŠZM 2049,3   1639až1641/2016/NL, 2.5.2016 05.05.2016 09.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160212 ŠZM 2032,8   1842a1844/2016/NL, 18.5.2016 23.05.2016 09.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160330 ŠZM 73,7   1952/2016/NL, 27.5.2016 02.06.2016 09.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160332 ŠZM 73,7   1946/2016/NL,26.5.2016 02.06.2016 09.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160331 ŠZM 73,7   1949/2016/NL, 29.5.2016 02.06.2016 09.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160333 ŠZM 73,7   1943/2016/NL, 26.5.2016 02.06.2016 09.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
20170024 PZS - očné 720 Zmluva 6/2015, 3.9.2012   04.04.2017 09.05.2017 OCULOSANUS, s.r.o. Júraka cesta 6, 93401 Levice 47929511
111713381 lieky 1110,25   558a559/2017/NL, 15.2.2017 17.02.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111713383 lieky 277,56   564/2017/NL, 15.2.2017 17.02.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111713824 lieky 1569,08   570 a 571/2017/NL, 17.2.2017 20.02.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
141612912 lieky 847   4794/2016/NL, 30.12.2016 02.01.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111700124 lieky 1294,3   72a73/2017/NL,3.1.2017 10.01.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111700125 lieky 2514,67   68až71/2017/NL, 2.1.2017 10.01.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111700344 lieky 2,31   77/2017/NL, 4.1.2017 10.01.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111700345 lieky 0,33   77/2017/NL, 4.1.2017 10.01.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111700349 lieky 1500,09   76a77/2017/NL, 4.1.2017 10.01.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
121700271 lieky 137,34   90/2017/NL, 3.1.2017 10.01.2017 09.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
201608836 ŠZM 534   1789/2016/NL,6.5.2016 12.05.2016 09.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201609461 ŠZM 861,4   1827/2016/NL, 13.5.2016 20.05.2016 09.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201609457 ŠZM 382,2   1826/2016/NL, 13.5.2016 20.05.2016 09.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610005 lieky 221,78   2147/2016/NL, 25.5.2016 30.05.2016 09.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610085 lieky 112,97   2146/2016/NL, 25.5.2016 01.06.2016 09.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610083 lieky 46,2   1896/2016/NL, 16.5.2016 01.06.2016 09.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
161271 ND k operačnému laparoskopu 214,18   1726/2016-BR, 28.4.2016 01.06.2016 09.05.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
160979 čistiace prostriedky 614,34   1272/2016, 25.4.2016 03.05.2016 09.05.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
201601172 Transfúzny materiál 07/16 90,02   65/16, 31.7.2016 15.08.2016 09.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 37 30853915
201601077 Transfúzny materiál 07/16 3080,28   60-64/16, 07/2016 15.08.2016 09.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 38 30853915
201601218 Transfúzny materiál 08/16 386,84   67,69/2016, 08/2016 12.09.2016 09.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 39 30853915
201601299 Transfúzny materiál 08/16 328   66,68/2016, 08/2016 20.09.2016 09.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 40 30853915
201601476 Transfúzny materiál 09/16 2530,32   70-72/2016, 09/2016 14.10.2016 09.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 41 30853915
201601490 Transfúzny materiál 09/16 377,6   79/2016, 29.9.2016 17.10.2016 09.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L,83314 Bratislava 42 30853915
201601598 lieky 7299   2160až2166/2016/NL, 26.5.2016 08.06.2016 09.05.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
201601614 lieky 99,28   2162/2016/NL,26.5.2016 15.06.2016 09.05.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
2890005114 ŠZM 2088,39   1578až1580/2016/NL, 25.4.2016 02.05.2016 09.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005150 ŠZM 1439,19   1588a1589/2016/NL, 27.4.2016 02.05.2016 09.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005131 ŠZM 515,9   1584/2016/NL, 25.4.2016 02.05.2016 09.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005160 ŠZM 1746   1605a1606/2016/NL, 27.4.2016 02.05.2016 09.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005168 ŠZM 172,88   1611/2016/NL, 28.4.2016 02.05.2016 09.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005185 ŠZM 120,32   1647/2016/NL. 29.4.2016 05.05.2016 09.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
6551603428 ŠZM 174,6   1326/2016/NL, 1.4.2016 07.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603687 ŠZM 40,87   940/2016/NL, 18.3.2016 12.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603707 ŠZM 205   939/2016/NL,18.3.2016 12.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603484 ŠZM 126,25   1326/2016/NL, 1.4.2016 07.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551603483 ŠZM 884,16   1325/2016/NL, 1.4.2016 07.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604203 ŠZM 786,24   1404/2016/NL, 15.4.2016 27.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604204 ŠZM 637,08   1562/2016/NL, 19.4.2016 27.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604205 ŠZM 772,57   1560/2016/NL, 19.4.2016 27.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604206 ŠZM 657,19   1405/2016/NL, 15.4.2016 27.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604207 ŠZM 919,03   1561/2016/NL, 19.4.2016 27.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604208 ŠZM 957,61   1559/2016/NL, 19.4.2016 27.04.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604700 ŠZM 51,79   1561/2016/NL, 19.4.2016 09.05.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604699 ŠZM 912,43   1599/2016/NL, 2.5.2016 09.05.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604567 ŠZM 203,4   1326/2016/NL, 1.4.2016 04.05.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551604848 ŠZM 338,8   1562/2016/NL, 19.4.2016 12.05.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551605337 ŠZM 680,18   1840/2016/NL, 17.5.2016 25.05.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551605339 ŠZM 1453,58   1828a1829/2016/NL, 13.5.2016 25.05.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551605338 ŠZM 1981,91   1837až1839/2016/NL, 17.5.2016 25.05.2016 11.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
2890005208 ŠZM 914,1   1649/2016/NL, 3.5.2016 06.05.2016 11.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005220 ŠZM 1746   1650a1651/2016/NL, 4.5.2016 06.05.2016 11.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005222 ŠZM 1746   1652a1653/2016/NL, 4.5.2016 11.05.2016 11.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005316 ŠZM 160,42   1835/2016/NL,13.5.2016 20.05.2016 11.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
201609791 ŠZM 62,1   1827/2016/NL, 13.5.2016 02.06.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201609790 ŠZM 39,6   1826/2016/NL, 13.5.2016 02.06.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610205 ŠZM 61,35   1827/2016/NL, 13.5.2016 02.06.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610318 INJECTOMAT AGILIA SK - DDHM 1089   1736/2016-BR, 20.5.2016 02.06.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610321 lieky 199,42   2146/2016/NL, 25.5.2016 06.08.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610319 lieky 1522,47   2257/2016/NL, 30.5.2016,2145/2016/NL, 25.5.2016 06.06.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610316 lieky 2577,89   2256,2257/2016/NL.30.5.2016,2143/2016/NL, 25.5.2016 06.06.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610322 lieky 479,49   2144/2016/NL, 25.5.2016 06.06.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610327 lieky 936,98   2258/2016/NL, 30.5.2016 06.06.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201610326 lieky 2354,44   2145 až2147/2016/NL, 25.5.2016 06.06.2016 11.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
20162866 ŠZM 186,27   1851/2016/NL, 23.5.2016 30.05.2016 11.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20162966 ŠZM 155,75   1850/2016/NL, 23.5.2016 01.06.2016 11.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
2160233 ŠZM 2065,8   1972až1974/2016/NL, 1.6.2016 08.06.2016 11.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160366 ŠZM 73,7   2049/2016/NL,10.6.2016 15.06.2016 11.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160364 ŠZM 44   2040/2016/NL, 10.6.2016 15.06.2016 11.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160362 ŠZM 44   2004/2016/NL, 10.6.2016 15.06.2016 11.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160365 ŠZM 73,7   2013/2016/NL, 10.6.2016 15.06.2016 11.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160361 ŠZM 44   2007/2016/NL, 9.6.2016 15.06.2016 11.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
16007765 ŠZM 1807,89   1978/2016/NL, 3.6.2016 15.06.2016 11.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16007768 ŠZM 225,43   1937,1938/2016/NL, 1.6.2016 08.06.2016 11.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16007980 ŠZM 369,08   1923/2016/NL, 1.6.2016 08.06.2016 11.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16008035 ŠZM 240,99   1847/2016/NL, 17.5.2016 09.06.2016 11.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
3159008688 lieky 2516,2   2127až2129/2016/NL, 23.5.2016 09.06.2016 11.05.2017 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,92109 Bratislava 31345433
202017 UPS služby 1200 1/2014-RPZ, 27.6.2014   07.04.2017 11.05.2017 MUDr. Gutyanová Alžbeta chirurg, s.r.o. Levická cesta 29, 93561 Hronovce 35932333
161062 Internetové pripojenie 11/2016 428,4 Zmluva o používaní dát.pripojenia, 1.4.2016   08.12.2016 11.05.2017 SIMILIS s.r.o. Kpt.Nálepku 31, 93401 Levice 44592116
220170029 ND-aplikátor Maxi A4C 970   1040/2017-BR,27.2.2017 14.03.2017 11.05.2017 PromoPharma, s.r.o. Nábrežie Mládeže 83, 94901 Nitra 46436936
220170030 DDHM-Biotorus LT100 259   1039/2017-BR, 27.2.2017 14.03.2017 11.05.2017 PromoPharma, s.r.o. Nábrežie Mládeže 83, 94901 Nitra 46436936
7162341 ŠZM 1039   1963a1964/2016/NL ,1.6.2016 08.06.2016 11.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
7162336 ŠZM 181,78   1964/2016/NL, 1.6.2016 08.06.2016 11.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
201790120 Nájom 3/17-FullHD laparoskop 60m a 24m 4397,58 Zmluva o nájme hnuteľných vecí,11.1.2017   11.04.2017 11.05.2017 RADIX spol.sr.o. Kremnička 36, 97405 Banaská Bystrica 615803
201790121 Nájom 3/17-ArthroHDTV videozostava 24,60m 2881,3 Zmluva o nájme hnuteľných vecí,11.1.2017   11.04.2017 11.05.2017 RADIX spol.sr.o. Kremnička 36, 97405 Banaská Bystrica 615803
32017 ŠZM 188   1977/2016/NL, 2.6.2016 15.06.2016 11.05.2017 APTUM, a.s.  Cihlářská 643/19, Veveři, 60200 Brno 28909267
17OP0007 Gyn.4Klaparoskop s prís.-nájom3/2017 4757,28 Zmluva o nájme HV, 11.1.2017   08.03.2017 11.05.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
VF161360 ND k operačnému laparoskopu 220   2018/2016, 20.5.2016 06.06.2016 11.05.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
111700574 ŠZM 34,83   24/2017/NL, 4.1.2017 09.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111701809 lieky 1872,5   107,108/2017/NL, 10.1.2017 13.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111701811 lieky 457,55   106/2017/NL, 10.1.2017 13.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702126 lieky 1089,5   113,114/2017/NL, 11.1.2017 18.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702124 lieky 722,7   111/2017/NL, 11.1.2017 18.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702125 lieky 2104,9   114až116/2017/NL, 11.1.2017 18.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702642 lieky 809,8   126/2017/NL, 13.1.2017 18.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702388 lieky 651,38   118/2017/NL, 12.1.2017 18.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702384 lieky 185,24   118/2017/NL, 12.1.2017 18.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702389 lieky 58,08   118/2017/NL, 12.1.2017 18.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702385 lieky 9,62   118/2017/NL, 12.1.2017 18.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111702641 lieky 2165,69   123až125/2017/NL,13.1.2017 18.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111701810 lieky 2076,56   97až99/2017/NL, 9.1.2017 13.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111701587 lieky 555,13   91/2017/NL, 9.1.2017 10.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111701585 lieky 1411,12   91,92/2017/NL, 9.1.2017 10.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111700644 lieky 276,21   90/2017/NL, 3.1.2017 10.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111700578 lieky 170,61   89/2017/NL, 5.1.2017 10.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
111700573 lieky 688,25   88/2017/NL, 5.1.2017 10.01.2017 11.05.2017 UNIPHARMA BOJNICE Opatovská cesta 4, 97201  Bojnice 31625657
2017016260 Zverejnenie pracovnej ponuky 94,8   objednávka,5.4.2017 07.04.2017 11.05.2017 Profesia spol.s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861
1700135 vodárenský materiál 300,25   230/2017-OK, 28.4.2017 04.05.2017 12.05.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. č.93, 93503 Bátovce 46739408
20170023 služby a vyšetrenie 601,93 Zmluva č.01/2012-RPZ   07.04.2017 16.05.2017 W-MED, s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 35957506
201720303 EKG-PZS 391 7/2011-K,21.12.2010   07.04.2017 16.05.2017 MUDr.Mančíková I.,VITAL.s.r.o.,inter.am. Hurbanova 3, 93401 Levice 36771104
2017022 ortoped.oper,výkon,služby 694,8 1182013-RPZ, 15.11.2013   07.04.2017 16.05.2017 Ortopédia-JURÍČEK, s.r.o. Novomestská 7, 94002 Nové Zámky 46720154
52017 PZS 8 RPZ, 1.3.2010   04.04.2017 16.05.2017 Gaderma, s.r.o. Východná 26,Polikl.SNP 19, 93401 Levice 47615532
42017 konzílium 30 14/2010-K, 1.3.20110   04.04.2017 16.05.2017 Gaderma, s.r.o. Východná 26,Polikl.SNP 19, 93401 Levice 47615532
2017021 operácie JZS a ÚPS 664 10/2013-RPZ,1.11.2013   04.04.2017 16.05.2017 Chirurgická ambulancia Lareta, s.r.o. Slnečnicová 1, 93401 Levice 47428431
20170011 konzílium 16,6 4/2016, 29.7.2016   04.04.2017 16.05.2017 Psychofit-detská psychiatrická ambulancia s.r.o. ul.SNP 19, 93401 Levice 47231602
20170016 konzílium 99,6 5/2010, 1.3.2010   03.04.2017 16.05.2017 Det.kar.ambul.MuDr.Vargová s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 35972998
20170023 konzílium a služby 430 1/2011-RPZ, 21.12.2010   03.04.2017 16.05.2017 RENSAN,s.r.o.Det.nefr.ambulancia SNP 19, 93401 Levice 45270813
20170027 konzílium, JZS 730,4 2/2016, 6.7.2016   03.04.2017 16.05.2017 ORL MED Levice, s.r.o. Jesenského 777/4, 93401 Levice 48202932
20170022 konzílium 33,2 5/2015, 1.7.2015   03.04.2017 16.05.2017 Oftal. ambu.MuDr. Šuplatová s.r.o.  SNP 19, 93401 Levice 35932171
20170018 sono detí a konzílium 2131,1 14/2011-RPZ 1/2011-K, 21.12.2010   10.04.2017 16.05.2017 MuDr. Jakubička Juraj Špitálska 9, 94901 Nitra 42046254
923416 Kancelárske potreby 28,8   3481/2016, 9.9.2016 03.10.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
1006616 Kancelárske potreby 745,01   3490/2016, 7.10.2016 19.10.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
1006716 Kancelárske potreby 114,52   3491/2016, 7.10.2016 19.10.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
1017316 Kancelárske potreby - zdravotné 28,8   3491/2016,7.10.2016 24.10.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
1037316 Kancelárske potreby - zdravotné 6,55   3491/2016,7.10.2016 24.10.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
1007016 Kancelárske potreby - zdravotné 54,82   3491/2016, 7.10.2016 19.10.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
1160616 Kancelárske potreby - zdravotné 28,8   3499/2016, 8.11.2016 30.11.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
1144116 Kancelárske potreby - zdravotné 134,75   3499/2016, 8.11.2016 25.11.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
1142316 Kancelárske potreby  137,21   3500/2016, 7.11.2016 25.11.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
1142216 Kancelárske potreby  736,96   3438/2016, 8.11.2016 30.11.2016 16.05.2017 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Železničná 714, 91101 Trenčín 11751398
17008 strážns služba v noci 2/2017 1415,23 č.2/2014, 1.9.2014   06.03.2017 16.05.2017 SBS 1, s.r.o. Hokovce 233, 93584 46998349
2017055 Služby BOZP a PO  za 2/2017 50 Mandátna zmluva, 31.1.2017   06.03.2017 16.05.2017 Roland Loskot Pri tehelni 3087/5, 93401 Levice 40667821
2017081 Služby BOZP a PO  za 3/2017 50 Mandátna zmluva, 31.1.2017   03.04.2017 16.05.2017 Roland Loskot Pri tehelni 3087/5, 93401 Levice 40667821
160380 oprava inkubátora INKA SI 610 132   3194/2016-BR, 19.9.2016 26.09.2016 16.05.2017 Ing. Miloš Ladický - ELMED Jánošíková 73, 92101 Piešťany 30924146
2016259 Oprava monitora vitálnych funkcií 399,96   1752/2016-BR, 27.6.2016 08.07.2016 16.05.2017 BIOFLEX, s.r.o.  Borovce 126, 92209 Borovce 36260231
201601855 Servisné práce-prístroj AU643-03E 420   1749/2016-BR, 21.6.2016 14.07.2016 16.05.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
201601856 Servisné práce-prístroj AU643-03E 120   1749/2016-BR, 21.6.2016 14.07.2016 16.05.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
2165010397 Oprava dezinfikátora DEKO 190 595,32   2758/2016-OK, 5.9.2016 21.09.2016 16.05.2017 Fénix Bratislava, spol. s r.o. Jána Zigmundíka 296/6 35730854
1705051 právne služby 4/2017 1200 Zmluva, 23.4.2010   04.05.2017 16.05.2017 Advokádska kan. JUDr. Henrich.Dušek,s.r.o. Staré Grunty 162, 84101 Bratislava 36740951
201601539 Transfúzny materiál 10/16 151,04   80/2016,13.10.2016 10.11.2016 16.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 83314 Bratislava 37 30853915
201601543 Transfúzny materiál 10/16 151,04   79/2016,13.10.2016 10.11.2016 16.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 83314 Bratislava 38 30853915
201601589 Transfúzny materiál 10/16 2701,43   77,82,85/2016,10/2016 14.11.2016 16.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 83314 Bratislava 39 30853915
201601565 Transfúzny materiál 10/16 3946,57   75,76,78,81,83,84/2016,10/2016 14.11.2016 16.05.2017 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 83314 Bratislava 40 30853915
140160333 lieky 582,01   2303/2016/NL, 13.6.2016 24.06.2016 16.05.2017 MGP, spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 684023
1016101583 Zdravotné výkony - biochemické vyšetrenie 24,48   objednávka 5.5.2016 30.06.2016 16.05.2017 Medirex, a.s. Holubyho 35, 90201 Pezinok 35766450
1600003 Vyšetrenie vodičov na prístroji 90   487/2016,24.6.2016 30.06.2016 16.05.2017 PhDr. Bieliková Zuzana SNP 19, 93401 Levice 11987651
20164529 ŠZM 199,04   2476/2016/NL, 1.7.2016 06.07.2016 16.05.2017 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1, 85101 Bratislava 17312001
2160248 ŠZM 2032,8   2053až2055/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160256 ŠZM 2032,8   2089až2091/2016/NL, 16.6.2016 22.06.2016 16.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160267 ŠZM 2032,8   2099až2101/2016/NL, 23.6.2016 28.06.2016 16.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160411 ŠZM 73,7   2103/2016/NL, 23.6.2016 28.06.2016 16.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160408 ŠZM 73,7   2106/2016/NL, 23.6.2016 28.06.2016 16.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160269 ŠZM 2201,1   2451,2113,2114/2016/NL, 24.6.2016 28.06.2016 16.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160416 ŠZM 73,7   2455/2016/NL, 24.6.2016 28.06.2016 16.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160272 ŠZM 2032,8   2463až2465/2016/NL, 27.6.2016 04.07.2016 16.05.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
256339808 ŠZM 581,91   1988/2016/NL, 7.6.2016 16.06.2016 16.05.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
256340063 ŠZM 19,8   2073/2016/NL, 15.6.2016 20.06.2016 16.05.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
256340081 ŠZM 1190,99   2075a2076/2016/NL, 15.6.2016 20.06.2016 16.05.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
808029554 ŠZM 117,5   2061/2016/NL, 13.6.2016 16.06.2016 16.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16008357 ŠZM 302,7   2062/2016/NL, 13.6.2016 16.06.2016 16.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16008536 ŠZM 302,7   2087/2016/NL, 16.6.2016 22.06.2016 16.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16009020 ŠZM 151,35   2459/2016/NL, 24.6.2016 01.07.2016 16.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
161428 ND k operačnému laparoskopu 763,55   1737/2016-BR, 24.5.2016 15.06.2016 16.05.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
169316 Oprava CF-Q165L-kolonoskop 118,8   1742/2016-BR, 13.6.2016 23.06.2016 16.05.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
161430 ŠZM 101,04   1939/2016*NL, 1.6.2016 15.06.2016 16.05.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
6551605656 ŠZM 36   1829/2016/NL, 13.5.2016 02.06.2016 16.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551605779 ŠZM 81,33   1838a1839/2016/NL, 17.5.2016 08.06.2016 16.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551605758 ŠZM 1042,31   1925,1926/2016/NL, 1.6.2016 07.06.2016 16.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
201611419 lieky 486,36   2295/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611418 lieky 79,76   2296/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611415 lieky 1252,9   2294,2295/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611413 lieky 319,66   2290,2293/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611412 lieky 1049,35   2291,2292/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611463 lieky 31,32   2297/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611411 lieky 2924,33   2290,2292,2293/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611417 lieky 1738,8   2296,2297/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611449 lieky 198   2296/2016/NL, 13.6.2016 17.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611792 ŠZM 707,82   2067/2016/NL, 16.6.2016 23.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611793 ŠZM 22,56   2067/2016/NL, 16.6.2016 23.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
2016141797 ŠZM 37,6   2068/2016/NL, 16.6.2016 23.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611796 ŠZM 824,35   2068/2016/NL, 16.6.2016 23.06.2016 16.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
3415429123 Monitorovanie vozidiel 4/2017 191,88 Zml. o poskyt. služ. tel. fleet 0320150066,1.2.2015   11.05.2017 16.05.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
6795950713 Telefónne poplatky 4/2017-pevné siete 397,61 Zmluva o pripojení, 1.3.2010   09.05.2017 16.05.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
9795993801 Telefónne poplatky 4/2017-pevné siete 819,53 Zmluva o pripojení, 1.3.2011   10.05.2017 16.05.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
3415383151 Telefónne poplatky 4/2017-mobilné siete 619,98 Rámcová + dodatok č.3,do 22.1.2018   11.05.2017 16.05.2017 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
170009 DDHM -kreslo MIAMI 256   1062/2016-BR, 25.4.2017 28.04.2017 16.05.2017 BYT CENTRUM, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 5, 93401 Levice 36536067
2017067 Služby BOZP a PO 4/2017 450 MZ 1/2017, 31.1.2017   03.05.2017 16.05.2017 Judita Tricková Kamenec 11, Nová Dedina, 93401 Levice 43373780
201601877 lieky 6331,5   2357až2364/2016/NL, 27.6.2016 08.07.2016 16.05.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
201601878 lieky 5496,9   2365až2370/2016/NL, 27.6.2016 08.07.2016 16.05.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
201700503 ÚPS  345 02/2012-RPZ,1.8.2012   21.04.2017 16.05.2017 INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka 721/33, 99128 Vinica 36634522
201700701 ÚPS  115 02/2012-RPZ,1.8.2012   21.04.2017 16.05.2017 INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka 721/33, 99128 Vinica 36634522
201700402 ÚPS  415 02/2012-RPZ,1.8.2012   21.04.2017 16.05.2017 INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka 721/33, 99128 Vinica 36634522
10176 oper.výkon Ortopedia 1726,4 3/2010-ZS, 1.3.2010   13.04.2017 16.05.2017 Ortopédia-Kollár, s.r.o. SNP 19, 93401 Levice 48280844
2017021 konzílim a JZS 1164,8 1/2010-ZS, 1.3.2010   21.04.2017 16.05.2017 UROCENTRUM LEVICE, s.r.o. Ul. Slobody 5341/14, 93405 Levice5 35959681
20170019 konzílium 1700 21/2010-K, 31.12.2010   11.04.2017 16.05.2017 KARDIO-ANGIO, s.r.o. Hviezdoslavova 19, 934 01 Levice 44997612
201732 EMG vyšetrenie a služby 600 8/2010-K,7/2013-K, 1.3.2010,18.6.2013   19.04.2017 16.05.2017 PAVI, s.r.o. Narcisová 64, 94901, Nitra 44125984
122017 konzílium 16,6 4/2015, 1.7.2015   05.04.2017 16.05.2017 Oftalmo, s.r.o. Saratovská 2986/83, 93405 Levice 36289558
3920011161 lieky 1099,62   1482,1483/2016/*NL, 19.4.2016 22.04.2016 18.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920011258 nájomné za prístroj Cobas 42 Zmluva o nájme lek.prístroja   03.05.2016 18.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
1600047 Odborná prehliadka zdrav.prístrojov 547   3858/2016,8.11.2016 05.12.2016 18.05.2017 Juraj Krnáč Partizánska 221/32, Očová 37548271
56200635 maliarske potreby 944,27   4606/2016-OK, 12.12.2016 16.12.2016 18.05.2017 NOVOCHEMA, družstvo Nixbrod 28, 93401 Levice 167886
2890005400 ŠZM 1026,56   1916,1917/2016/NL, 24.5.2016 30.05.2016 18.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005415 ŠZM 2088,39   1929,1931/2016/NL, 25.5.2016 02.06.2016 18.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005411 ŠZM 1746   1927,1928/2016/NL, 25.5.2016 02.06.2016 18.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005446 ŠZM 592,9   1953/2016/NL,26.5.2016 02.06.2016 18.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005458 ŠZM 914,1   1962/2016/NL,30.5.2016 06.06.2016 18.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005564 ŠZM 1960,24   2002,2003/2016/NL, 8.6.2016 15.06.2016 18.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005557 ŠZM 675   2000/2016/NL, 8.6.2016 15.06.2016 18.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
20162990 ŠZM 190,19   1958/2016/NL,28,5,2016 2,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20162989 ŠZM 198,53   1958/2016/NL,28,5,2016 2,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20162992 ŠZM 290,88   1956/2016/NL,26,5,2016 2,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20162991 ŠZM 179,98   1957/2016/NL, 28,5,2016 2,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20162988 ŠZM 182,77   1959/2016/NL,028,5,2016 2,6,20016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163096 ŠZM 190,5   1830/2016/NL, 13,5,2016 6,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163043 ŠZM 151,48   1961/2016/NL, 30,5,2016 6,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163103 ŠZM 69,72   1975/2016/NL,31,5,2016 8,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163102 ŠZM 30,07   1976/2016/NL, 31,5,2016 7,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163153 ŠZM 25,23   1985/2016/NL, 6,6,2016 15,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163185 ŠZM 279,18   1997/2016/NL, 7,6,2016 15,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163184 ŠZM 290,88   1984/2016/NL,6,6,2016 15,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163203 ŠZM 33,89   1942/2016/NL,01,6,2016 15,6,2016 18.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
1600518 ŠZM 1361,04   2532,2533,/2016/NL,8,6,2016, 6A1987/2016/NL, 7,6,2016 20,7,2016 18.05.2017 DAHLHAUSEN SK,s.r.o. Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mestonad Váhom 36313564
1600554 ŠZM 54,24   2533/2016/nl,08,6,2016 26,7,2016 18.05.2017 DAHLHAUSEN SK,s.r.o. Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mestonad Váhom 36313564
21602690 ŠZM 940,88   2527/2016/nl, 6,7,2016 20,7,2016 18.05.2017 SARSTEDT spol.s r.o. Údernícka 11, 85101 Bratislava 31359825
21602694 ŠZM 959,38   2528/2016/NL,6,7,2016, 20,7,2016 18.05.2017 SARSTEDT spol.s r.o. Údernícka 11, 85101 Bratislava 31359825
21602696 ŠZM 321,6   2529/2016/NL,6,7,2016, 20,7,2017 18.05.2017 SARSTEDT spol.s r.o. Údernícka 11, 85101 Bratislava 31359825
41160181 lieky 325,6   2372/2016/NL,27,6,2016 19,7,2016 18.05.2017 LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava 45450196
2016201 servisnéslužby 6/2016 595,2 Zml.o poskyt.servis.služieb TMS-2016-82   18.07.2016 18.05.2017 TatraMed Software s.r.o. Líščie údolie 9, 84104 Bratislava 47025328
2016012470 ŠZM 619,94   2489/2016/NL, 1,7,2016 20,7,2016 18.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012487 ŠZM 596,41   2545/2016/NL, 8,7,2016 20,7,2016 18.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012715 ŠZM 629,08   2826/2016/NL,25,7,2016 1,8,2016 18.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
2016012728 ŠZM 588,67   2829/2016/NL,028,7,2016 1,8,2016 18.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917
16100633 lieky 922,72   2379/2016/NL,27,6,2016 19,7,2016 18.05.2017 Roner, s.r.o. Oravská 7, 82109 Bratislava 35860537
16100678 lieky 1663,73   2908,2910/2016NL,027,7,2016 8,8,2016 18.05.2017 Roner, s.r.o. Oravská 7, 82109 Bratislava 35860537
3159008919 lieky 345,95   2346/2016/NL, 24,6,2016, 2129/2016/NL,23,5,2016 19,7,2016 18.05.2017 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,92109 Bratislava 31345433
1607213 ŠZM 44   2522/2016/NL, 4,7,2016 20,7,2016 18.05.2017 Klaudia Kuzmová-VYGAST Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce 37069713
160344 oprava stola X MOBIL Roesys 104,4   2688/2016-BR, 8,7,2016 5,8,2016 18.05.2017 MEDIXRAY , s.r.o. Hollého 23, 92101 Piešťany 34109188
3016070597 lieky 1908,94   2618,2619/2016/NL,12,7,2016 1,8,2016 18.05.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244, 91631 Kočovce 47719150
3516070076 soľ tablet.nejod. 738,26   2040/2016,7,7,2016 2,8,2016 18.05.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244, 91631 Kočovce 47719150
3016080057 lieky 54   2619/2016/NL,12,7,2016 8,8,2016 18.05.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244, 91631 Kočovce 47719150
3016080056 lieky 107,32   2841/2016/NL,1,8,2016 4,8,2016 18.05.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244, 91631 Kočovce 47719150
160383 oprava RTG zariadenia X-TWIN 908,4   2702/2016-BR,27,7,2016 11.01.1905 18.05.2017 MEDIXRAY , s.r.o. Hollého 23, 92101 Piešťany 34109188
2163486 ŠZM 109   2819/2016/NL,1,8,2016 8,8,2016 18.05.2017 UNOMED spol. s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 612791
5160685 ŠZM 334,4   2842/2016/NL, 1.8.2016 09.08.2016 18.05.2017 OXOID CZ s.r.o Suché mýto 1/A, 81103 Bratislava 43867596
20165176 ŠZM 220,58   2836/2016/NL, 1,8,2016 4,8,2016 18.05.2017 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1, 85101 Bratislava 17312001
FV1-1400/2016 ŠZM 246,59   2835/2016/NL, 1,8,2016 4,8,2016 18.05.2017 DISPOMED,s.r.o. Cesta pod Hradovou23,04001 Košice 31684432
FV1-1547/2016 ŠZM 303,13   3090/2016/NL, 2,9,2016 8,9,2016 18.05.2017 DISPOMED,s.r.o. Cesta pod Hradovou23,04001 Košice 31684432
FV1-1645/2016 ŠZM 140,8   3387/2016/NL, 19,9,2016 26,9,2016 18.05.2017 DISPOMED,s.r.o. Cesta pod Hradovou23,04001 Košice 31684432
FV1-1720/2016 ŠZM 473,79   3588/2016/NL, 3,10,2016 28,10,2016 18.05.2017 DISPOMED,s.r.o. Cesta pod Hradovou23,04001 Košice 31684432
FV1-2219/2016 ŠZM 388,3   4645/2016/NL, 2,12,2016 21,12,2016 18.05.2017 DISPOMED,s.r.o. Cesta pod Hradovou23,04001 Košice 31684432
FV1-2007/2016 ŠZM 369,35   3998/2016/NL, 3,11,2016 22,11,2016 18.05.2017 DISPOMED,s.r.o. Cesta pod Hradovou23,04001 Košice 31684432
16080102 ŠZM 632,4   2832/33/34/2016/NL,1,8,2016 16,8,2016 18.05.2017 NEXTMED, s.r.o.  Nejedlého 10, 84102 Bratislava 42 46256784
230630674 potraviny 612,67   4867-8/2016-KE,20,12,2016 27,12,2016 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630363 potraviny 669,81   4466/2016-KE,15,12,2016 3,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630673 potraviny 518,56   4866/2016-KE,20,12,2016 30,12,2016 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630675 potraviny 32,4   4869/20168/KE,20,12,2016 3,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630795 potraviny 239,18   4874/2016-KE,20,12,2016 3,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630796 potraviny 53,42   4874/2016-KE,20,12,2016 3,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630823 potraviny 533,52   4879/2016-KE,27,12,2016 3,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630824 potraviny 689,44   4876-78/2016-KE,27,12,2016 3,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230630836 potraviny 79,97   4875/2016-KE,27,12,2016 9,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230700058 potraviny 392,69   235/2017KE,28,12,2016 11,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230700147 potraviny 524,12   2381/2017-KE,2,1,2017 11,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230700145 potraviny 691,04   241/2017-KE,2,1,2017 11,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230700146 potraviny 97,2   240/2017-KE,02,1,2017 11,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701956 potraviny 404,25   679/2017-KE,19,1,2017 26,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701830 potraviny 64,8   672/2017-KE,19,1,2017 26,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701831 potraviny 740,42   673/2017-KE,19,1,2017 26,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230702165 potraviny 599,71   673/2017-KE,19,1,2017 26,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230702166 potraviny 609,83   678/2017-KE,24,1,2017 26,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230700341 potraviny 466,21   680/2017-KE,24,12017 26,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230700342 potraviny 295,38   243//2017-KE,7,1,2017 11,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230700494 potraviny 205,75   249/2017-KE,9,1,2017 11,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230700627 potraviny 598,09   250/2017-KE,9,1,2017 11,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230700628 potraviny 664,73   252-4/2017-KE,10,1,2017 11,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701124 potraviny 64,8   259/2017-KE,12,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701125 potraviny 506,03   258/2017-KE,12,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701266 potraviny 278,33   262/2017-KE,12,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701832 potraviny 601,77   265-6/2017-KE,19,1,2017 2,2,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701469 potraviny 805,1   690-2/2017-KE,17,12017 17,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701468 potraviny 641,74   667/2017-KE,16,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170192 potraviny 138,83   682/2017-KE,24,1,2017 2,2,2017 18.05.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170211 potraviny 465,88   683/2017-KE,25,1,2017 2,2,2017 18.05.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170232 potraviny 425,77   684/2017-KE,26,1,2017 2,2,2017 18.05.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170283 potraviny 334,15   702/2017-KE,30,1,2017 2,2,2017 18.05.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
170284 potraviny 125,07   701/2017-KE,30,1,2017 2,2,2017 18.05.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
20170051 potraviny 647,83   705/2017-KE,30,1,2017,718/2017-KE,7,2,2017,707/2017-KE,          
        707/2017-KE,2,2,2017 22,2,2017 18.05.2017 ZELEX, s.r.o. Kuralany č.49, 93564 47559870
20170052 potraviny 564,35   723/2017-KE,8,2,2017,732/2017-KE,18,2,2017 22,2,2017 18.05.2017 ZELEX, s.r.o. Kuralany č.49, 93565 47559870
325 potraviny 651,29   699/2017-KE,1,2,2017 17,2,2017 18.05.2017 Ing. OTO MIKLOS KRASNA VES 96,95843 17696542
2160663 lieky 191,83   2892/2016/NL,27,7,2016 8,9,2016 18.05.2017 RANDOX s.r.o. Vilová 2,85101 Bratislava 35743816
2160871 lieky 719,62   4190/2016/NL,26,10,2016 30,11,2016 18.05.2017 RANDOX s.r.o. Vilová 2,85101 Bratislava 35743816
201607666 lieky 152,16   4007/2015/NL,19,11,2015 25,10,2016 18.05.2017 Bio G, spol.s r.o. Elektrárenská 12092,83104 Bratislava 34123415
20170025 poskytnuté služby 1394,4 č.2010005,1,3,2010   6,2,2017 18.05.2017 PROSOFT, spol. s r.o. Košice Letná 27, 04001 Košice 31666540
111715581 lieky 1569,08   599,600/2017/NL,22,2,2017 28,2,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111703762 lieky 578,27   129/2017/NL,16,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111703763 lieky 1702,32   127,128/2017/NL,16,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
121702206 lieky 149,6   116/2017/NL,11,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704060 lieky 1810,69   418,419/2017/NL,17,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704062 lieky 1157,26   417,418/2017/NL,17,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704061 lieky 5106,95   401-406/2017/NL,16,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704305 lieky 831,81   134/2017/NL,18,1,2017 23,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704306 lieky 1624   420,421/2017/NL,14,1,2017 18,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704553 lieky 238,77   58/2017/NL,17,1,2017 19,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704554 lieky 768,31   429/2017/NL,19,1,2017 23,1,2017 18.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
6160690 Oprava úpravovne vody IWA-40-60ROIP 160,8   3842/2016-BR,10,10,2016 27,10,2016 18.05.2017 INTERTEC s.r.o. Hronská 6, 97401 Banská Bystrica 692972
1613782 Kalibrované plyny 212,4   1283/2016,25,7,2016 16,8,2016 18.05.2017 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2,91701 Trnava 35869429
1613930 ND senzor glukóza 167,81   2708/2016-BR,15,8,2016 30,8,2016 18.05.2017 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2,91701 Trnava 35869429
1614064 ŠZM 1698,48   3094,3095/2016/NL,2,9,2016 8,9,2016 18.05.2017 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2,91701 Trnava 35869429
1614081 lieky 1707,06   3248,3249/2016/NL,26,8,2016 14,9,2016 18.05.2017 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2,91701 Trnava 35869429
1614261 lieky 392,6   3293/2016/NL,9,9,2016 27,9,2016 18.05.2017 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2,91701 Trnava 35869429
20161330 lieky 1316,1   2654,2655/2016/NL,22,7,2016 8,8,2016 18.05.2017 Ing.Andrej Džadoň, MEDSERVIS Zuby 450/9, 90021 Svätý Jur 34558039
2016451 ŠZM 160,08   2840/2016/NL,1,8,2016 8,8,2016 18.05.2017 HSC Medical, s.r.o. Klincová 37,82108 Bratislava 35906570
140160379 lieky 873,02   2594/2016/NL,7,7,2016 18,7,2016 18.05.2017 MGP, spol. s r.o. Šustekova 2, 85101 Bratislava 5 684023
36014238 ŠZM 160,8   2838/2016/NL,1,8,2016 8,8,2016 18.05.2017 Teleflex Medical s.r.o. Valova 49,92101 Piešťany 34137921
11600399 ŠZM 1170,18   2817,2818/2016/NL,1,8,2016 8,8,2016 18.05.2017 UNIMEDICA s.r.o. Šoltésovej 14,81108, Bratislava 44962983
16300782 ŠZM 214,34   2546/2016/NL,8,7,2016 4,8,2016 18.05.2017 RAVIKA spol. s r.o. Na Revíne29/D, 83101 Bratislava 17321859
17100705 pranie a žehlenie bielizne 2/2017 17227,19 Rámcová zmluva, 31.3.2010   03.03.2017 23.05.2017 Práčovne a čistiarne s.r.o.Nitra Priemyselná 9, 949 01 Nitra 31438890
6551606557 ŠZM 18,62   1840/2016/NL, 17,5,2016 24,6,2016 23.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551606516 ŠZM 859,63   2088/2016/NL,17,6,2016 24,6,2016 23.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551606511 ŠZM 1851,69   2071,2072/2016/NL,16,6,2016 24,6,2016 23.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551606510 ŠZM 1297,61   2069,2070/2016/NL,16,6,2016 24,6,2016 23.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
7162485 ŠZM 272,66   1964/2016/NL,1,6,2016 16,6,2016 23.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
7162616 ŠZM 116,41   2097/2016/NL,22,6,2016 28,6,2016 23.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
20163265 ŠZM 377,2   1983/2016/NL,4,6,2016 17,6,2016 23.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163268 ŠZM 290,88   2057/2016/NL,11,6,2016 16,6,2016 23.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163262 ŠZM 180,86   1981/2016/NL,3,6,2016 16,6,2016 23.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163263 ŠZM 20749   1980/2016/NL,3,6,2016 16,6,2016 23.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
20163265 ŠZM 75,02   1980/2016/NL,3,6,2016 16,6,2016 23.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská  10, 92101 Piešťany 46540873
3159008877 lieky 3162,09   2343až2346/2016/NL,24,6,2016 8,7,2016 23.05.2017 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,92109 Bratislava 31345433
3159009068 lieky 55   2656/2016/NL,22,7,2016 1,8,2016 23.05.2017 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,92109 Bratislava 31345433
3159009107 lieky 1965,74   2656až2658/2016/NL,22,7,2016, 8,8,2016 23.05.2017 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,92109 Bratislava 31345433
3159009136 lieky 102,3   2657/2016/NL,22,7,2016 4,8,2016 23.05.2017 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,92109 Bratislava 31345433
3159009358 lieky 25,08   2998/2016/NL,23,8,2016 20,9,2016 23.05.2017 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47,92109 Bratislava 31345433
36014298 ŠZM 167,52   2838/2016/NL,1,8,2016 15,8,2016 23.05.2017 Teleflex Medical s.r.o. Valova 49,92101 Piešťany 34137921
36014411 ŠZM 37,8   2516/2016/NL,4.7.2016 8,9,2016 23.05.2017 Teleflex Medical s.r.o. Valova 49,92101 Piešťany 34137921
2016013245 ŠZM 591,09   3431/2016/NL,20,9,2016 26,9,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016013187 ŠZM 348   3426/2016/NL,12,9,2016 26,9,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016013186 ŠZM 348   3425/2016/NL,12,9,2016 26,9,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016013191 ŠZM 449,76   3373/2016/NL,5,9,2016 26,9,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016013178 ŠZM 572,57   3427/2016/NL,13,9,2016 26,9,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016013072 ŠZM 559,63   3365/2016/NL,6,9,2016 12,9,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016013067 ŠZM 161,16   3112/2016/NL,2,9,2016 12,9,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016013029 ŠZM 392,89   3347/2016/NL,1,9,2016 8,9,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016012961 ŠZM 348   3084/2016/NL,24,8,2016 30,8,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016012929 ŠZM 357,92   3077/2016/NL,18,8,2016 30,8,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016012926 ŠZM 456,9   3074/2016/NL,18,8,2016 24,8,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016012927 ŠZM 294,27   3074/2016/NL,18,8,2016 24,8,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016012863 ŠZM 426,38   3043/2016/NL,15,8,2016 22,8,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016012873 ŠZM 58,28   1960/2016/NL,1,6,2016 22,8,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016012855 ŠZM 547,28   3037/2016/NL,12,8,2016 22,8,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016012848 ŠZM 446,17   2849/2016/NL,4,8,2016 22,8,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
2016012515 ŠZM 528,29   2794/2016/NL,11,7,2016 27,7,2016 23.05.2017 MEDIKO spol. s r.o. Šustekova 2, 85216 Bratislava  31402917
16100681 lieky 585,5   2909/2016/NL,27,7,2016 15,8,2016 23.05.2017 Roner, s.r.o. Oravská 7, 82109 Bratislava 35860537
16100684 lieky 270,05   2910/2016/NL,27,7,2016 8,8,2016 23.05.2017 Roner, s.r.o. Oravská 7, 82109 Bratislava 35860537
116305 Cartridge pre HAWO 112,8   2715/2016-BR,25,8,2016 13,9,2016 23.05.2017 BMT s.r.o. Pod Párovcami7271/165,92101 Piešťany 31444571
116297 Oprava Formomat PL 169,2   3184/2016-BR,25,8,2016 29,9,2016 23.05.2017 BMT s.r.o. Pod Párovcami7271/165,92101 Piešťany 31444571
116278 Oprava Formomat PL 288   2695/2016-BR,18,7,2016 30,8,2016 23.05.2017 BMT s.r.o. Pod Párovcami7271/165,92101 Piešťany 31444571
2163655 ŠZM 28,9   2520/2016/NL,4,7,2016 22,8,2016 23.05.2017 UNOMED spol. s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 612791
140160469 lieky 873,02   3011/2016/NL,31,8,2016 13,9,2016 23.05.2017 MGP, spol. s r.o. ŠUSTEKOVA 2,85104 BRATISLAVA 684023
140160431 lieky 582,01   2949/2016/NL,10,8,2016 10,8,2016 23.05.2017 MGP, spol. s r.o. ŠUSTEKOVA 2,85104 BRATISLAVA 684023
5916175 Oprava zdravotníckej techniky 304,2   2712/2016-BR,18,8,2016 6,9,2016 23.05.2017 MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 96234 Tŕnie 46687661
5916174 Oprava zdravotníckej techniky 370,2   2711/2016-BR,18,8,2016 6,9,2016 23.05.2017 MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 96234 Tŕnie 46687661
5916169 Oprava zdravotníckej techniky 242,64   2712/2016-BR,18,8,2016 6,9,2016 23.05.2017 MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 96234 Tŕnie 46687661
5916168 Oprava zdravotníckej techniky 224,16   2711/2016-BR,18,8,2016 6,9,2016 23.05.2017 MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 96234 Tŕnie 46687661
1560114 lieky 532,86   2153/2016/NL,26,5,2016 22,8,2016 23.05.2017 DIALAB S.R.O. SEKURISOVA 16, 84102 BRATISLAVA 46339396
1560116 lieky 228,69   2153/2016/NL,26,5,2016 8,9,2016 23.05.2017 DIALAB S.R.O. SEKURISOVA 16, 84102 BRATISLAVA 46339396
1600588 ŠZM 1737,54   3028/2016/NL,10,8,2016,2533/2016/NL,8,6,2016 22,8,2016 23.05.2017 DAHLHAUSEN SK,s.r.o. Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mestonad Váhom 36313564
1600595 ŠZM 68,4   3029/2016/NL,10,8,2016 22,8,2016 23.05.2017 DAHLHAUSEN SK,s.r.o. Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mestonad Váhom 36313564
1600658 ŠZM 739,2   3329/2016/NL,10,8,2016,3363/2016/NL,6,9,2016 26,9,2016 23.05.2017 DAHLHAUSEN SK,s.r.o. Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mestonad Váhom 36313564
1600672 ŠZM 187,2   3363/2016/NL,6,9,2016 26,9,2016 23.05.2017 DAHLHAUSEN SK,s.r.o. Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mestonad Váhom 36313564
2162902 lieky 955,58   2659/2016/NL,22,7,2016 22,8,2016 23.05.2017 BIOHEM spol.s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 31442617
2163127 lieky 886,64   3000/2016/NL,23,8,2016 27,9,2016 23.05.2017 BIOHEM spol.s r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 31442617
216025 Etikety , farbiaca páska 60   2041/2016,20,6,2016 13,9,2016 23.05.2017 Software Project Ondavská 2,82108 Bratislava 30132592
1608244 ŠZM 275   3076/2016/NL,22,8,2016 2,9,2016 23.05.2017 Klaudia Kuzmová-VYGAST Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce 37069713
161492 TESTOVANIE ÚĆINNOSTI STERILIZÁTOROV 93,83 ST/26/2015,1,5,2015   30,8,2016 23.05.2017 HPL SERVIS S.R.O. ISTRIJSKÁ 20, 84107 BRATISLAVA 35860456
160284 DEZIN.SLUŹBY 210   1784/2016-OK,4.7.2016 23,8,2016 23.05.2017 DeArt s.r.o. Tekovská 16,93401 Levice 36548332
160413 oprava RTG komp.DIRA-TWIN 660   3187/2016-BR,5,9,2016 8,9,2016 23.05.2017 MEDIXRAY , s.r.o. Hollého 23, 92101 Piešťany 34109188
1600900069 oprava injektora 1115,74   2701/2016-BR,26,7,2016 25,8,2016 23.05.2017 TATRA - ALPINE a.s. Trnavská cesta 66,Bratislava 680885
21603276 ŠZM 31,74   3026/2016/NL,9,8,2016 2,9,2016 23.05.2017 SARSTEDT spol.s r.o. Údernícka 11, 85101 Bratislava 31359825
21603090 ŠZM 226,37   3026/2016/NL,9,8,2016 22,8,2016 23.05.2017 SARSTEDT spol.s r.o. Údernícka 11, 85101 Bratislava 31359825
21603088 ŠZM 802,24   3025/2016/NL,9,8,2016 22,8,2016 23.05.2017 SARSTEDT spol.s r.o. Údernícka 11, 85101 Bratislava 31359825
21603089 ŠZM 938   3024/2016/NL,9,8,2016 22,8,2016 23.05.2017 SARSTEDT spol.s r.o. Údernícka 11, 85101 Bratislava 31359825
167221 ND K monitoru Dräger 432,9   2714/2016-BR,23,8,2016 29,9,2016 23.05.2017 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a, 92101 Piešťany 31439446
1020165742 lieky 146,4   3343/2016/NL,16,9,2016 29,9,2016 23.05.2017 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. Azalková 48, 97401 Banská Bystrica 36631957
8620028605 lieky 92,04   3280/2016/NL,8,9,2016 27,9,2016 23.05.2017 Sigma-Aldrich spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 18600 Praha 44613385
1690449 ŠZM 383,42   3088/2016/NL,2,9,2016 8,9,2016 23.05.2017 VITAMED.SK S.R.O. 1,MAJA 45,90201 PEZINOK 45487090
20161538 lieky 582,75   2996/2016/NL,23,8,2016 13,9,2016 23.05.2017 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS Zuby 450/9, 90021 Svätý Jur 34558039
11600457 ŠZM 638,75   3103/2016/NL,2,9,2016 8,9,2016 23.05.2017 UNIMEDICA s.r.o. Šoltésovej 14,81108, Bratislava 44962983
160080 OPRAVA LEK.PRíSTROJOV 22,8   2704/2016-BR,15,8,2016 29,9,2016 23.05.2017 Pavel Stáňa - CHIRSERVIS Miletičova 46382108 Bratislava 44174110
20165867 ŠZM 134,72   310082016NL,2,9,2016 8,9,2016 23.05.2017 MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1,85101 Bratislava 17312001
2016499 ŠZM 80,04   3101/2016/NL,2,9,2016 8,9,2016 23.05.2017 HSC Medical, s.r.o. Klincová 37,82108 Bratislava 35906570
16090201 ŠZM 2175,6   3091-3093/2016/NL,2,9,2016 12,9,2016 23.05.2017 NEXTMED, s.r.o.  Nejedlého 10, 84102 Bratislava 42 46256784
201608507 lieky 152,16   4007/2015/NL,19,11,2015 15,11,2016 23.05.2017 Bio G, spol.s r.o. Elektrárenská 12092,83104 Bratislava 34123415
201608072 lieky 1049,09   4007,4010/2015/NL19,11,2015,2317/2016NL,17,6,2016 2,11,2016 23.05.2017 Bio G, spol.s r.o. Elektrárenská 12092,83104 Bratislava 34123415
1160309 ŠZM 350,06   4647/2016/NL,2,12,2016 14,12,2016 23.05.2017 BERINGER,S.R.O. VANSOVEJ 2,81103 BRATISLAVA 35923148
1160307 ŠZM 601,25   4646/2016/NL,2,12,2016 12,12,2016 23.05.2017 BERINGER,S.R.O. VANSOVEJ 2,81103 BRATISLAVA 35923148
1160281 ŠZM 585,42   3981/2016/NL,3,11,2016 9,11,2016 23.05.2017 BERINGER,S.R.O. VANSOVEJ 2,81103 BRATISLAVA 35923148
5017720321 MONTAZ VODOMERU 187,31   212/2017-OK,8,3,2017 3,4,2017 23.05.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93405 Levice
36550949
8750028252  stočné 3/17 3466,09 26/11 lv,1,12,2011   11,4,2017 23.05.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93405 Levice
36550949
8750028253 Vodné a stočné 3/17 991,33 26/11 lv,1,12,2011   11,4,2017 23.05.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93405 Levice
36550949
8750028254 Vodné a stočné 3/17 1386,49 26/11 lv,1,12,2011   11,4,2017 23.05.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93405 Levice
36550949
2171200448 Kancelárske potreby 775,48   154/2017,7,2,2017 03.01.1900 23.05.2017 ARKA,a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
2171200447 Kancelárske potreby 276,4   155/2017,7,2,2017,151/2017,6,2,2017 23,3,2017 23.05.2017 ARKA,a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
2171200485 Kancelárske potreby 376,28   1069/2017,7,2,2017, 139/2017,13,1,2017 23,3,2017 23.05.2017 ARKA,a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
2171200496 Kancelárske potreby 606,74   149/2017,155/2017,26,1,2017,7,2,2017 23,3,2017 23.05.2017 ARKA,a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
2171200492 Kancelárske potreby zdravotné 631,61   151/2017,1566/2017,6,2,2017,7,2,2017 3,3,2017 23.05.2017 ARKA,a.s. Palatinova 15, 94501 Komárno 36523496
60170035 Ročný pauš.popl.2017-DRG 2160 Z.o podpore a rozvoji soft.modul.sk drg.19,12,2016   13,2,2017 23.05.2017 Asseco Central Europe,a.s. Trenčianska 56/A,92109 Bratislava 35760419
20170053 Nájomné gynekol.majetku 4/2017 60 dodatok č.1, 31,3,2017   19,4,2017 23.05.2017 Nemocnica Zlaté Moravce, a.s.  Ul. Bernolákova 4, 95301 Zlaté Moravce 50433946
4210481787 Nájomné ENTONOX 2/2017 333,31 Zmluva o nájme,16,8,2012   8,3,2017 23.05.2017 Linde Gas k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava 31373861
4210189980 Nájomné ENTONOX 1/2017 308,18 Zmluva o nájme,16,8,2012   6,2,2017 23.05.2017 Linde Gas k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava 31373861
4209838477 Nájomné ENTONOX 12/2016 296,48 Zmluva o nájme,16,8,2012   11,1,2017 23.05.2017 Linde Gas k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava 31373861
20170057 Maliarske potreby 619,47   206/2017-OK,15,2,2017 2,3,2017 23.05.2017 Lucia Rošková R-INTERIÉR M.R.Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen 41192516
1189936 Čistiace prostriedky 496,66   158,157/2017,7,2,2017 17,2,2017 23.05.2017 Banchem, s.r.o. Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda 36227901
1189937 Čistiace prostriedky 650,32   158,157/2017,7,2,2017 17.02.2017 23.05.2017 Banchem, s.r.o. Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda 36227901
3117020128 ŠZM 939,84   632/2017/NL,9,2,2017 20,2,2017 23.05.2017 BUKÓZA Export - Import, a.s. Hencovská 2073, 09302 Hencovce 36445266
3117020127 ŠZM 272,8   631/2017/NL,9,2017 20,2,2017 23.05.2017 BUKÓZA Export - Import, a.s. Hencovská 2073, 09302 Hencovce 36445266
4114001837 Servisný paušál 3/2017 8044,8 č.H/15/0005/511223,29,12,2014   8,3,2017 23.05.2017 Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 45732205
8712016 lieky 148,5   4326/2016/NL,22,11,2016 21,12,2016 23.05.2017 Agentúra HARMONY v.o.s. Piaristická 1,94901 Nitra 31424953
6992016 lieky 74,25   3220/2016/NL,26,8,2016 11,10,2016 23.05.2017 Agentúra HARMONY v.o.s. Piaristická 1,94901 Nitra 31424953
1600111 Paušálna mesačná odmena - doúčtovanie 9281,3 Zmluva, 28.6.2013   07.10.2016 23.05.2017 KLIENT PRO SK, s.r.o. Prokopova 15,81101 Bratislava 45285209
3354170033 Odvoz plastov 1/2017 137,52   143/2017,    2,1,2017 13,2,2017 23.05.2017 Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 83103 Bratislava 36046221
4141700106 lieky 71,76   4513/2016/NL,24,11,2016 18,1,2017 23.05.2017 Mikrochem Trade, spol.s r.o. Za dráhou 33, 90201 Pezinok 35948655
21700514 Služby bezpečnostného poradcu 24,54 Zmluva o poskytnutí služby, 15,4,2014   20,2,2017 23.05.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21700081 zneškodnenie nebezpečného odpadu 476,52 Rámcová dohoda, 1.10.2015   13,2,2017 23.05.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21700094 zneškodnenie nebezpečného odpadu 417,78 Rámcová dohoda, 1.10.2015   13,2,2017 23.05.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21700042 zneškodnenie nebezpečného odpadu 448,14 Rámcová dohoda, 1.10.2015   13,2,2017 23.05.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21700012 zneškodnenie nebezpečného odpadu 341,88 Rámcová dohoda, 1.10.2015   13,2,2017 23.05.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
21700064 Klinoc box 60l 149,4 Rámcová dohoda, 1.10.2015   7,2,2017 23.05.2017 PolyStar,s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119
1170001419 Nájomné za oceľové fľaše 679,64 Kombinovaná zmluva, 17.3.2016   13,2,2017 23.05.2017 SIAD Slovakia spol.s r.o. Rožňavská 17, 83104 Bratislava 35746343
1170001506 Nájomné za zásobník kyslíka 324 Kombinovaná zmluva, 17.3.2016   13,2,2017 23.05.2017 SIAD Slovakia spol.s r.o. Rožňavská 17, 83104 Bratislava 35746343
161093 Internetové pripojenie 12/2016 428,4 Zmluva o používaní dát.spojenia, 1.4.2016   11,1,2017 23.05.2017 SIMILIS s.r.o. Kpt.Nálepku 31, 93401 Levice 44592116
17004 Internetové pripojenie 1/2017 428,4 Zmluva o používaní dát.spojenia, 1.4.2016   9,2,2017 23.05.2017 SIMILIS s.r.o. Kpt.Nálepku 31, 93401 Levice 44592116
170008 DDHM -  nábytok  1326   1060/2017-BR,25,4,2017 27,4,2017 23.05.2017 BYT CENTRUM, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 5, 93401 Levice 36536067
170100035 DDHM - koberec 183,01   1442/2016-BR,10,5,2017 23,5,2017 23.05.2017 Rastislav Varga - DeLuxe Desing Zd. Nejedlého 1704/1, 93401 Levice1 50316044
3920012128 Nájom za prístroj Cobas 42 Zmluva o nájme lekár. Prístroja, 1,3,2015   1,6,2017 25,5,2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920013201 Nájom za prístroj Cobas 42 Zmluva o nájme lekár. Prístroja, 1,3,2015   11,7,2017 25,5,2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920011562 lieky 4960,41   1533-1537/2016/NL,27,4,2016 3,5,2016 25,5,2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920012228 lieky 988,55   2118/2016/NL,20,5,2016 1,6,2016 25,5,2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920013007 lieky 137,33   2312/2016/NL,16,6,2016 29,6,2016 25,5,2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
3920012566 lieky 5801,68   2174-2179/2016/NL,26,5,2016 9,6,2016 25,5,2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
2017150 Poskytnuté služby -modul Kuchyňa 2017 289,2 Zmluva o pos.služieb 2010HIS534,1,3,2010   2,5,2017 25,5,2017 PROMYS soft, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 582/29B, 90701 Myjava 36276847
121710987 lieky 2856,57   980-983/2017/NL,6,3,2017 13,3,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111718527 lieky 1548,14   948,949/2017/NL,28,2,2017 7,3,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111718525 lieky 738,98   950/2017/NL,28,2,2017 8,3,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111718296 lieky 1110,25   951/2017/NL,28,2,2017,953/2017/NL,2,3,2017 7,3,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111706680 lieky 1646,83   454,455/2017/NL,26,1,2017 27,1,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111706429 lieky 867,24   451/2017/NL,25,1,2017 27,1,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111706428 lieky 869,08   452/2017/NL,25,1,2017 27,1,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111706190 lieky 814,22   449/2017/NL,24,1,2017 27,1,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111706189 lieky 883,73   450/2017/NL,24,1,2017 27,1,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111705923 lieky 968,35   440/2017/NL,23,1,2017 26,1,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704883 lieky 330,57   439/2017/NL,20,1,2017 26,1,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704811 lieky 867,24   433/2017/NL,19,1,2017 23,1,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
111704809 lieky 1656,46   435,436/2017/NL,20,1,2017 23,1,2017 25,5,2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice 31625657
170104 tonery 826,8   270/2017,6,2,2017 14,2,2017 25,5,2017 COMIX spol. s r.o. Kpt.Nálepku 64, 93401 Levice 36520284
170119 tonery 261,6   271/2017,15,2,2017 20,2,2017 25,5,2017 COMIX spol. s r.o. Kpt.Nálepku 64, 93401 Levice 36520284
3516080104 čistiace prostriedky do kuchyne 217,73   1286/2016,10,8,2016 6,9,2016 25,5,2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244, 91631 Kočovce 47719150
3016080650 lieky 1945,84   3013,3014/2016/NL,24,8,2016 6,9,2016 25,5,2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244, 91631 Kočovce 47719150
3016080584 ŠZM 256,64   3048/2016/NL,17,8,2016 30,8,2016 25,5,2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244, 91631 Kočovce 47719150
161961 ND k operačnému laparoskopu 69,52   1738/2016-BR,26,5,2016 24,8,2016 25,5,2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
161846 ND k operačnému laparoskopu 681,46   2700/2016-BR,26,7,2016 8,8,2016 25,5,2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
161849 ND k operačnému laparoskopu 769,91   2693/2016-BR,18,7,2016 8,8,2016 25,5,2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
256341797 ŠZM 49,98   2538/2016/NL,7,7,2016 20,7,2016 25,5,2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
256341644 ŠZM 3594,94   2536-2540/2016/NL,7,7,2016 20,7,2016 25,5,2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
256341340 ŠZM 1115,99   2505,2506/2016/NL,1,7,2016 12.07.2016 25,5,2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
2160309 ŠZM 2065,8   2801-2803/2016/NL,11,7,2016 27,7,2016 25,5,2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160299 ŠZM 369,6   2807/2016/NL,13,7,2016 27,7,2016 25,5,2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7160810 ŠZM 858   2808/2016/NL,13,7,2016 27,7,2016 25,5,2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160456 ŠZM 73,7   2543/2016/NL,8,7,2016 20,7,2016 25,5,2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7160755 ŠZM 464,2   2525/2016/NL,4,7,2016 12,7,2016 25,5,2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160441 ŠZM 73,7   2509/2016/NL,1,7,2016 12,7,2016 25,5,2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160443 ŠZM 73,7   2515/2016/NL,1,7,2016 12,7,2016 25,5,2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
2160278 ŠZM 2201,1   2495-2497/2016/NL,30,6,2016 8,7,2016 25,5,2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7162695 lieky 96,84   2557/2016/NL,28,6,2016 8,7,2016 25,5,2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
6551607059 ŠZM 786,65   2483/2016/NL,1,7,2016 12,7,2016 25,5,2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551606843 ŠZM 19,22   2088/2016/NL,17,6,2016 4,7,2016 25,5,2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551606842 ŠZM 39,71   2072/2016/NL,16,6,2016 4,7,2016 25,5,2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
808030069 ŠZM 105,05   2494/2016/NL,29,6,2016 12,7,2016 25,5,2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16009386 ŠZM 151,35   2459/2016/NL,24,6,2016 7,7,2016 25,5,2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
808030003 ŠZM 723,43   2494/2016/NL,29,6,2016 12,7,2016 25,5,2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
808030002 ŠZM 733,33   2535/2016/NL,29,6,2016 12,7,2016 25,5,2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16009302 ŠZM 622,39   2478/2016/NL,1,7,2016 12,7,2016 25,5,2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16009309 ŠZM 902,66   2485,2486/2016/NL,1,7,2016 12,7,2016 25,5,2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16009042 ŠZM 302,7   2067/2016/NL,16,6,2016 23,6,2016 25,5,2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
201612036 ŠZM 22,56   2067/2016/NL,16,6,2016 23,6,2016 25,5,2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611970 lieky 31,32   2325/2016/NL,21,6,2016 24,6,2016 25,5,2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611961 lieky 239,36   2325/2016/NL,21,6,2016 24,6,2016 25,5,2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201611960 lieky 805,35   2325,2326/2016/NL,21,6,2016 24,6,2016 25,5,2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612425 lieky 308,88   2555/2016/NL,28,6,2016 7,7,2016 25,5,2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612425 lieky 1256,53   2555,2556/2016/NL,28,6,2016 7,7,2016 25,5,2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612423 lieky 942,15   2554/2016/NL,28,6,2016 7,7,2016 25,5,2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612427 lieky 71,1   2556/2016/NL,28,6,2016 7,7,2016 25,5,2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
20163725 ŠZM 195,97   2484/2016/NL,28,62016 4,7,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163673 ŠZM 175,8   2458/2016/NL,22,6,2016 4,7,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163580 ŠZM 279,18   2102/2016//NL,22,6,2016 28,6,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163550 ŠZM 200,22   2081/2016/NL,15,6,2016 24,6,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163549 ŠZM 190,98   2080/2016/NL,15,6,2016 24,6,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163487 ŠZM 290,88   2095/2016/NL,20,6,2016 24,6,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163488 ŠZM 279,18   2093/2016/NL,18,6,2016 24,6,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163491 ŠZM 143,8   2094/2016/NL,19,6,2016 24,6,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163489 ŠZM 185,66   2056/2016/NL,13,6,2016 23,6,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163370 ŠZM 178,18   2058/2016/NL,13,6,2016 17,6,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163371 ŠZM 226,78   2059/2016/NL,13,6,2016 17,6,2016 25,5,2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
2890005749 ŠZM 667,7   2470/2016/NL,28,6,2016 28,6,2016 25,5,2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005733 ŠZM 1021,06   2470/2016/NL,28,6,2016 27,6,2016 25,5,2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005735 ŠZM 2088,39   2466-2468/2016/NL,27,6,2016 6,7,2016 25,5,2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005638 ŠZM 675   2077/2016/NL,15,6,2016 20.06.2016 25,5,2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005632 ŠZM 1746   2078,2079/2016/NL,15,6,2016 20.06.2016 25,5,2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
34600381 lieky 2817,67   2300-2302/2016/NL,13,6,2016 24,6,2016 25,5,2017 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 46182870
117050646 jedálenské kupóny 11775,54   1440/2017,2,5,2017 9,5,2017 25,5,2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
3170081 služby OKB 634,72 Zmluva, 28.11.2016   3,4,2017 25,5,2017 SEKK spol. s r.o.,  Za pasáží 1609, 53002 Pardubice 64824195
3170082 služby HTO 175,43 Zmluva, 28.11.2016   3,4,2017 25,5,2017 SEKK spol. s r.o.,  Za pasáží 1609, 53002 Pardubice 64824195
8160454 Preventívna prehliadka RAPHAEL 666 o vyk. Serv.prác a prev.servisu 3,12,2012   25,7,2016 30.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
3920013968 nájomné za prístroj Cobas 42 o nájme lekárskych prístr. 1,3,2015   03.08.2016 30.05.2017 SEKK spol. s r.o.,  Za pasáží 1609, 53002 Pardubice 64824195
3920013514 lieky 5246,66   2351-2356/2016/NL,27,6,2016 22,7,2016 30.05.2017 Roche Slovensko,s.r.o. Cintorínska 3/A,81108 Bratislava 35887117
170089 TESTOVANIE ÚĆINNOSTI STERILIZÁTOROV 553,61 ST/26/2015,1,5,2015   27,1,2017 30.05.2017 HPL SERVIS S.R.O. ISTRIJSKÁ 20, 84107 BRATISLAVA 35860456
17160002 zimná údržba 177,6   168/2017-BR,4,1,2017 18,1,2017 30.05.2017 Ing. Jozef Horniak-Vialle Tatranská 3223/63,93401 Levice 34278532
170303 potraviny 556,34   706/2017-ke1,2,2017 9,2,2017 30.05.2017 Limas s.r.o. Obchodná 1667,96301 Krupina 48294454
230702818 potraviny 511,78   720-1/2017-KE,30,1,2017 14,2,2017 30.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230702817 potraviny 661,06   704/2017-KE,30,1,2017 2,2,2017 30.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230702816 potraviny 64,8   703/2017-KE,30,1,2017 2,2,2017 30.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230702459 potraviny 616,56   693-4/2017-KE,29,1,2017 3,2,2017 30.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230702458 potraviny 73,03   263/2017-KE,27,1,2017 2,2,2017 30.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230702457 potraviny 449,26   687/2017-KE,26,1,2017 2,2,2017 30.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230702457 potraviny 64,8   686/2017-KE,26,1,2017 2,2,2017 30.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701126 potraviny 672,86   695-7/2017-KE,15,1,2017 14,2,2017 30.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
230701706 potraviny 241,92   668/2017-KE,18,1,2017 23,1,2017 30.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
256342663 ŠZM 597,46   2530/2016/NL,8,6,2016 20,7,2016 30.05.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Štefánikova 69, 94901 Nitra 31351361
6551607629 ŠZM 882,02   2791/2016/NL,14,7,2016 26,7,2016 30.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551607630 ŠZM 2064,14   2788-2790/2016/NL,14,7,2016 26,7,2016 30.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551607631 ŠZM 1245,29   2786-2787/2016/NL,14,7,2016 26,7,2016 30.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551607266 ŠZM 33,66   2088/2016/NL,17,6,2016 20,7,2016 30.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
6551601368 ŠZM 14,39   335/2016/NL,15,1,2016 10,2,2016 30.05.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01186 Žilina 31589561
34600443 lieky 2817,67   2595-2597/2016/NL,7,7,2016 18,7,2016 30.05.2017 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 46182870
201602050 lieky 454,58   2628/2016/NL,14,7,2016 1,8,2016 30.05.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 35683546
201601963 lieky 245,58   2590/2016/NL,6,7,2016 19,7,2016 30.05.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava 35683546
16010208 ŠZM 240,99   2824/2016/NL,26,7,2016 1,8,2016 30.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16009931 ŠZM 42,81   2793/2016/NL,14,7,2016 27,7,2016 30.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
808030120 ŠZM 50,79   2535/2016/NL,29,6,2016 20,7,2016 30.05.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
20164291 ŠZM 292,36   2828/2016/NL,26,7,2016 1,8,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164292 ŠZM 289,8   2827/2016/NL,26,7,2016 1,8,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164252 ŠZM 120,3   2809/2016/NL,21,7,2016 28,7,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164178 ŠZM 127,86   2810/2016/NL,21,7,2016 28,7,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164123 ŠZM 191,77   2798/2016/NL,16,7,2016 27,7,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164115 ŠZM 290,88   2799/2016/NL,18,7,2016 27,7,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164044 ŠZM 192,37   2796/2016/NL,14,7,2016 27,7,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164049 ŠZM 279,97   2797/2016/NL,15,7,2016 27,7,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164026 ŠZM 158,7   2523/2016/NL,4,7,2016 20,7,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20163909 ŠZM 291,27   2544/2016/NL,7,7,2016 20,7,2016 30.05.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
7162772 ŠZM 258,05   2475/2016/NL,1,7,2016 20,7,2016 30.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
7162722 ŠZM 1345,9   2474,2475/2016/NL,1,7,2016 12,7,2016 30.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
7162719 ŠZM 336,42   2504/2016/NL,4,7,2016 12,7,2016 30.05.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce 36531774
2890005939 ŠZM 581   2811/2016/NL,22,7,2016 28,7,2016 30.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005906 ŠZM 914,1   2800/2016/NL,19,7,2016 27,7,2016 30.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005865 ŠZM 92,66   2795/2016/NL,13,7,2016 27,7,2016 30.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
2890005798 ŠZM 581   2524/2016/NL,4,7,2016 12,7,2016 30.05.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 81102 Bratislava 47164816
201614445 VOLUMAT AGILIA SK - DDHM 1089   2684/2016-BR,29,6,2016 4,8,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614444 INJECTOMAT AGILIA SK - DDHM 1089   2685/2016-BR,29,6,2016 4,8,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613950 lieky 319,66   2643/2016/NL,17,7,2016 28,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613951 lieky 164,78   2643/2016/NL,18,72016 28,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613952 lieky 905,3   2642/2016/NL,19,7,2016 28.07.2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613956 lieky 140,25   2642/2016/NL,19,7,2016 28,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613954 lieky 733,5   2643/2016/NL,18,72016 28,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614001 ŠZM 960   2784/2016/NL,14,7,2016 22,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614003 ŠZM 827,93   2785/2016/NL,14,7,2016 22,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614005 ŠZM 100,46   2785/2016/NL,14,7,2016 22,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613937 lieky 658,02   2641/2016/NL,18,7,2016 28,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613938 lieky 335,12   2641/2016/NL,18,7,2016 28,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613787 ŠZM 38,76   2482/2016/NL,1,7,2016 22,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613464 lieky 79,76   2610/2016/NL,11,7,2016 15,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613377 lieky 956,45   2612/2016/NL,11,7,2016 15,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613379 lieky 198   2615/2016/NL,11,7,2016 15,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613376 lieky 181,81   2610,2611/2016/NL,11,7,2016 15,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613375 lieky 1428,76   2610,2611/2016/NL,11,7,2016 15,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613378 lieky 1635,05   2611,2613/2016/NL,11,7,2016 15,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613380 lieky 281,77   2614/2016/NL,11,7,2016 15,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201613034 ŠZM 118,8   2067/2016/NL,16,6,2016 20,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612699 lieky 2227,11   2567,2568/2016NL,29,6,2016,2588/2016/NL,1,7,2016 8,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612703 lieky 631,27   2587/2016/NL,1,7,2016 8,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612686 lieky 1440,89   2564,2565/2016/NL,29,6,2016 7,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612687 lieky 439,34   2564,2565/2016/NL,29,6,2016 7,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612690 lieky 1432,75   2566,2567/2016/NL,29,6,2016 7,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612701 lieky 79,76   2568/2016/NL,29,6,2016 7,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201612683 lieky 3076,13   2561-2563/2016/NL,2565/2016/NL,29,6,2016 7,7,2016 30.05.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
2017023 audit roč.účtovnej závierky 2016 1492,82 Zml. o poskyt. audit. služieb č.18/2016,25.11.2016   27,4,2016 30.05.2017 KREDIT AUDIT, s.r.o.  Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 31386512
1735105907 Zverejnenie pracovnej ponuky 72   objednávka 6.4.2017 19,4,2017 30.05.2017 Petit Press, a.s. Sladkovičová 1, 94901 Nitra 35790253
4590796546 PHM 3/2017 8 260,83 0711433/00CRZ, 29.6.2016   10.04.2017 01.06.2017 SLOVNAFT, a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
8160539 Preventívna prehliadka VEOLAR 666,00 O vykonaní prev.prác 3.12.2012   17.08.2016 01.06.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce 36531774
8160501 Preventívna prehliadka RAPHAEL 777,53 O vykonaní prev.prác 3.12.2012   10.08.2016 01.06.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce 36531774
3920014831 Nájomné za prístroj Cobas 42,00 O nájme prístroja   30.08.2016 01.06.2017 ROCHE Slovensko, s r.o. Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava 35887117
3920014206 Lieky 5 489,33   2885-2891/2016/NL, 27.7.2016 25.08.2016 01.06.2017 ROCHE Slovensko, s r.o. Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava 35887117
2890005473 ŠZM 1 170,93   1967 a 1968/2016/NL, 31.5.2016 07.06.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006025 ŠZM 2 040,39   2844 až 2846/2016/NL, 3.8.2016 09.08.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006044 ŠZM 581,00   3015/2016/NL, 4.8.2016 09.08.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006124 ŠZM 1 119,62   3044/45/2016/NL, 16.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006162 ŠZM 120,32   3075/2016/NL, 19.8.2016 24.08.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006169 ŠZM 541,75   3067/2016/NL, 19.8.2016 24.08.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006212 ŠZM 1 746,00   3085 a 3086/2016/NL, 24.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006199 ŠZM 590,70   3079/2016/NL, 23.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006197 ŠZM 1 746,00   3082 a 3083/2016/NL, 24.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006271 ŠZM 1 195,83   3344 a 3114/2016/NL, 31.8.2016 06.09.2016 01.06.2017 ZIMMER Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
2890006274 ŠZM 581,01   3348/2016/NL, 2.9.2016 06.09.2016 01.06.2017 Zimmer Slovakia s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 47164816
201614739 lieky 1 396,77   2922 a 2923/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614736 lieky 1 280,95   2921 a 2922/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614742 lieky 680,40   2933/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614727 lieky 3 499,85   2916 až 2919/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614730 lieky 1 329,17   2919 až 2920/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614732 lieky 439,34   2918 a 2919/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614627 lieky 20,45   2785/2016/NL,14,7,2016 04.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614866 lieky 79,76   2920/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201614867 lieky 45,18   2920/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201615363 lieky 1 392,64   2943 a 2944/2016/NL, 9.8.2016 11.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201615364 lieky 577,35   2944/2016/NL, 9.8.2016 11.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201615853 lieky 138,00   2970/2016/NL, 16.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201615852 lieky 385,52   2976/2016/NL, 16.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201615849 lieky 228,94   2970/2016/NL,15.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201615851 lieky 2 652,41   2975/2016/NL, 2968 a 2969/2016/NL 16.8.2016, 15.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201615850 lieky 79,76   2970/2016/NL, 15.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616084 ŠZM 642,71   3052/2016/NL, 17.8.2016 25.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616083 ŠZM 877,92   3051/2016/NL, 17.8.2016 25.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616253 lieky 135,96   3004/2016/NL, 23.8.2016 26.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616255 lieky 79,77   3004/2016/NL, 23.8.2016 26.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616250 lieky 695,46   3003/2016/NL, 23.8.2016 26.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616249 lieky 550,00   3004/2016/NL, 23.8.2016 26.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616497 lieky 750,21   3003 a 3004/2016/NL, 23.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616327 ŠZM 190,00   3052/2016/NL, 17.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616516 ŠZM 190,00   3052/2016/NL, 17.8.2016 06.09.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616911 lieky 1 629,80   3289 a 3290/2016/NL, 5.9.2016 14.09.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616916 lieky 1 757,62   3291 a 3292/2016/NL, 5.9.2016 14.09.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616909 lieky 79,76   3289/2016/NL, 5,9.2016 14.09.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616908 lieky 1 827,46   3287 a 3288/2016/NL, 5.9.2016 14.09.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
201616905 lieky 3 196,25   3284 až 3287/2016/NL, 5.9.2016 14.09.2016 01.06.2017 INTRAVENA s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802
16010349 ŠZM 1 552,76   2820 a 2821/2016/NL, 1.8.2016 04.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16010347 ŠZM 614,31   2831/2016/NL, 1.8.2016 04.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16010501 ŠZM 72,93   2847/2016/NL, 3.8.2016 10.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16010577 ŠZM 302,70   3019/2016/NL, 8.8.2016 10.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16010624 ŠZM 289,55   3031/2016/NL, 9.8.2016 11.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16010702 ŠZM 302,70   3033/2016/NL, 10.8.2016 15.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16010759 ŠZM 290,36   3036/2016/NL, 11.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
808030900 ŠZM 235,00   3046/2016/NL, 16.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
160010984 ŠZM 302,70   3060/2016/NL, 18.8.2016 23.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
808031001 ŠZM 1 526,01   3080 a 3081/2016/NL, 23.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
808031156 ŠZM 235,00   3345/2016/NL, 31.8.2016 06.09.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16011426 ŠZM 614,87   3089/2016/NL, 2.9.2016 08.09.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
16011423 ŠZM 1 092,04   3110 a 3111/2016/NL, 2.9.2016 08.09.2016 01.06.2017 Johnson a Johnson, s.r.o. Karadžičova12, 82108 Bratislava 31345182
201602159 lieky 6 725,68   2901-2907/2016/NL, 27.7.2016 05.08.2016 01.06.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
201602158 lieky 7 183,14   2893-2900/2016/NL, 27.7.2016 05.08.2016 01.06.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
2160332 ŠZM 2 032,80   3021 až 3023/2016/NL, 2.8.2016 10.08.2016 01.06.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7160892 ŠZM 464,20   2843/2016/NL, 2.8.2016 04.08.2016 01.06.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7160925 ŠZM 464,20   3020/2016/NL, 8.8.2016 10.08.2016 01.06.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160537 ŠZM 73,70   3070/2016/NL, 19.8.2016 24.08.2016 01.06.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
3160534 ŠZM 73,70   3066/2016/NL, 19.8.2016 24.08.2016 01.06.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
6160038 ŠZM 2 039,60   3071 až 3073/2016/NL, 19.8.2016 24.08.2016 01.06.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7161015 ŠZM 434,50   3105/2016/NL, 30.8.2016 02.09.2016 01.06.2017 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica 35750936
7163107 ŠZM 1 159,42   2822 a 2823/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce 36531774
7163130 ŠZM 229,80   2822/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce 36531774
7163157 ŠZM 143,64   2822/2016/NL, 1.8.2016 10.08.2016 01.06.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce 36531774
6160252 ND k dýchaciemu prístroju Raphael 135,55   2686/2016-BR, 8.7.2016 10.08.2016 01.06.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce 36531774
7163326 ŠZM 330,26   2822/2016/NL, 1.8.2016 23.08.2016 01.06.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce 36531774
7163367 ŠZM 96,06   3038/2016/NL, 15.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce 36531774
6551608152 ŠZM 14,23   2789/2016/NL, 14.7.2016 08.08.2016 01.06.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01196 Žilina 31589561
6551608135 ŠZM 1 222,36   2816 a 2816/2016/NL, 1.8.2016 08.08.2016 01.06.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01196 Žilina 31589561
6551608687 ŠZM 806,98   3057/2016/NL, 17.8.2016 25.08.2016 01.06.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01196 Žilina 31589561
6551608684 ŠZM 1 348,06   3055 a 3056/2016/NL, 17.8.2016 25.08.2016 01.06.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01196 Žilina 31589561
6551608683 ŠZM 1 289,14   3053 a 3054/2016/NL, 17.8.2016 25.08.2016 01.06.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01196 Žilina 31589561
6551608878 ŠZM 36,00   3054/2016/NL, 17.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01196 Žilina 31589561
6551608879 ŠZM 11,99   3056/2016/NL, 18.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01196 Žilina 31589561
6551609018 ŠZM 213,40   3056/2016/NL, 18.8.2016 02.09.2016 01.06.2017 VIDRA a spol. s.r.o. Štrkova 8, 01196 Žilina 31589561
20164512 ŠZM 289,30   3032/2016/NL, 5.8.2016 11.08.2016 01.06.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164521 ŠZM 289,30   3035/2016/NL, 10.8.2016 15.08.2016 01.06.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164520 ŠZM 76,05   3034/2016/NL, 9.8.2016 15.08.2016 01.06.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164591 ŠZM 251,31   3041/2016/NL, 12.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164589 ŠZM 272,50   2042/2016/NL, 15.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164590 ŠZM 349,71   3040/2016/NL, 12.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164849 ŠZM 293,85   3102/2016/NL, 26.8.2016 02.09.2016 01.06.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164893 ŠZM 150,19   3106/2016/NL, 30.8.2016 06.09.2016 01.06.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
20164930 ŠZM 113,99   3346/2016/NL, 31.8.2016 06.09.2016 01.06.2017 Medin Slovensko,s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873
25634462 ŠZM 847,16   3027/2016/NL, 10.8.2016 22.08.2016 01.06.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
256345423 ŠZM 563,99   3078/2016/NL, 22.8.2016 26.08.2016 01.06.2017 HARTMANN-RICO spol.s r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava 31351361
37052 DDHM - infúzny stojan 298,80   1034/2017-BR, 21.2.2017 10.03.2017 01.06.2017 ZDRAVZAR s.r.o. Chorvátska 67, 900 26 Slovenský Grob 47831499
16100750 lieky 443,84   3001/2016/NL, 23.8.2016 30.08.2016 01.06.2017 Roner, s.r.o. Oravská 7, 82109 Bratislava 35860537
162010 ŠZM 568,76   3047/2016/NL, 17.8.2016 02.09.2016 01.06.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
162027 ND k operačnému laparoskopu 549,24   1738/2016-BR,26,5,2016 06.09.2016 01.06.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
162024 ND k operačnému laparoskopu 61,19   2709/2016-BR, 15.8.2016 06.09.2016 01.06.2017 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501Žiar nad Hronom 36638404
201602417 lieky 7 137,03   3222 až 3229/2016/NL, 26.8.2016 20.09.2016 01.06.2017 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava 35683546
3159009339 Lieky 2 574,89   2997 až 2999/2016/NL, 23.8.2016 13.09.2016 01.06.2017 Sysmex Slovakia s.r.o. Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 31345433
37066 DDHM - zábrana pružinová 10,00   160/2017, 8.2.2017 20.03.2017 01.06.2017 ZDRAVZAR s.r.o. Chorvátska 67, 900 26 Slovenský Grob 47831499
203730219 Elektrická energia 2/2017 19 043,93 306E/2010, 1.3.2010   20.03.2017 01.06.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, 94905 Nitra 36565482
200740211 Tepelná energia 3/2017 15 544,70 306T/2010, 1.3.2010   13.04.2017 01.06.2017 ENERGO-SK, a.s.</