<
Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková max. hodnota plnenia s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno a priezvisko/obchodné meno dodaváteľa Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodaváteľa IČO dodaváteľa Objednávku podpísal Funkcia
                   
886/2017/NL ŠZM 804,00 - 03.04.2017 Unimedica s.r.o. Šoltésovej 14,81108 Bratislava 44962983 Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
887/2017/NL ŠZM 691,00 -- 03.04.2017 EurolabLambda s.r.o. T.Milkina 2,91701 Trnava 35869429 Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
888/2017/NL ŠZM 691,00 -- 03.04.2017 EurolabLambda s.r.o. T.Milkina 2,91701 Trnava 35869429 Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
889/2017/NL ŠZM 691,00 -- 03.04.2017 EurolabLambda s.r.o. T.Milkina 2,91701 Trnava 35869429   Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
890/2017/NL ŠZM 399,00 -- 03.04.2017 J and J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182        Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
891/2017/NL ŠZM 648,00 -- 03.04.2017 Nextmed s.r.o. Nejedlého 10,84102 Bratislava 46256784       Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
892/2017/NL ŠZM 648,00 -- 03.04.2017 Nextmed s.r.o. Nejedlého 10,84102 Bratislava 46256784       Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
893/2017/NL ŠZM 880,00 -- 03.04.2017 Nextmed s.r.o. Nejedlého 10,84102 Bratislava 46256784        Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
894/2017/NL ŠZM 800,00 -- 03.04.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196Žilina 31589561         Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ n
895/2017/NL ŠZM 390,00 -- 03.04.2017 Vitamed s.r.o. 1.Mája 45,90201 Pezinok 45487090          Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
896/2017/NL ŠZM 433,00 -- 03.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802        Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
899/2017/NL ŠZM 656,00 -- 03.04.2017 J and J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182        Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
900/2017/NL ŠZM 150,00 -- 03.04.2017 Mediko s.r.o.                                                                                 Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
1134/2017/NL ŠZM 146,00 -- 03.04.2017 Dahlhausen s.r.o. J.Kréna 361/13 Nové Mesto n.Váhom     36313564      Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
1135/2017/NL ŠZM 290,00 -- 03.04.2017 Versium s.r.o. Trenčianska 47,82109 Bratislava 36742651           Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
1136/2017/NL ŠZM 470,00 -- 03.04.2017 Dispomed s.r.o. Cesta pod Hradovou 23,04001 Košice     31684432       Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
1137/2017/NL ŠZM 350,00 -- 03.04.2017 J and J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182         Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
1139/2017/NL ŠZM 405,00 -- 03.04.2017 Radix s.r.o. Kremnička 36,97405 Banská Bystrica          615803 Ing.Rudolf Hlavács ,MBA riaditeľ
1140/2017/NL ŠZM 722,97 -- 03.04.2017 J and J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH    riaditeľka
1141/2017/NL ŠZM 280,00 -- 03.04.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101,Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH   riaditeľka
1289/2017/Ke potraviny - mrazené 146,91 rámc.z8.1.15 03.04.2017 Inmedia, s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 360 192 08 Ing.Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
1142/2017/NL ŠZM 241,00 -- 04.04.2017 J and J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH        riaditeľka
1052/2017 OPRAVA UZV 160,00 - 04.04.2017 Transkontakt s.r.o. Žitná 17, 831 06 Bratislava 17309182 Ing.Rudolf Hlavacs ,MBA riaditeľ
1053/2017 kancelarsky nabytok 741,16 - 04.04.2017 Decodom Topoľčany  Pílska 7 , 955 13Topoľčany    36305073 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1088/2017 rozbor vody 54,00   04.04.2017 Západosl.vodárenská spoločnosť Ludánska 4 Levice 36550949 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1144/2017/NL ŠZM 478,01 -- 04.04.2017 Mediko s.r.o.                                                                                Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1154/2017/NL ŠZM 241,00 -- 06.04.2017 JandJ s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1089/2017 vymena ionexu regerovan 75,00   06.04.2017 AC Rosa-Ing.Attila Csiko Kašmírska 2 ,821 04 Bratislava 34985271 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1145/2017/NL ŠZM 1560,00 -- 06.04.2017  Medis s.r.o.  Pri Dobrotke 659/081,94901 Nitra 36531774  Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1146/2017/NL ŠZM 575,00 -- 07.04.2017  Medis s.r.o.  Pri Dobrotke 659/081,94901 Nitra 36531774  Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1147/2017/NL ŠZM 165,00 -- 06.04.2017  Eurolab Lambda s.r.o.  T.Milkina 2,91701 Trnava 35869429  Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1152/2017/NL ŠZM 162,00 -- 07.04.2017  HSC Medical s.r.o.  Tranovského 29,84102 Bratislava 35906570  Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1153/2017/NL ŠZM 211,00 -- 07.04.2017  Teleflex s.r.o.  Nitrianska 5,92101 Piešťany 34137221  Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
221/2017/OK farby 871,60 Z20172493Z 11.04.2017 Lucia Rošková R-INTERIÉR M.R.Štefánika 33, 96001 Zvolen 41192516  Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1160/2017/NL ŠZM 962,00 -- 11.04.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka 11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1161/2017/NL ŠZM 974,00 -- 11.04.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka 11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1162/2017/NL  ŠZM 232,00 -- 11.04.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka 11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1151/2017/NL ŠZM 266,00 -- 10.04.2017 Meditrade s.r.o Levočská 1,85101 Bratislava 17312001 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1166/2017/NL ŠZM 107,00 -- 10.04.2017 Mediko s.r.o.                                                                                Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1150/2017/NL ŠZM 598,00 -- 10.04.2017 Beringer s.r.o. Vansovej 2,81103 Bratislava 35923148 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1156/2017/NL  ŠZM 77,00 -- 10.04.2017 Vidra s.r.o. Štrková 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1167/2017/NL ŠZM 43,00 -- 10.04.2017 JandJ s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1149/2017/NL ŠZM 1570,00 -- 11.04.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244.91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1157/2017/NL  ŠZM 181,39 -- 05.04.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1163/2017/NL  ŠZM 862,50 -- 10.04.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1155/2017/NL  ŠZM 464,20 -- 06.04.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1293/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 271,04 rámc.z 12.6.14 04.04.2017 Limas, s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1294,1295/17 potraviny-hrubý tovar 405,50 Z2017893 Z 04.04.2017 Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1297/2017/Ke potraviny- zelenina 265,32 Z2017896 Z 05.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935 64 Kuraľany 47559870 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1394/2017/NL lieky 699,00 RZ2201612212 03.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavacs ,MBA riaditeľ
1395/2017/NL lieky 879,00 RZ2201612212 03.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavacs ,MBA riaditeľ
1396/2017/NL lieky 800,00 -- 03.03.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavacs ,MBA riaditeľ
1398/2017/NL lieky 435,00 -- 04.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1397/2017/NL lieky 1599,00 -- 04.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1399/2017/NL lieky 1038,00 Kúpna zml. 04.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1400/2017/NL lieky 1038,00 Kúpna zml. 04.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1401/2017/NL lieky 1388,00 -- 04.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1402/2017NL lieky 1227,00 -- 04.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1403/2017/NL lieky 818,00 -- 04.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1404/2017/NL lieky 1031,00 -- 04.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1407/2017/NL lieky 762,00 -- 05.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1406/2017/NL lieky 1095,00 -- 05.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1405/2017/NL lieky 801,00 -- 05.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1183/2017/NL ŠZM 673,61 -- 05.04.2017 Mediko s.r.o.                                                               Šustekova 2,85216 Bratislava   31402917 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1183/2017/NL ŠZM 673,61 -- 05.04.2017 Mediko s.r.o.                                                              Šustekova 2,85216 Bratislava   31402917 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1424/2017/NL lieky 1099,00 -- 6.4.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244.91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1408/2017/NL lieky 1578,00 -- 06.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1410/2017/NL lieky 1060,00 RZ220169613 06.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1411/2017/NL lieky 1230,00 -- 06.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1412/2017/NL lieky 1290,00 RZ20168973 06.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1414/2017/NL lieky 1585,00 -- 07.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1415/2017/NL lieky 644,00 -- 07.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1416/2017/NL lieky 1150,00 -- 07.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1168/2017/NL ŠZM 560,00 -- 06.04.2017 JanJ s.r.o. Karadžičova 12,Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1173/2017/NL ŠZM 519,00 -- 07.04.2017 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53 36620475 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1417/2017/NL lieky 1617,00 RZ20166870 10.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1418/2017/NL lieky 1360,00 -- 10.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1419/2017/NL lieky 1200,00 -- 10.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1422/2017/NL lieky 740,00 -- 12.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1424/2017/NL lieky 1617,00 -- 12.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1425/2017/NL lieky 1025,00 -- 12.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1158/2017/NL ŠZM 302,70 -- 10.04.2017 JanJ s.r.o. Karadžičova 12,Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1159/2017/NL ŠZM 143,00 -- 10.04.2017 Zimmer s.r.o. Mostova 2,Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1169/2017/NL ŠZM 464,20 -- 10.04.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cesta 14 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1170/2017/NL ŠZM 464,20 -- 10.04.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cesta 14 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1426/2017/NL lieky 1140,00 -- 13.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1427/2017/NL lieky 1530,00 -- 13.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1148/2017/NL ŠZM 855,00 -- 12.04.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244.91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1149/2017/NL ŠZM 1570,00 -- 11.04.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244.91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1176/2017/NL ŠZM 940,00 -- 13.04.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244.91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1164/2017/NL ŠZM 491,00 -- 12.04.2017 Egamed s.r.o. Ratnovce č.4,92101 Piešťany 613606 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1165/2017/NL ŠZM 401,00 -- 12.04.2017 Beringer s.r.o. Vansovej 2,81103 Bratislava 35923148 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1172/2017/NL ŠZM 299,00 -- 13.04.2017 Unimedica s.r.o. Šoltésovej 14,81108 Bratislava 44962983 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1174/2017/NL ŠZM 965,00 -- 13.04.2017 Dahlhausen s.r.o. Kréna 361/13,91501 Nov.Mes./Váh.         36313564       Ing   Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1175/2017/NL ŠZM 745,00 -- 13.04.2017 Hartmann-Rico s.r.o. Einsteinova 24,85101 Bratislava 31351361 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
283/2017 tonery 918.- 201716958 13.04.2017 CLEAN TONERY , s.r.o.         Za hradbami 27   90201  Pezinok 35891866 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1433/2017 Čistiace prostriedky 313,32 KZ201644705 11.4.2017 Banchem s.r.o Rybný trh 9 Dunajská Streda 36227901 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1432/2017 Čistiace prostriedky 846,78 KZ201644705 11.04.2017 Banchem s.r.o. Rybný trh 9 Dunajská Streda 36227901 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
254/2017 oprava tlaciarne 98.-   14.04.2017 HP SERVIS s. r. o.     Sv.Michala 1, 93401 , Levice 35967463 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1184/2017/N ŠZM 564,55 -- 12.04.2017 Mediko s.r.o.                                                              Šustekova 2,85216 Bratislava   31402917 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1423/2017/NL lieky 740,00 -- 13.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1434/2017 kancelárske potreby 824,35 RZ201639603 11.04.2017 Arka s.r.o Palatínova 15 Komárno 36523496 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1435/2017 kancelárske potreby 107,89 RZ201639603 11.04.2017 Arka s.r.o. Palatínova 15 Komárno 36523496 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1436/2017 kancelárske potreby 289,50 RZ201639603 11.04.2017 Arka s.r.o Palatínova 15 Komárno 36523496 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1428/2017/NL lieky 772,00 -- 12.04.2017 BECKMAN COULTER SR, s.r.o. Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1429/2017/NL lieky 580,00 -- 18.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1430/2017/NL lieky 630,00 -- 18.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1431/2017/NL lieky 1100,00 -- 18.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1499/2017/NL lieky 1150,00 -- 18.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1177/2017/NL ŠZM 161,23 -- 10.04.2017 Medin s.r.o.                                                                 Mlynská 10,92101 Piešťany   46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1178/2017/NL ŠZM 97,00 -- 18.04.2017 Biohem s.r.o. Zlatovská 2211,91101 Trenčín 31442617 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1179/2017/NL ŠZM 741,00 KZ20161728        18.04.2017   IL-MED s.r.o. Hlavná 52,94301 Ťúrovo 33126500 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1180/2017/NL ŠZM 479,00 KZ20161804        18.04.2017   IL-MED s.r.o. Hlavná 52,94301 Ťúrovo 33126500 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1181/2017/NL ŠZM 1063,00 KZ20161720        18.04.2017   Intravena s.r.o Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1182/2017/NL ŠZM 912,00 -- 18.04.2017 Intravena s.r.o Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1190/2017/NL ŠZM 280,00 -- 18.04.2017 Medin s.r.o.                                                                 Mlynská 10,92101 Piešťany   46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1185/2017/NL ŠZM 683,00 Z201712941          19.04.2017          Perfect Distribution a.s.     Kočovce 244.91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1186/2017/NL ŠZM 1275,00 Z20161731           20.04.2017          Vidra s.r.o.     Štrková 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1191/2017/NL ŠZM 1550,00 "ZP-obv.mat."    20.04.2017         Vidra s.r.o.     Štrková 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1192/2017/NL ŠZM 311,00 "ZP-obv.mat."    20.04.2017         Vidra s.r.o.     Štrková 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1193/2017/NL ŠZM 970,00 -- 20.04.2017 Vidra s.r.o. Štrková 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1195/2017/NL ŠZM 450,00 -- 21.04.2017 Medin s.r.o.                                                                         Mlynská 10,92101 Piešťany   46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1500/2017/NL lieky 1320,00 RZ20168973 19.04.2017 Intravena s.r.o Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1501/2017/NL lieky 1025,00 RZ20168973 19.04.2017 Intravena s.r.o Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1502/2017/NL lieky 1320,00 -- 19.04.2017 Intravena s.r.o Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1503/2017/NL lieky 430,00 -- 19.04.2017 Intravena s.r.o Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1533/2017/NL lieky 642,00 -- 19.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1189/2017/NL ŠZM 506,00 -- 18.04.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1196/2017/NL ŠZM 322,00 -- 18.04.2017 Mediko s.r.o.                                                               Šustekova 2,85216 Bratislava   31402917 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
117/2017/NL ŠZM 158,65 -- 19.04.2017 Medin s.r.o.                                                                         Mlynská 10,92101 Piešťany   46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
283/2017 tonery 285.60 201717109 20.04.2017 EURO MEDIA Košice,s.r.o.  Rastislavova 104, 04001, Košice                         31608426 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1510/2017/NL lieky 324,00 -- 20.04.2017 SYSMEX s.r.o. Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1513/2017/NL lieky 520,00 RZ201612212 20.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1515/2017/NL lieky 740,00 RZ20168973 20.04.2017 Intravena s.r.o Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1517/2017/NL lieky 774,00 -- 21.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1518/2017/NL lieky 799,00 -- 21.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1505/2017/NL lieky 1465,00 -- 20.04.2017 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o. Lazovná 68, 974 01 B.Bystrica 36020982 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1054/2017/NL lieky 1190,00 -- 20.04.2017 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o. Lazovná 68, 974 01 B.Bystrica 36020982 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1507/2017/NL lieky 1150,00 -- 20.04.2017 MED-solutions s.r.o. Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava  50434900 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1508/2017/NL lieky 1356,00 -- 20.04.2017 SYSMEX s.r.o. Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1509/2017/NL lieky 1502,00 -- 20.04.2017 SYSMEX s.r.o. Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1510/2017/NL lieky 324,00 -- 20.04.2017 SYSMEX s.r.o. Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1512/2017/NL lieky 1390,00 -- 20.04.2017 BIOHEM spol. s r.o. Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín  31442617 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1514/2017/NL lieky 1510,00 -- 20.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1516/2017/NL lieky 1161,00 -- 21.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1517/2017/NL lieky 774,00 -- 21.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
223/2017/OK oprava práčky 90,00   19.4.2017 Matúš Kováč - Levsap Bernolákova 3, 934 01 Levice 50007726 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1054/2017 ročná prehl.prístroja  842,83 - 19.4.2017 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2, 91701 Trnava  35869429 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1055/2017 ND-manžety 90,20 - 20.4.2017 Bioflex s.r.o. Borovce 92209 Borovce  126 36260231 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1198/2017/NL ŠZM 42,00 -- 21.04.2017 Sarstedt s.r.o. 85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1056/2017 ND -výhr.drôt 222,74 - 20.4.2017 Medis - s.r.o.  Pri Dobrotke 659/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1299/2017/NL ŠZM 78,00 -- 20.04.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244.91631 Kočovce 4020286765      ing. Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1474/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 533,49 rámc. z 12.6.14 06.04.2017 Limas sr.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 482 944 54 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1475/2017/Ke potraviny-chladené 110,07 rámc. z12.6.14 07.04.2017 Limas, s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 482 944 54 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1476/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 351,42 rámc. z 12.6.14 07.04.2017 Limas sr.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 482 944 54 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1477/2017/Ke potraviny-mrazené 179,75 rámc.z8.1.15 10.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1478/2017/Ke potraviny.mlieko a výrobky 660,19 rámc.z27.10.14 07.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1479/2017/Ke potraviny- mrazené 23,23 rámc.z8.1.15 12.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1480/2017/Ke potraviny-vajcia 64,80 rámc.z8.1.15 11.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 19208 Ing, Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1481/2017/Ke potraviny -mäso a výrobky 83,53 rámc. z 12.6.14 18.04.2017 Limas, s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 482 944 54 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1482/2017/Ke potraviny-mrazené 499,46 rámc.z8.1.15 13.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1483/2017/Kr potraviny-zelenina a ovocie 15,84 rámc. zml. č.Z2017893Z 13.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935064 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1484/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 586,18 rámc.z27.10.14 04.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1485/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 955,64 rámcz12.6.14 18.04.2017 Limas, s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 482 944 54 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1487/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 239 496 rámc. zml. č.Z2017893Z 12.04.2017 Zelexx Kuraľany 49, 935064 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1490/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 328 452 rámc. zml. č.Z2017893Z 07.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935064 Kuraľany 47 559 870 Ing, Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1489/2017/ke potraviny-mlieko a výrobky 962,43 rámc.z27.10.14 11.04,2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1490/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 328 452 rámc. zml. č.Z2017893Z 07.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935064 Kuraľany 47 559 870 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1494/2017/Ke potraviny-pečivo 673,25 rámc.z25.05.2014 01.04.2017 Ing. Oto Mikloš Krásno 125 17696542 Ing, Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1495,96/17/Ke potraviny-hrubý tovar 410,52 rámcdč.Z2017893Z 07.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1488/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 838,76 rámcz27.10.14 18.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1655/2017/Ke potraviny-pečivo 644,90 rámc.z.25.05.2014 10.04.2017 Ing. Oto Mikloš Krásno 125 17696542 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1437/2017 VR etikety na krv.konzervy 68,00   18.04.2017 Ing.Miroslav Danihel,Software project Ondavská 2 ,821 08 Bratislava 30132592 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1438/2017 VR dezinfekčné prostriedky 593,39   18.04.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244.91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1439/2017 VR dezinfekčné prostriedky 937,16   18.04.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244.91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1302/2017/NL ŠZM 521,00 -- 18.04.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
309/2017 prezutie vozidlaNR-652IG 31,56   12.04.2017 Auto-Racz Kalnická cesta 16 ,93401 Levice 45720355 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1656/2017/Ke potraviny-pečivo 780 358 rámc.z.25.05.2017 20.04.2017 Ing. Oto Mikloš Krásno 125 17696542 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1643,44/17/Ke potraviny-zelenina a ovocie 252 588 rámc.d.č.Z2017896Z 21.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935 64 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1519/2017/NL lieky 1155,00 -- 21.4.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
224/2017/OK preprava balíka - ventila 11,94 - 21.4.2017 Direct parcel distribution.SK, s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 35834498 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1520/2017/NL lieky 785,00 -- 24.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1521/2017/NL lieky 785,00 -- 24.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1522/2017/NL lieky 1028,00 -- 24.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1059/2017-BR oprava rtg zar. 462€ - 21.4.2017 Medixray s.r.o. Hollého 23 , Piešťany 34109188 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1060/2017-BR kanc. nábytok 1326€ - 25.4.2017 BYT Centrum Ľ.Podjavorinskej 5, 93401 Levice 36536067 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1061/2017-BR tech.kontrola zdr.prís. 360€ - 25.4.2017 E-BA tpz, s.r.o. Votrubova 11, 82109Bratislava 31367712 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1062/2017-BR kanc.stoličky 256€ - 25.4.2017  BYT Centrum Ľ.Podjavorinskej 5, 93401 Levice 36536067 Ing .Eckhadtová,MPH            riaditeľka riaditeľka
1483/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 156,84 rámc.zč.Z2017896Z 13.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935064 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1487/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 239 496 rámc.zč.Z2017896Z 12.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935064 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1497,98,1634/17/Ke potraviny-hrubý tovar 759,65 rámcdč.Z2017893Z 11.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing, Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1057/2017-BR sieťový napájač 25€ - 21.4.2017 VAMEL Meditec s.r.o. Pánska Dolina 80,94901Nitra 36518565 Ing .Eckhadtová,MPH            riaditeľka riaditeľka
1309/2017/NL ŠZM 125,00 -- 26.04.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Zilina 31589561 Ing .Eckhadtová,MPH            riaditeľka riaditeľka
1523/2017/NL lieky 595,00 -- 25.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing .Eckhadtová,MPH            riaditeľka riaditeľka
1524/2017/NL lieky 1645,00 -- 25.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing .Eckhadtová,MPH            riaditeľka riaditeľka
1635,36,37,38/17/Ke potraviny-hrubý tovar 1.035,59 rámcdč.Z2017893Z 18.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1639/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 487,98 rámc.z12.06.2014 20.04.2017 Limas, s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 482 944 54 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1640/2017/Ke potraviny-mrazené 210,46 rámc.z08.01.2015 24.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1641/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 297,94 rámc. z 12.6.14 21.04.2017 Limas sr.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 482 944 54 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1642/2017/Ke potraviny- vajcia 97,20 rámc.z08.01.2015 21.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1643,44/2017/Ke potraviny- zelenina ovocie 252 588 rámcdč.Z2017896Z 21.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935064 Kuraľany 47 559 870 Ing, Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1645,46/2017/Ke potraviny-hrubý tovar 508,32 rámc. zml. č.Z2017893Z 21.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
285/2017 tonery 639.60 201717116 24.04.2017 ITSK s.r.o. Zelená 29, 94905 Nitra 36556030 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1312/2017/NL ŠZM 171,58 -- 23.04.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1313/2017/NL ŠZM 289,22 -- 24.04.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1314/2017/NL ŠZM 186,64 -- 25.04.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1311/2017/NL ŠZM 220,00 -- 26.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1315/2017/NL ŠZM 705,00 -- 27.04.2017 Unimedica s.r.o. Šoltésovej 14,81108 Bratislava 44962983 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1316/2017/NL ŠZM 730,00 -- 26.04.2017 Beringer s.r.o. Vansovej 2,81103 Bratislava 35923148 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1317/2017/NL ŠZM 940,00 -- 27.04.2017 Medis s.r.o. Pri Dobrotke659/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1527/2017/NL lieky 245,00 -- 25.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1528/2017/NL lieky 282,00 -- 25.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1529/2017/NL lieky 730,00 -- 26.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1530/2017/NL lieky 830,00 RZ anestetiká 26.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1531/2017/NL lieky 990,00 -- 26.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1557/2017/NL lieky 96,00 -- 25.04.2017 Medis s.r.o. Pri Dobrotke659/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1532/2017/NL lieky 970,00 -- 25.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1558/2017/NL lieky 740,00 -- 26.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1559/2017/NL lieky 775,00 -- 26.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1560/2017/NL lieky 775,00 -- 26.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1561/2017/NL lieky 775,00 -- 26.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1562/2017/NL lieky 775,00 -- 26.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1563/2017/NL lieky 510,00 -- 26.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1564/2017/NL lieky 578,00 -- 27.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1565/2017/NL lieky 553,00 -- 27.04.2017 Beckman Coulter SR, s.r.o Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1566/2017/NL lieky 537,00 -- 27.04.2017 Beckman Coulter SR, s.r.o Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1319/2017/NL ŠZM 552,20 -- 27.04.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1320/2017/NL ŠZM 506,00 -- 27.04.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1321/2017/NL ŠZM 1006,90 -- 27.04.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1322/2017/NL ŠZM 201,00 -- 27.04.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1323/2017/NL ŠZM 280,00 -- 27.04.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1324/2017/NL ŠZM 87,49 -- 26.04.2017 JandJ s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1638/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 255 012 rámcdč.Z2017896Z 19.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935064 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1639/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 487,98 rámc.z12.06.2014 20.04.2017 Limas, s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1640/2017/Ke potraviny-mrazeneé 210,46 rámc.z08.01.2015 24.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1641/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 297,94 rámc.z12.06.2014 21.04.2017 Limas sr.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1642/2017/Ke potraviny- vajcia 97,20 rámc.z08.01.2015 21.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1643,44/17/Ke potraviny- zelenina ovocie 252 588 rámcdč.Z2017896Z 21.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 935064 Kuraľany 47559870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1645,46/17/Ke potraviny-hrubý tovar 508,32 rámc.zml.č.Z2017893Z 21.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1647/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 695,34 rámc.z27.10.2014 25.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1648/201/Ke potraviny-chladené 133,83 rámc.z12.06.2014 25.04.2017 Limas sr.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1649/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 276,37 rámc.z12.06.2014 25.04.2017 Limas, s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1650-1652/17/Ke potraviny-hrubý tovar 778,33 rámc.zml.č.Z2017893Z 25.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1653/2017/Ke potraviny-strojový čaJ 597,60   27.04.2017 AG FOODS, s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 341 44579 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1325/2017/NL ŠZM 130,68 -- 26.04.2017 Unimedica s.r.o. Šoltésovej 14,81108 Bratislava 44962983 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1567/2017/NL lieky 620,00 -- 27.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1568/2017/NL lieky 800,00 -- 27.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1569/2017/NL lieky 720,00 -- 27.04.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1570/2017/NL lieky 620,00 -- 27.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1571/2017/NL lieky 350,00 -- 28.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1535/2017/NL lieky 563,00 -- 25.04.2017 Randox, s.r.o.,  Vilová 2, 851 01 Bratislava 35743816 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1536/2017/NL lieky 1090,00 -- 25.04.2017 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2, 917 01 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1537/2017/NL lieky 1094,00 -- 25.04.2017 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2, 917 01 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1538/2017/NL lieky 228,00 -- 25.04.2017 DIALAB, s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 46339396 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1539/2017/NL lieky 171,00 -- 25.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1540/2017/NL lieky 370,00 -- 25.04.2017 BIOGEMA, v.d. Garbiarska 2, 040 61 Košice 593222 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1541/2017/NL lieky 487,00 -- 25.04.2017 JK - TRADING, s.r.o. Mečíkova 30, 841 07 Bratislava  31356656 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1542/2017/NL lieky 1474,00 -- 25.04.2017 RONER s.r.o. Páričkova 18, 821 08 Bratislava  35860537 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1543/2017/NL lieky 1521,00 -- 25.04.2017 RONER s.r.o. Páričkova 18, 821 08 Bratislava  35860537 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1556/2017/NL lieky 115,00 -- 25.04.2017 MIKROCHEM Trade, s.r.o Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 35948655 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1572/2017/NL lieky 180,00 -- 28.04.2017 BIOHEM spol. s r.o.,  Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín 31442617 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1544/2017/NL lieky 1632,00 -- 25.04.2017 ROCHE Slovensko, s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  35887117 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1545/2017/NL lieky 1398,00 -- 25.04.2017 ROCHE Slovensko, s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  35887117 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1546/2017/NL lieky 1630,00 -- 25.04.2017 ROCHE Slovensko, s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  35887117 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1547/2017/NL lieky 1162,00 -- 25.04.2017 Beckman Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1548/2017/NL lieky 1560,00 -- 25.04.2017 Beckman Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1549/2017/NL lieky 1608,00 -- 25.04.2017 Beckman Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1550/2017/NL lieky 1620,00 -- 25.04.2017 Beckman Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1551/2017/NL lieky 1568,00 -- 25.04.2017 Beckman Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1552/2017/NL lieky 1303,00 -- 25.04.2017 Beckman Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1553/2017/NL lieky 1377,00 -- 25.04.2017 Beckman Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1554/2017/NL lieky 1620,00 -- 25.04.2017 Beckman Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1555/2017/NL lieky 1403,00 -- 25.04.2017 Beckman Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1573/2017/NL lieky 795,00 -- 28.04.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1654/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 560,75 rámc.z z 27.10.2014 21.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1574/2017/NL lieky 510,00 -- 02.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1576/2017/NL lieky 938,00 -- 02.05.2017 BRACCO Slovakia s.r.o. Karadičova 8, 821 08 Bratislava  46182870 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1329/2017/NL ŠZM 458,00 -- 03.05.2017 JandJ s.r.o. Karadžičova 12,82108  Bratislava 31344582 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1332/2017/NL ŠZM 1368,00 -- 03.05.2017 EurolabLambda a.s. T.Milkina 2,91701 trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1333/2017/NL ŠZM 423,00 -- 03.05.2017 Dispomed s.r.o. Cesta pod Hradovou.04015 Košice 31684432 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1334/2017/NL ŠZM 520,00 -- 03.05.2017 Radix s.r.o. Kremnička 36,97505 Banskaá Bystrica 615803 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1335/2017/NL ŠZM 837,00 -- 03.05.2017 Next Med s.r.o. Nejedlého 10,84102 Bratislava 46256784 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1336/2017/NL ŠZM 879,60 -- 03.05.2017 Next Med s.r.o. Nejedlého 10,84102 Bratislava 46256784 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1338/2017/NL ŠZM 107,00 -- 03.05.2017 Unimedica s.r.o. Šoltésovej 14,81108 Bratislava 44962983 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1339/2017/NL ŠZM 1570,00 -- 03.05.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1337/2017/NL ŠZM 605,00 -- 03.05.2017 JandJ s.r.o. Karadžičova 12,82108  Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1340/2017/NL ŠZM 1237,00 -- 03.05.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1342/2017/NL ŠZM 279,18 -- 01.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1343/2017/NL ŠZM 163,58 -- 02.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1344/2017/NL ŠZM 112,00 -- 04.05.2017 Dispolab s.r.o. Gabajova 11,01001 Žilina 31625746 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1345/2017/NL ŠZM 341,00 Z201719150 05.05.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1346/2017/NL ŠZM 302,70 -- 03.05.2017 JandJ s.r.o. Karadžičova 12,82108  Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1347/2017/NL ŠZM 260,00 -- 05.05.2017 Radix s.r.o. Kremnička 36,97505 Banskaá Bystrica 615803 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1348/2017/NL ŠZM 234,00 -- 05.05.2017 Meditrade s.r.o. Levočská 1,85101 Bratislava 17312001 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1349/2017/NL ŠZM 162,00 -- 05.05.2017 HSC medical s.r.o. Klincova 37,82108 Bratislava 35906570 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1575/2017/NL lieky 1407,00 -- 02.05.2017 BRACCO Slovakia s.r.o. Karadičova 8, 821 08 Bratislava  46182870 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1577/2017/NL lieky 885,00 -- 03.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1578/2017/NL lieky 600,00 -- 03.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1350/2017/NL ŠZM 464,20 -- 04.05.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenaká cesta14,Banská Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1579/2017/NL lieky 905,00 -- 04.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1580/2017/NL lieky 433,00 -- 04.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1581/2017/NL lieky 903,00 -- 04.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1582/2017/NL lieky 1161,00 -- 04.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1583/2017/NL lieky 774,00 -- 04.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1585/2017/NL lieky 1535,00 -- 04.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1586/2017/NL lieky 170,00 -- 05.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1587/2017/NL lieky 930,00 -- 05.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1588/2017/NL lieky 1180,00 -- 05.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
225/2017/OK svietidlá 210,60 RD:Z201719152_Z 02.05.2017 SAD, s.r.o. Cesta osloboditeľov 8, 977 01 Brezno 31564003 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
226/2017/OK kosenie trávn. plôch 420,00 - 03.05.2017 Ing. Jozef Horniak - Vialle Tatranská 63, 934 01 Levice 34278532 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
308/2017 záruč.prehliadkaNR-652IG 525,5   04.05.2017 Auto -Racs Kalnická cesta 16 ,93401 Levice 45720355 Ing.Eckhartová ,MPH riaditeľka
1440/2017 gastro lístky 11760,00   02.05.2017 Le CHeque Dejenuer Tomášikova 23/D,82005 Bratislava 31396674 Ing.Eckartová ,MPH riaditeľka
1359/2017/NL ŠZM 986,00 -- 09.05.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka 11,/85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová MPH riaditeľka
1360/2017/NL ŠZM 855,00 -- 09.05.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka 11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová MPH riaditeľka
1361/2017/NL ŠZM 460,00 -- 09.05.2017 Sartsedt s.r.o. Údernícka 11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová MPH riaditeľka
1589/2017/NL lieky 1310,00 -- 09.05.2017 Intravena s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1590/2017/NL lieky 1080,00 -- 09.05.2017 Intravena s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1591/2017/NL lieky 1130,00 -- 09.05.2017 Intravena s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1592/2017/NL lieky 1350,00 -- 09.05.2017 Intravena s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH  riaditeľka
1362/2017/NL ŠZM 111,00 -- 10.05.2017 Medis s.r.o. Pri Dobrotke659/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová MPH riaditeľka
227/2017/OK ND a servis pre OLVaS  2405,85 -- 5.5.2017 Multi-Invent s.r.o Anenská 1715, CZ 530 02 Pardubice. ČR 42937574 Ing.Eckhardtová MPH riaditeľka
228/2017/OK Dezinsekčné služby 134,40 -- 5.5.2017 DeArt s.r.o. Tekovská 16, 934 01 Levice 36548332 Ing.Eckhardtová MPH riaditeľka
230/2017/OK Vodoinštalačný tovar 300,25 -- 5.5.2017 Inšstavmat s.r.o Bátovce 93, 935 03 46739408 Ing.Eckhardtová MPH riaditeľka
1594/2017/NL lieky 875,00 -- 09.05.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1595/2017/NL lieky 1050,00 -- 09.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1596/2017/NL lieky 400,00 -- 09.05.2017 Intravena, s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1364/2017/NL ŠZM 520,99 -- 09.05.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1365/2017/NL ŠZM 290,00 -- 09.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1764/2017/NL ŠZM      280,00 -- 06.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1765/2017/NL ŠZM 556,60 -- 10.05.2017 Zimmer s.r.o. Mostová  2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhartdtová,MPH riaditeľka
1597/2017/NL lieky 1030,00 -- 10.05.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1598/2017/NL lieky 595,00 -- 10.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1599/2017/NL lieky 1440,00 -- 10.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1600/2017/NL lieky 1038,00 -- 10.05.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1601/2017/NL lieky 1038,00 -- 10.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1602/2017/NL lieky 485,00 -- 10.05.2017 ROCHE Slovensko, s.r.o.,  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35887117 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1655/2017/Ke potraviny-pečivo 644,90 rámc.dz27.05.2014 10.04.2017 Ing. oto Mikloš 958 043 Krásno 125 17 696 542 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1656/2017/Ke potraviny-pečivo 780 358 rámc.dz27.05.2014 20.04.2017 Ing. Oto Mikloš 958 043 Krásno 125 17 696 542 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1657/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 194,70 rámc. dz20.01.2017 26.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1658/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 830,34 rámc.dz12.06.2014 27.04.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1659/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 230,52 rámc.dz20.01.2017 28.04.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1660/2017/Ke potraviny-mrazené 236,53 rámc. dz08.01.2015 28.04.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1661/2017/Ke potraviny-vajcia 64,80 rám.dz08.01.2015 02.05.2017 Inmedia, spol.sr.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová kvetoslava ekon. námestník
1662/2017/Ke potraviny.mäso a výrobky 311,39 rámc.dz12.06.2014 02.05.2017 Limas,s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 0 1Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1663/2017/Ke potraviny-hrubý tovar 43,06 rámc.dč.Z2017893Z 04.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová kvetoslava ekon. námestník
1664/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 156,48 rámc.dz20.01.2017 05.05.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1769/2017/NL ŠZM 65,00 -- 11.05.2017 Beringer s.r.o. Vansovej 2,81103 Bratislava 35923148 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1770/2017/NL ŠZM 843,00 -- 11.05.2017 H-R s.r.o. Einsteinova 24,85101 Bratislava 31351361 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1771/2017/NL ŠZM 786,00 -- 11.05.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1772/2017/NL ŠZM 960,00 -- 11.05.2017 Dahlhausen s.r.o. J.Kréna 361,13,91501 Nové Mesto 36313564 Ing.Eckhardtová.MPH riaditeľka
1773/2017/NL ŠZM 165,00 -- 11.05.2017 Hospimed s.r.o. Oremburská 44,82106 Brtaislava 31342311 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1774/2017/NL ŠZM 380,00 -- 11.05.2017 Egamed s.r.o. Ratnovce č.4,92101 Piešťany 613606 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1775/2017/NL ŠZM 75,00 -- 11.05.2017 Teleflex s.r.o. Nitrianska 5, 62101 Piešťany 34137221 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1699,70,71/17/Ke potraviny-hrubý tovar 754,70 rámc.dč.Z2017893Z 02.05.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1702/2017/Ke potraviny-vajcia 64,80 rámc.dz08.01.2015 09.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava  ekon. námestník
1703/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 553,88 rímc.dz27.10.2014 09.05.2017 Inmedia, spol.sr.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1704/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 1014,12 rímc.dz12.06.2014 04.05.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa,9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová kvetoslava ekon. námestník
1705/2017/Ke potraviny- mäso a výrobky 271,74 rámcdz12.06.2014 09.05.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1706,07,07/17/Ke potraviny- hrubý tovar 651,37 rámc.dč.Z2017893Z 09.05.2017 Inmedia, spols.r.o. Námestie SNP 11. 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1709,10/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 364 824 rámcdz20.01.2017 03.05.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1776/2017/ML ŠZM 498,00 -- 11.05.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová.MPH riaditeľka
1777/2017/NL ŠZM 44,00 -- 12.05.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cesta14,97401 B.Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1063/2017-BR Náhradné diely 854,93 - 27.4.2017 MEDIS NR s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra  36531774 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1605/2017/NL lieky 875,00 -- 11.05.2017 MGP, spol. s r.o.,  Šustekova 2, 851 04 Bratislava 5 OO684023 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1603/2017/NL lieky 1010,00 -- 11.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1064/2017-BR oprava monitora 462,00 -  27.4.2017 NIMAG s.r.o. Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 31337775 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1604/2017/NL lieky 875,00 -- 11.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1607/2017/NL lieky 1548,00 -- 11.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1606/2017/NL lieky 1548,00 -- 11.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice  31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1065/2017-BR oprava zdr.prístroja 40,00 - 27.4.2017 VAMEL Meditec s.r.o. Pánska Dolina 80,949 01 Nitra 36518565 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1066/2017-BR oprava UZV  prístroja 327,00 - 3.5.2017 Transkontakt s.r.o. Žitná 17, 831 06   Bratislava 17309182 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1067/2017-BR oprava centrifug 434,00 - 9.5.2017 Ing.Džadoň Medservis Zuby  9,  900 21 Svätý Jur  34558039 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľlka
1443/2017-VR dezinfekčné prostriedky 589,81 - 11.05.2017 Perfect Distribution Kočovce 244,91638 47719150 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľlka
1667/2017-BR ND  405,60 - 9.5.2017 BMT- s.r.o. Pod Párovcami 165,921 01 Piešťany 34558039 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1444/2017-VR dezinfekčné prostriedky 865,28 - 11.05.2017 Pefect Distribition Kočovce 244 ,916 38 47719150 Ing .Eckhardtová,MPH riaditeľka
1668/2017-BR MR Diagnostic s.r.o. 150,00 - 9.5.2017 MR Diagnostic s.r.o. Račianska 72 , 831 02 Bratislava  35844825 Ing.Eckkhardtová,MPH riaditeľka 
1441/2017-VR nákup-koberec 164,12 - 10.05.2017 Diego Slovakia Kalnícka cesta 36391484 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1442/2017 -VR nákup-koberec 183,03 - 10.05.2017 Rastislav Varga,De Luxe Desing Zd.Nejedlého 1 ,934 01 Levice 50316044 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
232/2017/OK servis a montáž žalúzií 311,70 - 11.5.2017 TTCE, s.r.o. Sládkovičova 2, 934 01 Levice 36841251 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1609/2017/NL lieky 1113,00 -- 12.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice  31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1610/2017/NL lieky 214,00 RZ-201612212 12.05.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1612/2017/NL lieky 382,00 -- 12.05.2017 Intravena, s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1613/2017/NL lieky 1300,00 -- 12.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1614/2017/NL lieky 1240,00 -- 12.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1615/2017/NL lieky 1090,00 -- 12.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1616/2017/NL lieky 935,00 -- 15.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31717802 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1617/2017/NL lieky 965,00 -- 15.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31717802 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1709,10/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 364 824 rámc.dz20.01.201703.05.2017   Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing.Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1445/2017 VR čistiace prostriedky 709,05 KZ201644705 15,052017 Banchem Rybný trh 9,Dunajská Sreda 36287901 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1446/2017 VR čistiace prostriedky 229,06 KZ2016447705 15.05.2017 Banchem Rybný trh 9 ,Dunajská Streda 36287901 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1711/2017/Ke potraviny-mlieko a mliečne výrobky 648,96 rámc.dz27.10.2014 02.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11,096 001 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1447/2017 VR kancelárske potreby 796,38 RZ201639603 15.05.2017 Arka s.r.o. Palatínova 15 ,Komárno 36523496 Ing .Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1712/2017/Ke potraviny-mlieko a mliečne výrobky 889,27 rámc.dz27.10.2014 02.05.2017 Inmedia, spol.sr.o. Námestie SNP 11, 96 001 Zvolen 36523496 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1713/2017/Ke potraviny-mrazené 204,91 rámc.dz08.01.2015 05.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 96 001 Zvolen 36523496 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1448/2017 VR kancelárske potreby 271,83 RZ201639603 15.05.2017 Arka s.r.o. Palatínova 15 ,Komárno 36523496 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1714/2017/Ke potraviny-mäso amäsové výrobky 507,82 rámc.dz12.06.2014 11.05.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1449/2017 VR Extran 257,83   15.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4 ,97201 bojnice 31625957 Ing .Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1715/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 192 576 rámc.dz20.01.2017 10.05.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávivová Kvetoslava ekon. námestník
1450/2017 VR dekontaminačná fólia 60,84   15.05.2017 Sterripak s.r.o. Sekurisova 16,84102 Bratislava 44037571 Ing. Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1716/2017/Ke potraviny-mrazené 162,10 rámc. dz08.01.2015 13.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1717/2017/Ke potraviny-mäso a mäsové výrobky 369,50 rámcdz12.06.2014 12.05.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1718/2017/Ke potraviny-mlieko a mliečne výrobky 322,63 rámcdz27.10.2014 12.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1719,20/2017/Ke potraviny-zelenina a ovocie 268 812 rámcdz20.01.2017 12.05.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1721,22/2017/Ke potraviny-hrubý tovar   rámcdč.Z2017893Z 12.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 96 001 Zvolen 36 019 2018 Ing. Dýávidová Kvetoslava ekon.námestník
1779/2017/NL ŠZM 748,00 Z-20171291 16.05.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1780/2017/NL ŠZM 711,00 Z-20161728 16.05.2017 IL-MED s.r.o. Hlavná 52,94301 Štúrovo 33126500 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1781/2017/NL ŠZM 500,00 Z-20161804 16.05.2017 IL-MED s.r.o. Hlavná 52,94301 Štúrovo 33126500 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1782/2017/NL ŠZM 738,00 Z-20161720 16.05.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08011 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1783/2017/NL ŠZM 802,00 -- 16.05.2017 Intravena s.r.o. Levočská 9,08011 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1784/2017/NL ŠZM 817,00 Z-20161731 16.05.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1785/2017/NL ŠZM 480,00 Z-20161731 16.05.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1721,22/2017/Ke potraviny-hrubý tovar 428,34 rdč.Z2017893Z 12.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 96 001 Zvolen 36019208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1786/2017/NL ŠZM 191,20 -- 15.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1611/2017/NL lieky 850,00 -- 12.05.2017 Perfect Distribution, a.s., 916 31 Kočovce 244 47719150 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1618/2017/NL lieky 740,00 -- 16.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1619/2017/NL lieky 110,00 -- 16.05.2017 Unimed, spol. s r.o.,  Oriešková 11, 821 05 Bratislava 17312752 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1669/2017-BR mobilná odsávačka 963,00 - 16.5.2017 Medisal s.r.o. Tŕnie 146, 962 34  Tŕnie 46687661 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1787/2017/NL ŠZM 240,99 -- 16.05.2017 JandJ s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1670/2017-BR nabytok  78,00 - 16.5.2017 Byt Centrum  Ľ. Podjavorinskej 5,934 01 Levice 36536067 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1789/2017/NL ŠZM 1515,00 ZP-obv.mat 17.05.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1790/2017/NL ŠZM 355,00 ZP-obv.mat. 17.05.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8.01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1791/2017/NL ŠZM 965,00 -- 17.05.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1620/2017/NL lieky 470,00 -- 17.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1621/2017/NL lieky 250,00 -- 17.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1622/2017/NL lieky 850,00 RZ201612212 17.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1830/2017/OK Výmena dvojskla 757,60 - 15.5.2017 Gabriel Galamboš - Sklenárstvo Pri Podlužianke 10, 934 01 Levice 47856564 Ing. Rudolf Hlavács zást. riad.
1831/2017/OK Oprava chladničky a KZ 98,00 - 15.5.2017 Zoltán Šmíd - Smidiservice Škovránková 41, 943 54 Svodín 45692149 Ing. Rudolf Hlavács zást. riad.
1793/2017/NL ŠZM 217,80 -- 15.05.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1794/2017/NL ŠZM 322,00 -- 17.05.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhadtová, MPH riaditeľka
1832/2017/OK Kúpa koberca 150,95 - 17.5.2017 Diego Slovakia Kalnická cesta 8, 934 01 Levice 36391484 Ing.Eckhadtová, MPH riaditeľka
1833/2017/OK Kúpa vozíka 578,00 - 18.5.2017 Audy. s.r.o. Živého 859/1a, 635 00 Brno, ČR 544426 Ing.Eckhadtová, MPH riaditeľka
1627/2017/NL lieky 672,00 -- 18.05.2017 ROCHE Slovensko, s.r.o.,  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  35887117 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1671/2017-BR oprava kardiotokografu 259,60 - 17.5.2017 Egamed s.r.o.  Ratnovce č.4, 921 01 Piešťany 613606 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1628/2017/NL lieky 1285,00 -- 19.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1629/2017/NL lieky 1410,00 -- 19.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 808 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
292/2017 tonery 786   19.05.2017 LASER servis, s. r. o.        Na Bielenisku 4  902 01  Pezinok     35755989 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1630/2017/NL lieky 1495,00 -- 19.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 808 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1631/2017/NL lieky 850,00 -- 19.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 808 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1633/2017/NL lieky 1135,00 -- 19.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 808 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1795/2017/NL ŠZM 1159,40 -- 19.05.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,91102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1798/2017/NL ŠZM 193,80 -- 18.05.2017 Medin s.r.o. Mlynskaá 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová.MPH riaditeľka
1797/2017/NL ŠZM 210,39 -- 18.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckahrdtová,MPH riaditeľka
1796/2017/NL ŠZM 225,64 -- 18.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1799/2017/NL ŠZM 464,20 -- 22.05.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1800/2017/NL ŠZM 302,70 -- 22.05.2017 J and J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1864/2017/NL lieky 975,00 -- 22.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1865/2017/NL lieky 620,00 -- 22.05.2017 Bio G, spol. s r.o.,  Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava 34123415 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1801/2017/NL ŠZM 302,70 -- 22.05.2017 J nd J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1802/2017/NL ŠZM 308,00 -- 22.05.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1803/2017/NL ŠZM 280,00 -- 22.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1804/2017/NL ŠZM 519,00 -- 22.05.2017 Adrian Med s.r.o. Lazovná 53,97401 b.Bystrica 36620475 Ing.Eckhardtová,MPH risditeľka
1805/2017/NL ŠZM 240,99 -- 23.05.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1806/2017/NL ŠZM 192,00 -- 20.05.2017 Medin s.r.o Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1866/2017/NL lieky 1306,00 -- 23.05.2017 Transmedic, s.r.o.,  Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 36020982 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1867/2017/NL lieky 1408,00 -- 23.05.2017 Transmedic, s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 36020982 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1868/2017/NL lieky 492,00 -- 23.05.2017 Transmedic, s.r.o.,  Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 36020982 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1870/2017/NL lieky 1080,00 -- 23.05.2017 Sysmex, s.r.o.,  Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1871/2017/NL lieky 1038,00 -- 23.05.2017 Sysmex, s.r.o.,  Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1872/2017/NL lieky 737,00 -- 23.05.2017 Sysmex, s.r.o.,  Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 31345433 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1874/2017/NL lieky 865,00 -- 23.05.2017 Biohem spol. s r.o.,  Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín 31442617 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1876/2017/NL lieky 765,00 -- 23.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1877/2017/NL lieky 1288,00 -- 23.5.2017 Un ipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1878/2017/NL lieky 523,00 -- 23.05.2017 Beckman SR, s.r.o,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1723/2017/Ke potraviny-pečivo 624,56 rám.dz 27.05.2014 28.04.2017 Ing. Oto Mikloš Krásno 125 17 696 542 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1724/2017/Ke potraviny-vajcia 64,80 rám.d.z 08.01.2015 19.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 96 01 Zvolen 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1725/2017/Ke potraviny-hrubý tovar 75,94 rámc.d.č.Z2017893Z 18. 5.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 360 192 08 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1726/2017/Ke potraviny-mäso a mäsové výrobky 122,57 rámc.d.z 12.06.2014 16.05.2017 LIMAS, S.R.O. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1807/2017/NL ŠZM 686,00 -- 24.05.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1808/2017/NL ŠZM 937,00 -- 24.05.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1809/2017/NL ŠZM 143,00 -- 24.05.2017 Zimmer s.r.o. Mostová2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1810/2017/NL ŠZM 290,00 -- 24.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1811/2017/NL ŠZM 322,00 -- 23.05.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1869/2017/NL lieky 650,00 -- 23.05.2017 MED-SOLUTIONS, s.r.o., Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava 50434900 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1875/2017/NL lieky 16,00 -- 23.05.2017 Bio G, spol. s r.o.,  Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava 34123415 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1879/2017/NL lieky 1550,00 -- 24.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1880/2017/NL lieky 800,00 -- 24.05.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1881/2017/NL lieky 584,00 -- 24.05.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1883/2017/NL lieky 1324,00 -- 24.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1727/2017/Ke potraviny-hrubý tovar 28,22 rámcdč.Z2017893Z 18.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1728/2017/Ke potraviny- hrubý tovar 648,40 rímcdč.Z2017893Z 16.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1729/2017/Ke potraviny- mlieko a výrobky 375,79 rámcdz27.10.2014 19.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1730/2017/Ke potraviny-mrazené 237,97 rámcdt08.01.2015 22.05.2017 Inmedia, spo.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 0 1 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1731/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 238,20 rámcdz12.06.2014 04.05.2017 Limas, s.ro. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 0 1 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1732/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 775,92 rámcdz12.06.2014 04.05.2017 Limas. s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1733/2017/Ke potraviny- mäso a výrobky 178,13 rámcdz12.06.2014 19.05.2017 Limas,s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1734/2017/Ke potraviny-chladená hydina 126,,32 rámcdz12.06.2014 19.05.2007 Limas,s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1735.35.36.37.38/17/Ke potraviny-hrubý tovar 500,80 rámcdč.Z2017893Z 16.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 0 1 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1736/2017/Ke potraviny-hrubý tovar 565,10 rámcdč.Z2017893Z 16.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1737,38/2017/Ke potraviny.hrubý tovar 500,80 rámcdč. Z20178793Z 19.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNp 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
231/2017/OK maliarske práce OS 4907,58 - 9.5.2017 Hormal NZ, s.r.o. Tatranská 52, 940 01 Nové Zámky 47482371 Ing. Eckhardtová, MPH riaditeľka
1834/2017/OK dodávka a montáž žaluzia 132,46 - 23.5.2017 TTCE, s.r.o. Sládkovičova 2, 934 01 Levice 36841251 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľky
1452/2017 VR ionex-výmena 75,00   23.5.2017 Ing.Attila Cziko-Rosa Kašmírska 2, 82104 Bratislava 31983271 Ing . Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1678/2017-BR prehl.a skusky tlak.nadob  407,00 - 25.5.2017 František Vlkovič odborné prehliadky 922 04   LANČÁR  41 34219315 Ing.Hlavacs, MBA zást.riaditeľa
1677/2017-BR ND 168,00 - 25.5.2017 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2, 917 01  Tranava 35869429 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1676/2017-BR ND 382,80 - 25.5.2017 Beckman Coulter SR a.s.  Eisteinova 23 , 851 01 Bratislava 35683546 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1675/2017-BR prehl. pac. monitorov 347,04 - 23.5.2017 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. Piešťanská 12, 91501 Nové m/Váhom   46378979 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1674/2017-BR ND 570,00 - 23.5.2017 Zols s.r.o. Farská 10, 94901  Nitra 31420427 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1884/2017/NL lieky 485,00 -- 25.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1885/2017/NL lieky 950,00 -- 25.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1886/2017/NL lieky 925,00 -- 26.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1887/2017/NL lieky 1 100,00 -- 29.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1899/2017/NL lieky 1 258,00 -- 26.05.2017 Beckman SR, s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava 35683546 Ing. Eckhardtová, MPH riaditeľka
1900/2017/NL lieky 1 309,00 -- 26.05.2017 Beckman SR, s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava 35683546 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1901/2017/NL lieky 1 312,00 -- 26.05.2017 Beckman SR, s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1902/2017/NL lieky 1 488,00 -- 26.05.2017 Beckman SR, s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1903/2017/NL lieky 1 242,00 -- 26.05.2017 Beckman SR, s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava 35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1904/2017/NL lieky 1 038,00 -- 26.05.2017 Beckman SR,s.r.o., Eisteinova 23, 851 01 Bratislava 35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1906/2017/NL lieky 1 092,00 -- 26.05.2017 RONER, s.r.o., Oravská 7, 821 09 Bratislava 35860537 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1907/2017/NL lieky 1 231,00 -- 26.05.2017 RONER, s.r.o.,  Oravská 7, 821 09 Bratislava 35860537 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1914/2017/NL lieky 1 387,00 -- 26.05.2017 Eurolab Lambda, a.s.,  T.Milkina 2, 917 01 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1915/2017/NL lieky 418,00 -- 26.05.2017 Eurolab Lambda,a.s.,  T.Milkina 2, 917 01 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1916/2017/NL lieky 1 596,00 -- 26.05.2017 ROCHE s.r.o.,  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35887118 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1917/2017/NL lieky 1 556,00 -- 26.05.2017 ROCHE s.r.o.,  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35887118 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1918/2017/NL lieky 1 187,00 -- 26.05.2017 ROCHE s.r.o.,  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35887118 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1919/2017/NL lieky 685,00 -- 26.05.2017 ROCHE s.r.o.,  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35887118 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1673/2017-BR pôr. sací zvon  235,42 - 23.5.2017 Medis Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81 ,94901 Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
295/2017 IT technika 1515.60   29.05.2017 NOVITECH Nové Zámky, s. r. o.    Komáròanská cesta 1 Nové Zámky   34104445 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1821/2017/NL ŠZM 87,49 -- 29.05.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1822/2017/NL ŠZM 464,20 -- 29.05.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cesta14,97401 B.Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1823/2017/NL ŠZM 150,00 -- 26.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1824/2017/NL ŠZM 760,00 -- 31.05.2017 GBC s.r.o. Krajíska 87,82106 Bratislava 35784148 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1888/2017/NL lieky 1360,00 -- 29.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1889/2017/NL lieky 1315,00 -- 29.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1890/2017/NL lieky 1505,00 -- 29.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1891/2017/NL lieky 295,00 -- 29.05.2017 Intravena, s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1897/2017/NL lieky 210,00 -- 26.05.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1898/2017/NL lieky 325,00 -- 26.05.2017 LABOSERV SK, s.r.o., B.Nemcovej 8, 811 04 Bratislava  45450196 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1908/2017/NL lieky 99,00 -- 26.05.2017 Bio G, spol. s r.o.,  Elektrárenská 12092,  831 04 BA 34123415 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1909/2017/NL lieky 148,00 -- 26.05.2017 Agentúra Harmony, v.o.s. Piaristická 1, 949 01 Nitra 31424953 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1910/2017/NL lieky 97,00 -- 26.05.2017 GTRADE s.r.o.,  Kopčianska 80, 851 01 Bratislava  46265082 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1911/2017/NL lieky 225,00 -- 26.05.2017 BIOGEMA v.d.,  Garbiarska 2, 040 61 Košice OO593222 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1912/2017/NL lieky 709,00 -- 26.05.2017 RANDOX s.r.o.,  Vilová 2, 851 01 Bratislava 35743816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1913/2017/NL lieky 257,00 -- 26.05.2017 JK - TRADING, spol. s r.o.,  Mečíkova 30, 841 07 Bratislava  31356656 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1922/2017/NL lieky 1407,00 -- 29.05.2017 BRACCO s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 46182870 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1923/2017/NL lieky 1407,00 -- 29.05.2017 BRACCO s.r.o.,  Karadžičova 8, 821 08 Bratislava  46182870 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1924/2017/NL lieky 1115,00 -- 30.05.2017 Unipharma Bojnice,  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
299/2017 IT technika 102   30.05.2017 NOVITECH Nové Zámky, s. r. o.    Komáròanská cesta 1 Nové Zámky   34104445 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1679/2017-BR oprava sterilizátorov 572,40 - 30.5.2017 BMT s.r.o. Pod Párovcami165, 92101 Piešťany 31444571 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1680/2017-BR BTK defibrilátorov 384,00 - 30.5.2017 Rastislav Kováč Sv.Cyrila a Met. 3051/21,91701Trnava 32844298 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1681/2017-BR ND pre ster. 228,00 - 30.5.2017 BMT s.r.o. Pod Párovcami 165,92101Piešťany 31444571 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1826/2017/NL ŠZM 256,56 -- 30.05.2017 Radix s.r.o. Kremnička 36,97405 B.Bystrica 615803 Ing.Eckhardtová,MPH Riaditeľka
1827/2017/NL ŠZM 756,00 -- 31.05.2017 MedSynthesis s.r.o. Bratislavská cesta,94501 Komárno 47547243 Ing.Eckhartdová.MPH riaditeľka
1454/2017 VR dezinfekčné prostriedky 510,93   30.5.2017 Perfect Distribution Kočovce 244 ,916 38 47719150 Ing.Eckhartdová ,MPH riaditeľka
1453/2017 VR etikety na krv.konzervy 44,4   30.5.201 Ing.Miroslav Danihel,Software project Ondavská 2 ,821 08 Bratislava 30132592 Ing.Eckhartdová ,MPH riaditeľka
1828/2017/NL ŠZM 20,41 -- 29.05.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhartdová,MPH riaditeľka
1829/2017/NL ŠZM 464,20 -- 1.06.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cesta 14,97401 B.Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1892/2017/NL lieky 840,00 -- 31.05.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1925/2017/NL lieky 1300,00 -- 31.05.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1926/2017/NL lieky 1 161,00 -- 01.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1927/2017/NL lieky 774,00 -- 01.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1928/2017/NL lieky 799,00 -- 01.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1963/2017/NL ŠZM 1001,00 -- 31.05.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1964/2017/NL potraviny-pečivo 791,85 rámc.dz27.5.2014 10.05.2017 Ing. Oto Mikloš 958 43 Krásno 125 17 696 542 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1740/2017/Ke potraviny-vajcia 64,80 rámc.dz 08.01.2015 30.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1741/2017(Ke potraviny- mäso a výrobky 508,03 rámcdz12.06.2014 18.05.2017 Limas , s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1742/2017/Ke potraviny-chladená hydina 126,32 rámcdz12.06.2014 26.05.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1743/217/Ke potraviny-mäso a výrobky 254,57 rámcdz12.06.2014 26.05.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43,, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1744/2017/Ke potraviny-mrazené výrobky 377,84 rámcdz8.1.2014 29.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1745/2017/Ke potraviny-mliekoa výrobky 583,36 rámcdz27.10.2014 26.05.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1746/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 312,49 rámcdz12.06.2014 23.05.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1747/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 560,90 rámcdz27.10.2014 23.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1748/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 363,27 rámcdz12.06.2014 25.05.2017 Limas,s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1749/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 279,72 rámcdz12.06.2014 30.05.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1750/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 802,64 rámcdz27.10.2014 30.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1751,52/017/Ke potraviny-hrubý tovar 659,98 rámcdč.Z2017893Z 23.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1753/2017/Ke potraviny-ovocie a zelenina 211 836 rámcdz20.01.2017 26.05.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon.námestník
1754,55/017/Ke potraviny-hrubý tovar 609,29 rámcdč.Z2017893Z 26.05.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 0 1 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1756,57/2017/Ke potraviny-ovocie a zelenina 287 064 rámcdz20.01.2017 24.05.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1964/2017/NL ŠZM 830,00 -- 01.06.2017 Vidra s.r.o. Štrková 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1695/2017/NL ŠZM 180,00 -- 01.06.2017 Vidra s.r.o. Štrková 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhartdová, MPH riaditeľka
1966/2017/NL ŠZM 330,00 -- 01.06.2017 Vitamed s.r.o. 1.Mája 45,90201 Pezinok 45487090 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
300/2017 tonery 147.48   01.06.2017 LASER servis, s. r. o.        Na Bielenisku 4  902 01  Pezinok     35755989 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1967/2017/NL ŠZM 905,00 -- 02.06.2017 Unimedica s.r.o. Šoltésovej 14,81108 Bratislava 44962983 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1968/2017/NL ŠZM 418,00 -- 02.06.2017 Unimedica s.r.o. Šoltésovej 14,81108 Bratislava 44962983 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1969/2017/NL ŠZM 25,00 -- 02.06.2017 Pomark s.r.o. Rebarborová 41,82107 Bratislava 35840951 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1970/2017/NL ŠZM 615,00 -- 05.06.2017 J&J s.r.o. Karadžiča 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1971/2017/NL ŠZM 228,00 - 05.06.2017 Dispomed s.r.o. Cesta p.Hradovou23,04001 Košice 31684432 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1972/2017/NL ŠZM 151,00 -- 05.06.2017 Beringer s.r.o. Vansovej 2,81103 Bratislava 35923148 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1973/2017/NL ŠZM 1296,00 -- 05.06.2017 NextMed s.r.o. Nejedlého 10,84102 Bratislava 46256784 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1974/2017/NL ŠZM 879,60 -- 05.06.2017 NextMed s.r.o. Nejedlého 10,84102 Bratislava 46256784 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1893/2017/NL lieky 1 520,00 -- 02.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1929/2017/NL lieky 505,00 -- 02.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1975/2017/NL ŠZM 480,00 -- 05.06.2017 Dräger s.r.o. Radlinského 40a,92101 Piešťany 31439446 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1976/2017/NL ŠZM 149,00 -- 05.06.2017 Teleflex s.r.o. Nitrianská 5,92101 Piešťany 34137221 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1977/2017/NL ŠZM 280,00 -- 02.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1978/2017/NL ŠZM 240,99 -- 05.06.2017 J&J s.r.o. Karadžiča 12,92108Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1980/2017/NL ŠZM 585,00 -- 06.06.2017 Medis s.r.o. Pri Dobrotke 659/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1979/2017/NL ŠZM 570,00 -- 06.06.2017 Medis s.r.o. Pri Dobrotke 959/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1981/2017/NL ŠZM 124,00 -- 06.06.2017 Dispomed s.r.o. Cesta p.Hradovou23,04015 Košice 31684432 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1982/2017/NL ŠZM 302,70 -- 05.06.2017 J&J s.r.o. Karadžičova12,92108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1983/2017/NL ŠZM 150,00 -- 06.06.2017 Unipharma a.s. Opatovská cesta4,97201 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1984/2017/NL ŠZM 565,00 -- 07.06.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1985/2017/NL ŠZM 874,00 -- 07.06.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka 11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1986/2017/NL ŠZM 993,00 -- 07.06.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka 11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1987/2017/NL ŠZM 1405,00 -- 07.06.2017 Eurolab Lambda a.s. Milkina2,91701 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1988/2017/NL ŠZM 360,00 -- 07.06.2017 Medisal s.r.o. 96234  Tŕnie 37057669 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1989/2017/NL ŠZM 266,00 -- 07.06.2017 Meditrade s.r.o. Levočská 1,85101 Bratislava 17312001 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1990/2017/NL ŠZM 162,00 -- 07.06.2017 HSC medical s.r.o. Klincová 37,82108 Bratislava 35906570 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1991/2017/NL ŠZM  40,00 -- 07.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1992/2017/NL ŠZM 133,00 -- 07.06.2017 Medis s.r.o. Pri Dobrotke659/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1993/2017/NL ŠZM 151,00 -- 07.06.2017 Teleflex s.r.o. Nitrianska 5,92101 Piešťany 34137221 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2067/2017/NL lieky 695,00 -- 06.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2068/2017/NL lieky 1 515,00 -- 06.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2069/2017/NL lieky 1 038,00 -- 06.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2070/2017/NL lieky 1 038,00 -- 06.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1835/2017/OK maliarske potreby 1023,57 RD:Z20172493Z 30.5.2017 Lucia Rošková R-INTERIÉR M.R.Štefánika 33, 960 01 Zvolen 41192516 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1994/2017/NL ŠZM 10,20 -- 29.05.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1996/2017/NL Šzm 290,00 -- 06.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1997/2017/NL ŠZM 506,00 -- 06.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2071/2017/NL lieky 190,00 -- 06.06.2017 IMUNA PHARM a.s. Jarkova 269/17, 082 22 Š.Michaľany 36173487 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2072/2017/NL lieky 910,00 -- 06.06.2017 EUROLAB LAMBDA, a.s.,  T.Milkina 2, 917 01 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2073/2017/NL lieky 10,00 -- 07.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice  31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2074/2017/NL lieky 1 035,00 -- 07.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice  31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2075/2017/NL lieky 888,00 -- 07.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice  31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1836/2017/OK vodoinštalačný tovar 261,56 -- 30.5.2017 Inšstavmat, s.r.o. Kpt. Nálepku 1, 934 01 Levice 46739408 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
2077/2017/NL lieky 800,00 -- 08.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács, MBA zást.riaditeľa
2078/2017/NL lieky 805,00 -- 08.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács, MBA zást.riaditeľa
1759/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 469,79 rámcdz27.10.2014 02.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námetsník
1760/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 409,96 rámcdz12.06.2014 02.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877 /43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1761/2017/Ke potraviny-mrazené 225,89 rámcdz8.1.2015 05.06.2017 Inmedia, spol.sr.o. Námestie SNP 11, 960 0 1 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
1762/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 489,54 rámcdz12.06.2014 01.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzersa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestnik
1763/2017/Ke potraviny-pečivo 644,65 rámcdz27.05.2014 19.05.2017 Ing. Oto Mikloš krásno 125, 958 43 Krásno 17 696 542 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2094/2017/Ke potraviny-chladené 4,17 rámcdz12.06.2014 06.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2095/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 247,97 rámcdz12.06.2014 06.06.2017 Limas, s.ro. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2096/2017(Ke potraviny- mlieko a výrobky 747,30 rámcdz27.10.2014 06.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2097/2017/Ke potraviny-vajcia 64,80 rámcdz8.1.2015 06.06.2017 Inmedia, spol.sr.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2098, 99/17/Ke potraviny-ovocie a zelenina 238 596 rámcdz26.1.2017 17.05.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. mánestník
2100/2017/Ke potraviny.ovocie a zelenina 321 372 rámcdz20.1.2017 16.05.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2111,12/17/Ke potraviny-ovocie a zelenina 299 016 rámcdz20.1.2017 02.06.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2113,14/17/Ke potraviny-ovocie a zelenina 271,14 rámcdz20.1.2017 31.05.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2115,16/17/Ke potraviny-hrubý tovar 473,58 ramcdč.Z2017893Z 02.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2117,18/17/Ke potraviny-hrubý tovar 393,12 rámcdč.Z2017893Z 06.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2119,20/17/Ke potraviny-ovocie a zelenina 334,62 rámcdz20.01.2017 07.06.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2084/2017/NL lieky 493,00 -- 09.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
1682/2017-BR ND 31,20 - 31.5.2017 Egamed s.r.o.  Ratnovce 4, 92101 Piešťany     613606 Ing. Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1684/2017-BR infúzna pumpa 960,00 - 8.6.2017 Unotech s.r.o. Zlatovská 2211, 91101 Trenčín 31424562 Ing.Hlavacs , MBA zást. riaditeľa
1685/2017-BR injekčný dávkovač 960,00 - 8.6.2017 Unotech s.r.o. Zlatovská 2211, 91101Trenčín 31424562 Ing.Hlavacs , MBA zást. riaditeľa
2000/2017/NL ŠZM 302,70 -- 08.06.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,821012 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2001/2017/NL ŠZM 160,42 -- 09.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová.MPH riaditeľka
2002/2017/NL ŠZM 280,00 -- 09.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2003/2017/NL ŠZM 302,70 -- 09.06.2017 J&J s.r.o Karadžičova 12,82101 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2005/2017/NL ŠZM 379,01 -- 09.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová riaditeľka
1455/2017 VR šporotvý deň 450,00   01.06.2017 Miroslav Kukan Štefanovičova 42,95114 nitra 37217194 Ing.Eckhardtová riaditeľka
1456/2017 VR disk.výplatné pásky 240,00   08.06.2017 Tlačiareň Patria I,spol.s.r.o. Vápenecká 8,97101 Prievidza 30223563 Ing.Eckhardtová riaditeľka
2076/2017/NL lieky 1 260,00 -- 08.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
2079/2017/NL lieky 533,00 -- 08.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2080/2017/NL lieky 1 548,00 -- 08.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2085/2017/NL lieky 1 002,00 -- 12.06.2017 Beckman Coulter SR s.r.o. Eisteinova23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2086/2017/NL lieky 1 135,00 -- 12.06.2017 Beckman Coulter SR s.r.o. Eisteinova23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2087/2017/NL lieky 1 100,00 -- 12.06.2017 Beckman Coulter SR s.r.o. Eisteinova23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2088/2017/NL lieky 1 387,00 -- 12.06.2017 Beckman Coulter SR s.r.o. Eisteinova23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2089/2017/NL lieky 1 345,00 -- 12.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1683/2017-BR ND 87,20 - 8.6.2017 Medis NR  s.r.o. Pri Dobrotke 659/81 ,94901Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
1686/2017-BR oprava EKG 99,60 - 9.6.2017 Egamed s.r.o. Ratnovce č.4 ,92101Piešťany 613606 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1687/2017-BR oprava sterilizátora 187,20 - 9.6.2017 BMT  s.r.o. Pod Párovcami 165,92101Piešťany 31444571 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2006/2017/NL ŠZM 356,99 -- 12.06.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2090/2017/NL lieky 860,00 -- 13.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2091/2017/NL lieky 1 360,00 -- 13.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2092/2017/NL lieky 1 594,00 -- 13.06.2017 Intravena, s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2093/2017/NL lieky 820,00 -- 13.06.2017 Intravena, s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2168/2017/NL lieky 1 255,00 -- 13.06.2017 Intravena, s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2169/2017/NL lieky 1 210,00 -- 13.06.2017 Intravena, s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2007/2017/NL ŠZM 561,00 -- 13.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2008/2017/NL ŠZM 508,00 -- 14.06.2017 Egamed s.r.o. Ratnovce 4,92101 Piešťany 613606 Ing.Eckhardtová.MPH riaditeľka
2009/2017/NL ŠZM 341,00 Z-201719150 14.06.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2010/2017/NL ŠZM 240,99 -- 13.06.2017 J&J s.r.o. Karadžičova12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2011/2017/NL ŠZM 218,00 -- 13.06.2017 Mediko s.r.o. Šustekova2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1931/2017 oprava 110   15.06.2017 COMIX s.r.o.             Kpt. Nálepku 64 , 93405 Levice 36520284 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2012/2017/NL ŠZM 865,00 -- 15.06.2017 H-R s.r.o. Einsteinova 24,85101 Bratislava 31351361 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2013/2017/NL ŠZM 1195,00 -- 15.06.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2014/2017/NL ŠZM 1385,00 -- 15.06.2017 Dahlhausen s.r.o. Kréna361/13 Nové M nad Váhom 36313564 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2015/2017/NL ŠZM 280,00 -- 14.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2016/2017/NL ŠZM 109,00 -- 14.06.2017 Mediko s.r.o. Šustekova2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1930/2017 IT technika 1034.29   14.06.2017 NOVITECH Nové Zámky, s. r. o.    Komáròanská cesta 1 Nové Zámky   34104445 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2017/2017/NL ŠZM 520,99 -- 13.06.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2018/2017/NL ŠZM 356,99 -- 14.06.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2174/2017/NL lieky 1 392,00 -- 15.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1932/2017 IT technika 1128   15.06.2017 NOVITECH Nové Zámky, s. r. o.    Komáròanská cesta 1 Nové Zámky   34104445 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1457/2017 VR čistiace prostriedky 585,20 KZ201644705 12.06.2017 Banchem ,s.r.o Rybný trh 9 ,92901 Dunajská Streda 36287901 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1458/2017 VR čistiace prostriedky 235,71 KZ201644705 12.06.2017 Banchem ,s.r.o Rybný trh 9, 92901,Dunajská Streda 36287901 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1459/2017 VR kancelárske potreby 676,16 RZ201639603 12.06.2017 Arka ,a.s. Palatínova 15 945 01,Komárno 36523496 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1460/2017 VR kancelárske potreby 290,58 RZ201639603 12.06.2017 Arka,a.s. Palatínova 15 ,945 01Komárno 36523496 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1461/2017 kalibrované plyny 205,20 -- 13.06.2017 Eurolablambda a.s T.Milkina 2 , Trnava 35869429 Ing .Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2175/2017/NL lieky 715,00 -- 16.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing. Rudolf Hlavács, MBA zást. riaditeľa
2176/2017/NL lieky 580,00 -- 16.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing. Rudolf Hlavács, MBA zást. riaditeľa
2177/2017/NL lieky 110,00 -- 16.06.2017 INTEC PHARMA, s.r.o., Elektrárenská 4, 931 04 Bratislava OO683264 Ing.Rudolf Hlavács, MBA zást. riaditeľa
2022/2017/NL ŠZM 521,00 -- 15.06.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85104 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
202/2017/NL ŠZM 756,00 -- 16.06.2017 MedSynthesis s.r.o. Bratislavská cest.4303,49501 Komárno 47547243 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2021/2017/NL ŠZM 60,00 -- 19.06.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cest.14,97405 B.Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2023/2017/NL ŠZM 256,42 -- 16.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 45540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2024/2017/NL ŠZM 177,39 -- 16.06.2017 Medin s.r.o Mlynská 10,92101 Piešťany 45540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2026/2017/NL ŠZM 349,49 -- 19,.06.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2027/2017/NL ŠZM 479,60 -- 19.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2177/2017/NL lieky 1 265,00 -- 19.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2179/2017/NL lieky 1 306,00 -- 19.06.2017 Transmedic s.r.o.,  Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 36020982 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2180/2017/NL lieky 1 061,00 -- 19.06.2017 Transmedic s.r.o.,  Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 36020982 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2183/2017/NL lieky 891,00 -- 19.06.2017 Sysmex s.r.o, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2185/2017/NL lieky 890,00 -- 19.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2121,22/17/Ke potraviny-hrubý tovar 613,93 rámcdč.Z2017893Z 12.01.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2176/2017/NL lieky 258,00 -- 19.06.2017 BECKMAN Coulter SR, s.r.o., Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH    riaditeľka
2181/2017/NL lieky 1 025,00 -- 19.06.2017 MED-SOLUTIONS, s.r.o. Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava  50434900 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2182/2017/NL lieky 1 448,00 -- 19.06.2017 SYSMEX s.r.o.,  Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2184/2017/NL lieky 936,00 -- 19.06.2017 BIOHEM spol. s r.o.,  Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín  31442617 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2186/2017/NL lieky 1 180,00 -- 20.06.2017 BECKMAN Coulter SR, s.r.o., Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH    riaditeľka
2188/2017/NL lieky 1 240,00 -- 20.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2028/2017/NL ŠZM 547,00 Z-201712941 21.06.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2029/2017/NL ŠZM 838,00 Z-20161728 21.06.2017 IL-MED s.r.o. Hlavná 52,94301 Štúrovo 33126500 Ing.Eckhardtová MPH riaditeľka
2030/2017/NL ŠZM 355,00 Z-20161804 21.06.2017 IL-MED s.r.o. Hlavná 52,94301 Štúrovo 33126500 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2031/2017/NL ŠZM 852,00 -- 21.06.2017 Intravena a.s. Levočská9,08011 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2032/2017/NL ŠZM 675,00 Z-20161720 21.06.2017 Intravena a.s. Levočská9,08011 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2033/2017/NL ŠZM 300,00 -- 21.06.2017 Medis  s.r.o. Pri Dobrotke659/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2034/2017/NL ŠZM 1514,00 Z-20161731 21.06.2017 Vidra s.r.o. Štrková 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1934/2017 oprava 59.90   21.06.2017 COMIX s.r.o.             Kpt. Nálepku 64 , 93405 Levice 36520284 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2035/2017/NL ŠZM 520,99 -- 20.06.2017 Mediko s.r.o. Šusteková 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2036/2017/NL ŠZM 1512,00 ZP"obv.mat." 22.06.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2037/2017/NL ŠZM 386,00 ZP"obv.mat." 22.06.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2060/2017/NL lieky 38,00 -- 16.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA riaditeľ 
1688/2017-BR ND 172,87 - 13.6.2017 EGAMED s.r.o.  Ratnovce č. 4,92101 Piešťany  613606 Ing. Hlavacs ,MBA zást.riaditeľa
1689/2017-BR ND 62,16 - 13.6.2017 Medist s.r.o. Petrušovského 455/4,06601Humenné 36168513 Ing.Hlavacs, MBA zást.riaditeľa
1690/2017-BR tabletovaná soľ 55,00 - 14.6.23017 Solivary Trade s.r.o. Košická 8, 08001 Prešov 44417403 Ing.Hlavacs, MBA zást.riaditeľa
1691/2017-BR oprava inkubátora 537,60 - 19.6.2017 Elmed s.r.o. Jánošíkova 73,92101Piešťany 30924146 Ing.Hlavacs, MBA zást.riaditeľa
1692/2017-BR oprava el.liec.pristroja 142,00 - 20.6.2017 Egamed s.r.o. Ratnovceč.4,921 01 Piešťany 613606 Ing.Hlavacs,MBA Ing.Hlavacs,MBA
1935/2017 software upravy 576   21.06.2017 CGM Slovensko s.r.o. Galvaniho 7/D,82104 Bratislava 35774738 Ing.Eckhardtová.MPH riaditeľka
2039/2017/NL ŠZM 107,83 -- 21.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová.MPH riaditeľka
2038/2017/NL ŠZM 938,00 -- 22.06.2017 Vidra a.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2190/2017/NL lieky 920,00 -- 21.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2194/2017/NL lieky 1 110,00 -- 21.06.2017 INTRAVENA Prešov Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2189/2017/NL lieky 799,00 -- 20.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2191/2017/NL lieky 1548,00 -- 21.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2192/2017/NL lieky 533,00 -- 21.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2195/2017/NL lieky 1 408,00 -- 21.06.2017  BRACCO IMAGING Slovakia s.r.o., Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava 2 46182870 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2196/2017/NL lieky 1 408,00 -- 21.06.2017  BRACCO IMAGING Slovakia s.r.o., Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava 2 46182870 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2040/2017/NL ŠZM 280,00 -- 21.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2041/2017/NL ŠZM 280,00 -- 21.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2296/2017 VR dezinfekčné prostriedky 419,89 -- 20.06.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 ,916 31 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2297/2017 dezinfekčné prostriedky 851,96 -- 20.06.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 ,916 31 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová , MPH riaditeľka
1837/2017/OK skrutky na kompresor 62,40 -- 15.6.2017 Peter Onderišin Rybárska 16, 080 06 Prešov 45496706 Ing. Hlavács, MBA zástupca riaditeľa
1838/2017/OK kosenie trávnatých plôch 420,00 -- 20.6.2017 Ing. Jozef Horniak - Vialle Tatranská 63, 934 01 Levice 34278532 Ing. Hlavács, MBA zástupca riaditeľa
1839/2017/OK dodávka klimat. zariad. 770,00 -- 20.6.2017 Zoltan Smid - Smidiservice Škovránková 41, 943 54 Svodín 45692149 Ing. Hlavács, MBA zástupca riaditeľa
1840/2017/OK dodávka kompresora 73,20 -- 21.6.2017 Audy, s.r.o. Živného 1 a, 635 00 Brno, ČR 544426 Ing. Hlavács, MBA zástupca riaditeľa
2042/2017/NL ŠZM 194,32 -- 22.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2043/2017/NL ŠZM 184,72 -- 22.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1841/2017/OK oprava umývačky riadu 108,00 -- 21.6.2017 Matúš Kováč - Levsap Bernolákova 3, 934 01 Levice 50007726 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1842/2017/OK maliarske potreby 999,37 RD Z20172493Z 23.6.2017 Lucia Rošková R-INTERIÉR M.R.Štefánika 33, 960 01 Zvolen 41192516 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
2045/2017/NL ŠZM 266,63 -- 23.06.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2046/2017/NL ŠZM 506,00 -- 26.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47167816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2047/2017/NL ŠZM 464,20 -- 26.06.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cest.14,97405 B.Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2048/2017/NL ŠZM 280,00 -- 25.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2049/2017/NL ŠZM 280,00 -- 25.05.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2197/2017/NL lieky 1290,00 -- 22.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2201/2017/NL lieky 911,00 -- 22.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2202/2017/NL lieky 1270,00 -- 22.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2203/2017/NL lieky 1285,00 -- 26.06.2017 INTRAVENA Prešov Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2204/2017/NL lieky 1060,00 -- 26.06.2017 INTRAVENA Prešov Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2205/2017/NL lieky 1080,00 -- 26.06.2017 INTRAVENA Prešov Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2206/2017/NL lieky 1410,00 -- 26.06.2017 INTRAVENA Prešov Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2207/2017/NL lieky 770,00 -- 26.06.2017 INTRAVENA Prešov Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2050/2017/NL ŠZM 240,99 -- 26.06.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2052/2017/NL ŠZM 143,00 -- 26.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2051/2017/NL ŠZM 143,00 -- 27.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2208/2017/NL lieky 1560,00 -- 27.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2209/2017/NL lieky 1130,00 -- 27.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2210/2017/NL lieky 1066,00 -- 27.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1938/2017 IT technika 1034.29   28.06.2017 NOVITECH Nové Zámky, s. r. o.    Komáròanská cesta 1 Nové Zámky   34104445 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2053/2017/NL ŠZM 748,00 -- 28.06.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2363/2017/NL ŠZM 410,00 -- 28.06.2017 Valuch s.r.o. Partizánska cesta,97401 B.Bystrica 40888070 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2055/2017/NL ŠZM 627,00 -- 28.06.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2056/2017/NL ŠZM 1012,00 -- 28.06.2017 NextMed s.r.o. Nejedlého 10,84102 Bratislava 46256784 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2057/2017/NL ŠZM 123,00 -- 28.06.2017 Dispomed s.r.o. Cest.pod Hradovou,04001 Košice 31684432 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2058/2017/NL ŠZM 712,00 -- 28.06.2017 Beringer s.r.o. Vansovej2,81103 Bratislava 35923148 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2059/2017/NL ŠZM 712,00 -- 28.06.2017 Unimedica s.r.o. Šoltésovej 14,81108 Bratislava 44962983 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2361/2017/NL ŠZM 1368,00 -- 28.06.2017 EurolabLambda a.s. Milkina2,91701 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2362/2017/NL ŠZM 1130,00 -- 28.06.2017 Medis s.r.o. Pri Dobrotke659/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2364/2017/NL ŠZM 54,00 -- 28.06.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1936/2017 oprava 98.00   27.06.2017 HP Servis s.r.o. Sv.Michala 1  , 93401 Levice 35967463 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2366/2017/NL ŠZM 1045,00 -- 27.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2365/2017/NL ŠZM 792,00 -- 27.06.2017 Zimmer s.r.o. Mostová 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2367/2017/NL ŠZM 87,49 -- 27.06.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2212/2017/NL lieky 1342,00 -- 27.06.2017 RONER, s.r.o.,  Oravská 7, 821 09 Bratislava  35860537 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2213/2017/NL lieky 1454,00 -- 27.06.2017 RONER, s.r.o.,  Oravská 7, 821 09 Bratislava  35860537 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2214/2017/NL lieky 319,00 -- 27.06.2017 GTRADE, s.r.o.,  Kopčianska 80, 851 01 Bratislava 46265082 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2215/2017/NL lieky 224,00 -- 27.06.2017 BIOGEMA, v.d. Garbiarska 2, 040 61 Košice 593222 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2216/2017/NL lieky 172,00 -- 27.06.2017 Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2217/2017/NL lieky 1364,00 -- 27.06.2017 ROCHE Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava  35887117 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2218/2017/NL lieky 1673,00 -- 27.06.2017 ROCHE Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava  35887117 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2219/2017/NL lieky 1583,00 -- 27.06.2017 ROCHE Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava  35887117 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2220/2017/NL lieky 1370,00 -- 27.06.2017 ROCHE Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava  35887117 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2222/2017/NL lieky 555,00 -- 27.06.2017 EUROLAB LAMBDA, a.s., T.Milkina 2, 947 01 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2228/2017/NL lieky 677,00 -- 27.06.2017 JK TRADING, spol. s r.o.,  Mečíkova 30, 841 07 Bratislava  31356656 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2229/2017/NL lieky 873,00 -- 27.06.2017 MGP, spol. s r.o., Šustekova 2, 851 04 Bratislava  OO684023 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1937/2017 oprava 338.40   27.06.2017 COMIX s.r.o.             Kpt. Nálepku 64 , 93405 Levice 36520284 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2231/2017/NL lieky 1300,00 -- 28.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2232/2017/NL lieky 475,00 -- 28.06.2017 INTEC PHARMA, s.r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava  OO683264 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2123/2017/Ke potraviny-pečivo 762,14 rámcdz27.05.2014 31.05.2017 Ing. Oto Mikloš Krásno 125, 95843 Krásno 17 696 542 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2124/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 171,66 rámcdz12.06.2014 20. 06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2125/2017/Ke potraviny-chladené 184,54 rámcdz12.06.2014 20.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2126(2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 435,39 rámcdz12.06.2014 15.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2127/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 603,73 rámcdz12.06.2014 22.06.2017 Limas, sr.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2128/2017/Ke potraviny-vajcia 97,20 rámcdz8.1.2015 16.06.2017 Inmedia, spol.sr.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2129/2017/Ke potraviny-hrubý tovar 37,44 rámcdč.Z2017893Z 20.06.2017 Inmedia, spol.sr.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2130/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 242,16 rámcdz12.06.2014 13.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2131/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 626,61 rámcdz27.10.2014 16.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2132/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 224,46 rámcdz12.6.2014 16.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana, MOyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2133/2017/Ke potraviny - mäso a výrobky 588,84 rámcdz12.6.2014 08.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2134/2017/Ke potraviny-mrazené 148,16 rámcdz8.1.2015 12.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2135/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 408,31 rámcdz27.10.2014 09.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36  019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2136/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 410,36 rámcdz12.06.2014 09.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2137/2017/Ke potraviny-chladené 125,07 rámcdz12.6.2014 09.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 48 294 454 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2138/2017/Ke potraviny-mlieko a výrobky 726,94 rámcdz27.10.2014 13.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2139/2017/Ke potraviny-mrazené 94,28 rámcdz8.1.2015 26.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2140/2017(Ke potraviny-mlieko a výrobky 701,22 rámcdz27.10.2014 20.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Dávidová Kvetoslava ekon. námestník
2221/2017/NL lieky 1489,00 -- 27.06.2017 EUROLAB LAMBDA, a.s., T.Milkina 2, 917 01 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2223/2017/NL lieky 1293,00 -- 27.06.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2224/2017/NL lieky 1576,00 -- 27.06.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2225/2017/NL lieky 1482,00 -- 27.06.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2226/2017/NL lieky 1588,00 -- 27.06.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2227/2017/NL lieky 1295,00 -- 27.06.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2230/2017/NL lieky 163,00 -- 27.06.2017 Mikrochem Trade, s.r.o.,  Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 35948655 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2233/2017/NL lieky 880,00 -- 29.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2234/2017/NL lieky 22,00 -- 29.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2235/2017/NL lieky 739,00 -- 29.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1939/2017 IT technika 650.40   29.06.2017 NOVITECH Nové Zámky, s. r. o.    Komáròanská cesta 1 Nové Zámky   34104445 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1941/2017 IT technika 1034.29   29.06.2017 NOVITECH Nové Zámky, s. r. o.    Komáròanská cesta 1 Nové Zámky   34104445 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2236/2017/NL lieky 1587,00 -- 30.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2237/2017/NL lieky 1030,00 -- 30.06.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1843/2017/OK klimatizačné zariadenie 978,00 -- 30.6.2017 Zoltán Šmid - Smidiservice Škovránková 41, 943 54 Svodín 45692149 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2238/2017/NL lieky 1100,00 -- 03.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
2239/2017/NL lieky 1070,00 -- 03.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
2240/2017/NL lieky 1038,00 -- 03.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
2241/2017/NL lieky 1038,00 -- 03.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
2242/2017/NL lieky 1580,00 -- 04.07.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2243/2017/NL lieky 1250,00 -- 04.07.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2244/2017/NL lieky 860,00 -- 04.07.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2245/2017/NL lieky 1140,00 -- 04.07.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2246/2017/NL lieky 868,00 -- 04.07.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2247/2017/NL lieky 1585,00 -- 04.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová, MPH riaditeľka
2298/2017 tlač stravných lístkov 157,00 -- 04.07.2017 Tlačiareň Cicero v.o.s Štefánika 1 ,934 01 Levice 34102035 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1845/2017/OK Injekčný dávkovač 960,00 -- 4.7.2017 Unotech, s.r.o. Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín 31424562 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
1942/2017 tonery 826.80   04.07.2017 COMIX s.r.o.             Kpt. Nálepku 64 , 93405 Levice 36520284 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
1846/2017/OK Injekčná pumpa 960,00 -- 4.7.2017 Unotech, s.r.o. Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín 31424562 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
2141,42/17/K potraviny-ovocie a zelenina 304 044 rámc.dz 20.012017 14,062017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 930564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2413/2017/Ke potraviny- mrazené 437,74 rámcdz08.01.2015 19.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2144/107/Ke potraviny-pečivo 647,37 rámcdz 12.06.2014 09.06.2017 Ing. Oto Mikloš Krásno 125, 958 43 Krásno 17 696 542 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2145/2017/Ke potraviny-vajcia 64,80 rámcdz08.01.2015 27.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36 019 208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2146,47/17/Ke potraviny-hrubý tovar 698,73 rámcdč.Z2017893Z 13.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2148,49/17/Ke potraviny-hrubý tovar 268,85 rámcdč.Z20178793Z 09.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36 019 208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2150/2017/Ke potraviny- ovocie a zelenina 291 084 rámcdz20.01.2017 09.06.2017 Zelex,s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2151/2017/Ke potraviny- mlieko a výrobky 564,95 rámcdz27.10.2014 27.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2152,53/17/Ke potraviny-hrubý tovar 530,49 rámcdč.Z2017893Z 16.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2154,55/17/Ke potraviny- ovocie a zelenina 388,80 rámcdz20.01.2017 16.06.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Kvetoslava Dávidová  ekon. námestník
2156/2017/Ke potraviny-chladené 102,97 rámcdz12.06.2014 27.06.2017 Limas,s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 49 294 454 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2157/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 316,29 rámcdz12.06.2014 27.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 96001 Zvolen 49 294 454 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2158,59/17/Ke potraviny-ovocie a zelenina 277,50 rámcdz20.01.2017 28.06.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2160/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 287,72 rámcdz12.06.2014 27.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen 49 294 454 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2161/2017/Ke potraviny- mlieko a výrobky 517,99 rámcdz27.10.2014 23.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2612,63/17/Ke potraviny-hrubý tovar 281,64 rámcdč.Z2017893Z 23.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208  Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2164/2017/Ke potraviny-mäso a výrobky 541,68 rámcdz12.06.2014 29.06.2017 Limas, s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43,96001Zvolen 49 294 454 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2165/2017/Ke potraviny-ovocie a zelenina 251 952 rámcdz20.01.2017 23.06.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 489, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Inf. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2166,67/17/Ke potraviny- hrubý tovar  442,86 rámcdč.Z2017893Z 27.06.2017 Inmedia, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36 019 208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2329,30/17/Ke potraviny-ovocie a zelenina 230,94 rámcdz20.01.2017 21.06.2017 Zelex, s.r.o. Kuraľany 49, 93 564 Kuraľany 47 559 870 Ing. Kvetoslava Dývidová ekon. námestník
2331/2017/Ke potraviny-strojový čaj  298,80 - 22.06.2017 AG FOODS SK, s.r.o. Moyzesova 10, Pezinok 34 144 579 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2333/2017/Ke potraviny-strojový čaj 99,60 - 22.06.2017 AG FOODS SK, s.r.o. Moyzesova 10, Pezinok 34144579 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2248/2017/NL lieky 615,00 -- 06.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2249/2017/NL lieky 1120,00 -- 06.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2250/2017/NL lieky 1130,00 -- 06.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2251/2017/NL lieky 230,00 -- 06.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
1847/2017/OK Vodoinštalačný tovar 178,54 -- 29.6.2017 Inšstavmat, s.r.o. 935 03 Bátovce 93 46739408 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
1848/2017/OK Farby 101,20 Z20172493Z 11.7.2017 Lucia Rošková R-INTERIÉR M.R.Štefánika 33, 960 01 Zvolen 41192516 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
2299/2017 VR kancelárske potreby 91,46 RZ201639603 03.07.2017 Arka .a.s.Komárno Palatínova 15 , Komárno 36523496 Ing .Hlavács ,MBA zást.riaditeľa
2301/2017 VR kancelárske potreby 691,71 RZ201639603 11.07.2017 Arka a.s. Komárno Palatínova 15 ,Komárno 36523496 Ing. Hlavács ,MBA zást.riaditeľa
2302/2017 VR kancelárske potreby 312,15 RZ201639603 11.07.2017 Arka a.s. Komárno Palatínova 15 ,Komárno 36523496 Ing.Hlavacs ,MBA zást.riaditeľa
2303/2017 VR tlačivá 39,5 RZ201639603 11.07.2017 Arka a.s. Komárno Palatínova 15 ,Komárno 36523496 Ing. Hlavacs ,MBA zást.riaditeľa
2305/2017 VR čistiace potreby 247,49 KZ201644705 11.07.2017 Banchem  Rybný trh 9 ,Dunajská Streda 36287901 Ing .Hlavacs ,MBA zást.riaditeľa
2306/2017 čistiace potreby 402,10 KZ201644705 11.07.2017 Banchem Rybný trh 9 ,Dunajská Streda 36287901 Ing. Hlacacs ,MBA zást.riaditeľa
2307/2017 čistiace potreby 605,88 KZ201644705 11.07.2017 Banchem Rybný trh 9 ,Dunajská Streda 36287901 Ing. Hlavacs ,MBA zást.riaditeľa
2308/2017 výmena ionex regen. 75,00 -- 11.07.2017 Ing .Atilla Csiko -Rosa Kašmírska 2 ,821 04 Bratislava 31983271 Ing. Hlavacs ,MBA zást.riaditeľa
2337/2017/LE potraviny - mäso a výrobky 197,06 RD z 12.6.2014 7.7.2017 Limas s.r.o Obchodná 1667, Krupina 48294454 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2338/2017/LE potraviny - chladené výr. 25,43 RD z 12.6.2014 30.6.2017 Limas s.r.o Obchodná 1667, Krupina 48294454 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2339/2017/LE potraviny - mäso a výrobky 465,30 RD z 12.6.2014 30.6.2017 Limas s.r.o Obchodná 1667, Krupina 48294454 Ing. kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2340,2341/2017/LE potraviny - ovocie a zelenina 324,84 RD z 20.01.2017 30.6.2017 ZELEX, s.r.o. Kuralany 49 47559870 Ing. kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2342/2017/LE potraviny - hrubý tovar 85,12 RD č.Z2017893Z od 12.01.2017 30.6.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Ing. kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2343/2017/LE potraviny - vajcia 64,8 RD z 08.01.2015 30.06.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Ing. kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2345/2017/LE potraviny - mlieko a mliečne výrobky 558,52 RD z 27.10.2014 30.6.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Ing. kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2346,2347/2017/LE potraviny - hrubý tovar 950,14 RD č.Z2017893Z od 12.01.2017 30.6.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Ing. kvetoslava Dávidová ekon. námestník
1849/2017/OK Redukčný ventil kyslíkový 284,88 -- 12.7.2017 Medisal, s.r.o. Tŕnie 146, 962 34 Tŕnie 46687661 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
1850/2017/OK Servisná prehliadka RP 36,00 -- 12.7.2017 PS - Com, s.r.o. Tribečská 4091, 955 01 Topolčany 36549410 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
1693/2017/BR Oprava sterilizátora 362,88 - 10.7.2017 BMT s.r.o. Pod Párovcami 165,921 01 Piešťany 31444571 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
1694/2017/BR ND k oper. inštrumentom  763,29 - 10.7.2017 Ultramed s.r.o. Odeská 37, 821 07 Bratislava 36638404 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
1695/2017/BR ND ku gluk.analyzátoru 167,81 - 13.7.2017 Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2, 917 01 Trnava 35869429 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
1696/2017/BR Výmena tesnení dverí PS 931,20 - 13.7.2017 BMT s.r.o. Pod Párovcami 165, 921 01 Piešťany 31444571 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1697/2017/BR Infúzna pumpa VOLUMAT 960 - 13.7.2017 Unotech s.r.o. Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín 31424562 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1698/2017/BR Injekčný dávkovač  960 - 13.7.2017 Unotech s.r.o. Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín 31424562 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1943/2017 tonery 721.56   14.07.2017 LASER servis, s. r. o.       Na Bielenisku 4 902 01 Pezinok 35755989 Ing.Hlavacs,MBA zást.riaditeľa
1852/2017/OK Klimatizácia 1145,00 -- 18.7.2017 Zoltán Smíd-Smidiservice Škovránková 41, 943 54 Svodín 45692149 Ing. Eckhardtová, MPH riaditeľka
2244/2017/NL lieky 860,00 -- 7.7.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2252/2017/NL lieky 690,00 -- 7.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2253/2017/NL lieky 690,00 -- 7.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2254/2017/NL lieky 760,00 -- 7.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2255/2017/NL lieky 700,00 -- 7.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2256/2017/NL lieky 925,00 -- 7.7.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2257/2017/NL lieky 700,00 -- 7.7.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2258/2017/NL lieky 380,00 -- 7.7.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2259/2017/NL lieky 180,00 -- 7.7.2017 INTRAVENA s.r.o., Prešov  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2260/2017/NL lieky 790,00 -- 10.7.2017 Perfect Distribution a.s.,  916 31 Kočovce 244 47719150 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2261/2017/NL lieky 320,00 -- 10.7.2017 PharmDr. Valuch, spol. s r.o., Azalková 48, 974 01 B.Bystrica 36631957 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2263/2017/NL lieky 918,00 -- 10.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2264/2017/NL lieky 998,00 -- 10.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2265/2017/NL lieky 212,00 -- 10.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2266/2017/NL lieky 970,00 -- 11.7.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2267/2017/NL lieky 976,00 -- 11.7.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2268/2017/NL lieky 962,00 -- 11.7.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2269/2017/NL lieky 965,00 -- 11.7.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2270/2017/NL lieky 130,00 -- 11.7.2017 BECKMAN s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2271/2017/NL lieky 931,00 -- 11.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2272/2017/NL lieky 812,00 -- 11.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2273/2017/NL lieky 771,00 -- 12.7.2017 EUROLAB LAMBDA, a.s., T.Milkina 2, 917 01 Trnava 35869429 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2274/2017/NL lieky 371,00 -- 12.7.2017 EUROLAB LAMBDA, a.s., T.Milkina 2, 917 01 Trnava 35869429 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2275/2017/NL lieky 533,00 -- 12.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2276/2017/NL lieky 571,00 -- 12.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2277/2017/NL lieky 837,00 -- 12.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2278/2017/NL lieky 327,00 -- 12.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2279/2017/NL lieky 16,00 -- 12.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2280/2017/NL lieky 71,00 -- 12.7.2017 Unimed, spol. s r.o.,  Oriešková 11, 821 05 Bratislava  17312752 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2281/2017/NL lieky 423,00 -- 13.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2282/2017/NL lieky 692,00 -- 13.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2283/2017/NL lieky 940,00 -- 13.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2284/2017/NL lieky 945,00 -- 13.7.2017 BRACCO SR, s.r.o.,  Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava 46182870 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2285/2017/NL lieky 920,00 -- 13.7.2017 INTRAVENA s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2286/2017/NL lieky 610,00 -- 14.7.2017 INTRAVENA s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2288/2017/NL lieky 370,00 -- 14.7.2017 INTRAVENA s.r.o.,  Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2290/2017/NL lieky 847,00 -- 14.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2290/2017/NL lieky 847,00 -- 14.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2291/2017/NL lieky 190,00 -- 14.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2292/2017/NL lieky 832,00 -- 14.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2293/2017/NL lieky 841,00 -- 14.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Hlavács,MBA zást.riaditeľa
2294/2017/NL lieky 792,00 -- 17.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2462/2017/NL lieky 681,00 -- 18.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2463/2017/NL lieky 716,00 -- 18.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2464/2017/NL lieky 65,10 -- 18.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2348/2017/LE potraviny-mraz. výrobky 265,72 RD od 08.01.2015 4.7.2017 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11, Zvolen 36019208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2349,2350/2017/LE potraviny- ovocie a zelenina 279,12 RD od 20.1.2017 4.7.2017 ZELEX,s.r.o. Kuralany 49 47559870 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2352/2017/LE potraviny-mäso a mäsové výrobky 634,66 RD od 12.6.2014 6.7.2017 Limas, s.r.o Obchodná 1667, Krupina 48294454 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2353/2017/LE potraviny-mäso a mäsové výrobky 8,97 RD od 12.6.2014 6.7.2017 Limas, s.r.o Obchodná 1667, Krupina 48294454 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2354/2017/LE potraviny-mlieko a mliečne výrobky 449,53 RD od 27.10.2014 7.7.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP11, Zvolen 36019208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2355,2356/2017/LE potraviny-ovocie a zelenina 397 212 RD od 20.1.2017 7.7.2017 ZELEX,s.r.o. Kuralany 49 47559870 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2357/2017/LE potraviny-mrazené výrobky 501,69 RD od 8.1.2015 10.7.2017 INMEDIA,spol. s r. o. Námestie SNP 11, Zvolen 36019208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2358/2017/LE potraviny-mlieko a mliečne výrobky 635,22 RD od 27.10.2014 30.6.2017 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP11, Zvolen 36019208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2359,2360/2017/LE potraviny- hrubý tovar 509,33 RD č.Z2017893Z platná od 12.1.2017 7.7.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP11, Zvolen 36019208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2527/2017/LE potraviny- vajcia 64,8 RD platná od 8.1.2015 11.7.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP11,Zvolen 36019208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2528,2529/2017/LE potraviny-hruby tovar 432,12 RD č.Z2017893Z platná od 12.1.2017 11.7.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP11,Zvolen 36019208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2530/2017/LE potraviny-mlieko a mliečne výrobky 613,18 RD od 27.10.2014 11.7.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP11,Zvolen 36019208 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2531/2017/LE potraviny-mäso a mäsové výrobky 169,56 RD od 12.6.2014 11.7.2017 Limas, s.r.o Obchodná 1667, Krupina 48294454 Ing. Kvetoslava Dávidová ekon. námestník
2466/2017/NL lieky 1333,00 -- 18.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2467/2017/NL lieky 960,00 -- 19.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2468/2017/NL lieky 695,00 -- 20.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2309/2017 Vr dekontaminačná fólia 121,68 -- 18.07.2017 Steripak s.r.o Sekurisova 16,84102 Bratislava 35800437 Ing.Hlavács ,MBA zast.riaditeľa
2310/2017 VR etikety na krv.konzervy 41,88 -- 18.07.2017 Ing.Miroslav Danihel,Software Project Ondavská 2,821 08 Bratislava 30132592 Ing.Hlavács,MBA zast.riaditeľa
2053/2017/NL ŠZM 758,00 -- 28.06.2017 Vidra s.r.o. Štrková 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2055/2017/NL ŠZM 627,00 -- 28.06.2017 J&J s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2056/20178NL ŠZM 1012,00 -- 28.06.2017 NextMed s.r.o. Nejdlého 10,84102 Bratislava 46256784 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2057/2017/NL ŠZM 123,00 -- 28.06.2017 Dispomed s.r.o. Cesta p.Hradovou 23,04001 Košice 31684432 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2058/2017/NL ŠZM 712,00 -- 28.06.2017 Beringer s.r.o. Vansovej2,81103 Bratislava 35923148 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2059/2017/NL ŠZM 712,00 -- 28.06.2017 Unimedica s.r.o. Šoltésovej14,81108 Bratislava 44962983 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2361/2017/NL ŠZM 1368,00 -- 28.06.2017 EurolabLambda a.s. Milkina2,91701 Trnava 35869429 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2362/2017/NL ŠZM 1130,00 -- 28.06.2017 Medis s.r.o. Pri Dobrotke659/81,94901 Nitra 36531774 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2364/2017/NL ŠZM 54,00 -- 28.06.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2363/2017/NL ŠZM 367,00 -- 28.06.2017 Valuch s.r.o. Partizánska cest.122.97401 b.Bystrica 40888070 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2369/2017/NL ŠZM 692,00 -- 29.06.2017 J&J s.r.o. Karadžičova12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2370/2017/NL ŠZM 342,41 -- 29.06.2017 Mediko s.r.o. Šustrkova2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2371/2017/NL ŠZM 505,00 -- 29.06.2017 Beringer s.r.o. Vansovej 2,81103 Bratislava 35923148 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2372/2017/NL ŠZM 404,00 -- 29.06.2017 Radix s.r.o. Kremnička36,97405 B.Bystrica 615803 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2373/2017/NL ŠZM 158,00 -- 29.06.2017 Sarstedt s.r.o. Údednícka11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2380/2017/NL ŠZM 1110,00 -- 03.07.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2382/2017/NL ŠZM 190,00 -- 03.07.2017 Intravena a.s. Levočská9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2383/2017/NL ŠZM 285,00 -- 03.07.2017 Meditrade s.r.o. Levočská1,85101 Bratislava 17312001 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2384/2017/NL ŠZM 1557,00 -- 03.07.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová.MPH riaditeľka
2385/2017/NL ŠZM 485,00 -- 03.07.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2386/2017/NL ŠZM 155,00 -- 04.07.2017 Unomed s.r.o. Zlatovská2211,91101 Trenčín 612791 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2387/2017/NL ŠZM 980,00 -- 04.07.2017 Dahlhausen s.r.o. Kréna361/13,91501 Nové M.n.Váhom 36313564 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2389/2017/NL ŠZM 53,00 -- 17.07.2017 Sarstedt s.r.o. Údernícka11,85101 Bratislava 31359825 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2390/2017/NL ŠZM 642,00 -- 18.07.2017 H-R s.r.o. Eisteinova 24,85101 Bratislava 31351361 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2391/2017/NL ŠZM 715,00 -- 18.07.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2392/2017/NL ŠZM 341,00 Z201719150 18.07.2017 Perfect Disribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47719150 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2393/2017/NL ŠZM 384,00 Z201712941 18.07.2017 Perfect Distribution a.s. Kočovce 244,91631 Kočovce 47711950 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2394/2017/NL ŠZM 742,00 Z20161728 18.07.2017 IL-MED s.r.o. Hlavná52,94301 Štúrovo 33126500 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2395/2017/NL ŠZM 460,00 Z20161804 18.07.2017 IL-MED s.r.o. Hlavná52,94301 Štúrovo 33126500 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2400/2017/NL ŠZM 1515,00 ZP-zdr.mat. 18.07.2017 Vidra s.r.o. Štrkova8/01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2403/2017/NL ŠZM 155,00 -- 18.07.2017 Mediko s.r.o. Šustekova2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2404/2017/NL ŠZM 142,00 -- 18.07.2017 Teleflex s.r.o. Nitrianska5,92101 Piešťany 34137221 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2405/2017/NL ŠZM 100,00 -- 18.07.2017 Egamed s.r.o. Ratnovce4,92101 Piešťany 61306 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2419/2017/NL ŠZM 8,00 -- 19.07.2017 J&J s.r.o. Karadžiča12,82108 Bratislava 31345182 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2406/2017/NL ŠZM 831,90 -- 17.07.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cest.14,97405 B.Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2407/2017/NL ŠZM 1468,50 -- 18.07.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cest.14,97405 B.Bystrica 35750936 Ing.eckhardtová,MPH riaditeľka
2408/2017/NL ŠZM 108,90 -- 10.07.2017 Mediko s.r.o. Šustekova2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2409/2017/NL ŠZM 289,30 -- 10.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2410/2017/NL ŠZM 521,00 -- 10.07.2017 Mediko s.r.o. Šustekova2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2411/2017/NL ŠZM 464,20 -- 10.07.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cest.14,97405 B.Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2469/2017/NL lieky 213,00 -- 20.7.2017 BECKMAN Coulter SR s.r.o.,  Eisteinova 23, 851 01 Bratislava  35683546 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2412/2017/NL ŠZM 429,00 -- 11.07.2017 Zimmer s.r.o. Mostova2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2413/2017/NL ŠZM 304,00 -- 18.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2414/2017/NL ŠZM 986,70 -- 13.07.2017 Zimmer s.r.o. Mostova2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2415/2017/NL ŠZM 279,18 -- 12.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2416/2017/NL ŠZM 279,18 -- 17.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2417/2017/NL ŠZM 279,18 -- 17.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2418/2017/NL ŠZM 191,77 -- 18.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2471/2017/NL lieky 685,00 -- 20.7.2017 ROCHE, s.r.o.,  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  35887117 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2472/2017/NL lieky 580,00 -- 21.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2473/2017/NL lieky 1530,00 -- 21.7.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová ,MPH riaditeľka
2533/2017/LE potraviny-ovocie a zelenina 176,16 RD platná od 20.1.2017 12.7.2017 ZELEX, s.r.o. Kuraľany 49 47559870 Ing. K. Dávidová ekon. námestník
2534/2017/LE potraviny-mäso a mäsové výrobky 468,54 RD platná od 12.6.2014 13.7.2017 Limas, s.r.o Obchodná 1667, Krupina 48294454 Ing. K. Dávidová ekon. námestník
2535/2017/LE potraviny-mäso a mäsové výrobky 396,95 RD platná od 12.6.2014 14.7.2017 Limas, s.r.o Obchodná 1667, Krupina 48294454 Ing. K. Dávidová ekon. námestník
2536,2537/2017/LE potraviny-ovocie a zelenina 274,80 RD platná od 20.1.2017 14.7.2017 ZELEX, s.r.o. Kuraľany 49 47559870 Ing. K. Dávidová ekon. námestník
2538/2017/LE potraviny-mlieko a mliečne výrobky 365,61 RD platná od 27.10.2014 14.7.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen 36019208 Ing. K. Dávidová ekon. námestník
2539,2540/2017/LE potraviny-hrubý tovar 501,16 RD č. Z2017893Z platná od 12.1.2017 14.7.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen 36019208 Ing. K. Dávidová ekon. námestník
1944/2017 IT technika 252   14.07.2017 NOVITECH Nové Zámky, s. r. o.    Komáròanská cesta 1 Nové Zámky   34104445 Ing.Hlavács ,MBA zast.riaditeľa
2532/2017/LE potraviny-pečivo 708,15 RD platná od 27.5.2014 30.6.2017 Ing. Oto MIKLOS Krásno 125 17696542 Ing. K. Dávidová ekon. námestník
2396/2017/NL ŠZM 928,00 Z20161720 18.07.2017 Intravena a.s. Levočská 9,08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhadtová,MPH riaditeľka
2397/2017/NL ŠZM 877,00 -- 18.07.2017 Intravena a.s. Levočská9/08001 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2398/2017/NL ŠZM 854,00 Z-20166131 18.07.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2399/2017/NL ŠZM 361,00 Z-20166131 18,.07.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2401/2017/NL ŠZM 345,00 ZP-ovb.mat. 18.07.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2402/2017/NL ŠZM 790,00 -- 18.07.2017 Vidra s.r.o. Štrkova 8,01196 Žilina 31589561 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2421/2017/NL ŠZM 858,00 -- 17.07.2017 Zimmer s.r.o. Mostova 2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2423/2017/NL ŠZM 279,00 -- 20.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2424/2017/NL ŠZM 280,00 -- 20.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská 10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2425/2017/NL ŠZM 286,00 -- 20.07.2017 Zimmer s.r.o. Mostova2,81102 Bratislava 47164816 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2426/2017/NL ŠZM 55,00 -- 20.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2470/2017/NL lieky 173,00 -- 20.07.2017 RONER, s.r.o.,  Páričkova 18, 821 08 Bratislava 2 35860537 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2474/2017/NL lieky 1145,00 -- 24.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2560/2017/NL ŠZM 174 -- 25.07.2017 Beznoska s.r.o. Zvolenská cest.14,97405 B.Bystrica 35750936 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2475/2017/NL lieky 700,00 -- 24.07.2017 INTRAVENA, a.s. Levočská 9, 080 01 Prešov 31717802 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2476/2017/NL lieky 1066,00 -- 24.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2477/2017/NL lieky 282,00 -- 25.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2479/2017/NL lieky 1490,00 -- 25.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2480/2017/NL lieky 570,00 -- 24.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2561/2017/NL ŠZM 521,00 -- 25.07.2017 Mediko s.r.o. Šustekova 2,85216 Bratislava 31402917 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2562/2017/NL ŠZM 217,80 -- 25.07.2017 Mediko s.r.o. Šustekova2,85216 Bratislava 31402917 Ing.eckhardtová,MPH riaditeľka
2563/2017/NL ŠZM 156,82 -- 25.07.2017 Medin s.r.o. Mlyská10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2564/2017/NL ŠZM 226,85 -- 25.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2565/2017/NL ŠZM 208,48 -- 25.07.2017 Medin s.r.o. Mlynská10,92101 Piešťany 46540873 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1854/2017/OK Maliarske potreby 516,96 RD Z20172493Z 25.7.2017 Lucia Rošková R-INTERIER M.R.Štefánika 33, 960 01 Zvolen 41192516 Ing. Hlavács, MBA zást. riaditeľa
2481/2017/NL lieky 970,00 -- 25.07.2017 Transmedic, s.r.o.,  Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 36020982 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2482/2017/NL lieky 1313,00 -- 25.07.2017 Transmedic, s.r.o.,  Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 36020982 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2484/2017/NL lieky 1566,00 -- 25.07.2017 SYSMEX s.r.o.,  Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2485/2017/NL lieky 1358,00 -- 25.07.2017 SYSMEX s.r.o.,  Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2486/2017/NL lieky 1108,00 -- 25.07.2017 SYSMEX s.r.o.,  Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  31345433 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2488/2017/NL lieky 1365,00 -- 25.07.2017 BIOHEM, spol. s r.o.,  Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín  31442617 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2504/2017/NL lieky 50,00 -- 25.07.2017 Agentúra Harmony, v.o.s.,  Piaristická 1, 949 01 Nitra  31424953 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2505/2017/NL lieky 99,00 -- 25.07.2017 Bio G, spol. s r.o., Bratislava  Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava 34123415 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
2515/2017/NL lieky 533,00 -- 26.07.2017 Unipharma Bojnice  Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Ing.Eckhardtová,MPH riaditeľka
1853/2017/OK vozíky na prevoz pacient. 598,00