Zoznam dokumentov

Filter
 
Dátum
zverejnenia
Dátum
účinnosti
Predmet Typ Zmluvná strana
30.09.2017 01.10.2017 Dohoda o ukončení Smlouvy pro účastníky s místem podnikáni ve SR Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
30.09.2017 01.10.2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovani ZS č.4001NSP2000117 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
12.09.2017 14.09.2017 Dohoda o ukončení zmluvy č.06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
06.09.2017 07.09.2017 Dodatok č.90 k Zmluve č.06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
04.09.2017 05.09.2017 Kúpna zmluva č. Z201743234_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
16.08.2017 17.08.2017 Kúpna zmluva č.Z201739716_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
16.08.2017 17.08.2017 Kúpna zmluva č.Z201739715_Z Zmluvy CLEAN TONERY, s.r.o.
16.08.2017 17.08.2017 Kúpna zmluva č.Z201739711_Z Zmluvy ITSK, s.r.o.
15.08.2017 16.08.2017 Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní Zmluvy MUDr. Ivan Kravchak
04.08.2017 05.08.2017 Dodatok č.22 Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
04.08.2017 05.08.2017 Kúpna zmluva Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
04.08.2017 05.08.2017 Dohoda o podmienkach vydania listín z notárskej úschovy Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
04.08.2017 05.08.2017 Zmluva o usporiadaní niektorých zmluvných a mimozmluvných vzťahov Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
31.07.2017 01.08.2017 Dodatok č.89 k zmluve č.06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
27.07.2017 28.07.2017 Dodatok č.3 k Zmluve o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 307 E/P/2010 Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
27.07.2017 28.07.2017 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Mykhailo Lyvch
26.07.2017 27.07.2017 Dodatok č.3 Zmluve o preuctovani spotrebovanej el.energie a plynu Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
22.07.2017 23.07.2017 Zmluva o podnájme 133 2017 Zmluvy DAVITAL s.r.o.
22.07.2017 23.07.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č.400/20/2010 Zmluvy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
21.07.2017 01.08.2017 Zmluva o podnájme – Parkovanie Z č. 135/2017 Zmluvy Mária Kyselová
21.07.2017 01.08.2017 ZMLUVA O PODNÁJME č. 136/2017 Zmluvy ARPA s.r.o.
21.07.2017 01.08.2017 Zmluva o podnájme – Parkovanie Z č. 137/2017 Zmluvy MUDr. Martin Hamar
21.07.2017 01.08.2017 ZMLUVA O PODNÁJME č. 134/2017 Zmluvy Róbert Vyskok- ROBIDENT
08.07.2017 09.07.2017 Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Zmluvy RADOSLAV TOTH - law firm, s.r.o.
07.07.2017 08.07.2017 Zmluva č.108/2017 o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe Zmluvy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
03.07.2017 04.07.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.331/1/02/1/3/2013 Zmluvy Eurolab Lambda a.s.
03.07.2017 04.07.2017 Príloha č.3 Kúpnej zmluvy č. Z201731474_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
01.07.2017 02.07.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme č. 59/2017 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
30.06.2017 01.07.2017 Zmluva o používaní dátového spoja Zmluvy Similis, s.r.o.
30.06.2017 01.07.2017 Dohoda o ukončení zmuvy - Medipartner Zmluvy Klient Pro SK s.r.o.
30.06.2017 01.07.2017 Zmluva o podnájme 130 2017 Zmluvy ENAVALL, s.r.o.
30.06.2017 01.07.2017 Zmluva o podnájme 131 2017 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
30.06.2017 01.07.2017 Zmluva o podnájme 129 2017 Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
30.06.2017 01.07.2017 Zmluva o podnájme 132 2017 Zmluvy M & L FRESH s.r.o.
30.06.2017 01.07.2017 Dodatok č.2 k Zmluve č.6/2016 Zmluvy Brian & Eye s.r.o.
30.06.2017 01.07.2017 Dodatok č.2 k zmluve č.7/2016 Zmluvy OCULOSANUS, s.r.o.
30.06.2017 01.07.2017 Dodatok č. 88 k zmluve č.06NSP1000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29.06.2017 30.06.2017 Dodatok č.7 k zmluve č. 74NDOS000115 Zmluvy Dôvera
29.06.2017 30.06.2017 Dodatok č.26 k zmluve č.74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
28.06.2017 29.06.2017 Darovacia zmluva Zmluvy PromoTime s.r.o.
27.06.2017 28.06.2017 Darovacia zmluva Zmluvy Banchem s.r.o.
26.06.2017 27.06.2017 Kúpna zmluva Zmluvy A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.
18.06.2017 19.06.2017 Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe Zmluvy Medirex a.s.
15.06.2017 16.06.2017 dodatok č.25 Zmluva Dôvera č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
14.06.2017 15.06.2017 Zmluva o spolupráci Zmluvy PromoTime s.r.o.
07.06.2017 08.06.2017 Zmluva o ubytovaní Zmluvy MUDr. Ivan Kravchak
01.06.2017 02.06.2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2014 o poskytovaní bezpečnostnej služby - strážnej služby Zmluvy SBS 1, s.r.o.
01.06.2017 02.06.2017 Zmluva o dielo Pažitný & Kandilaki Zmluvy Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
30.05.2017 31.05.2017 Kúpna zmluva č. Z201724910_Z Zmluvy CLEAN TONERY, s.r.o.
22.05.2017 23.05.2017 Dodatok č. 24 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
11.05.2017 12.05.2017 Dohoda o ukončení zmluvy Zmluvy Klient Pro SK s.r.o.
01.05.2017 02.05.2017 Rámcová príkazná zmluva č. 1/2017- RPZ Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 116 2017 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 117 2017 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 118 2017 Zmluvy Zubná ambulancia MUDr.Máčajová s.r.o.
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 119 2017 Zmluvy Ing. Danka Plajdičková
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 120 2017 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 121 2017 Zmluvy ROSENDENT s.r.o.
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 122 2017 Zmluvy Ing. Dušan Paluch
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 123 2017 Zmluvy MUDr. Lenka Šabová
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 124 2017 Zmluvy Energotel a.s.
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 125 2017 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.05.2017 02.05.2017 Zmluva o podnájme 126 2017 Zmluvy KARDIO- ANGIO s.r.o.
30.04.2017 01.05.2017 Rámcová príkazná zmluva č.2/2017-RPZ Zmluvy MUDr. Peter Kišška
28.04.2017 29.04.2017 Rámcová dohoda č. Z201719150_Z Zmluvy Perfect Distribution a.s.
28.04.2017 29.04.2017 Rámcová dohoda č. Z201719152_Z Zmluvy SAD, s.r.o.
25.04.2017 26.04.2017 Zmluva o vypožíčke Zmluvy A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.
21.04.2017 22.04.2017 Kúpna zmluva č. Z201717116_Z Zmluvy ITSK, s.r.o.
19.04.2017 20.04.2017 Kúpna zmluva č. Z201717109_Z Zmluvy EURO MEDIA Košice, s.r.o.
18.04.2017 19.04.2017 Zmluva o klinickom skúšaní Zmluvy AMGEN s.r.o.
15.04.2017 16.04.2017 Zmluva o výpožičke Zmluvy GTRADE s.r.o.
13.04.2017 14.04.2017 Kúpna zmluva č. Z201716958_Z Zmluvy CLEAN TONERY, s.r.o.
03.04.2017 04.04.2017 Kúpna zmluva č. Z201714813_Z Zmluvy NICHOLTRACT, s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o poskytovaní odborných služieb Zmluvy Team Prevent Santé s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 80 2017 Zmluvy MUDr. Marian Nichta
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 81 2017 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 82 2017 Zmluvy L- INT s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 83 2017 Zmluvy MUDr. Adrián Horváth
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 84 2017 Zmluvy MUDr. Oľga Birčáková
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 85 2017 Zmluvy Jana Zelenková
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 86 2017 Zmluvy Katarína Mačuhová
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 87 2017 Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 88 2017 Zmluvy Ing. Milota Kuropková
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 89 2017 Zmluvy MUDr. Hana Kádeková
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 90 2017 Zmluvy MUDr. Róbert Viglaský
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 91 2017 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 92 2017 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 93 2017 Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 94 2017 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 95 2017 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 96 2017 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 97 2017 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 98 2017 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 99 2017 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 100 2017 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 101 2017 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 102 2017 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 103 2017 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 104 2017 Zmluvy Mária Tóthová
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 105 2017 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 106 2017 Zmluvy Coradent s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 107 2017 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 108 2017 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 109 2017 Zmluvy Slávka Fáberová
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 110 2017 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 111 2017 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 112 2017 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 113 2017 Zmluvy MUDr. Dušan Híc
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 114 2017 Zmluvy MUDr. Gabriel Mančík
01.04.2017 02.04.2017 Zmluva o podnájme 115 2017 Zmluvy Similis, s.r.o.
01.04.2017 01.04.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnej pomoci Zmluvy Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek s.r.o.
31.03.2017 01.04.2017 Dodaotk č. 1 Zmluvy Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
31.03.2017 01.04.2017 Dodatok č. 5 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
31.03.2017 01.04.2017 Zmluva č. 4001NSP2000117 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
30.03.2017 31.03.2017 Dodatok č. 1 Zmluvy OCULOSANUS, s.r.o.
30.03.2017 31.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2016 Zmluvy Brian & Eye s.r.o.
29.03.2017 30.03.2017 Dodatok č. 23 Zmluvy Dôvera
29.03.2017 30.03.2017 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NDOS000115 Zmluvy Dôvera
24.03.2017 25.03.2017 Rámcová dohoda č. Z201712941_Z Zmluvy Perfect Distribution a.s.
24.03.2017 24.03.2017 Rámcová dohoda č.Z201712941_Z Zmluvy Perfect Distribution a.s.
20.03.2017 21.03.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Zmluvy Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek o.z.
16.03.2017 17.03.2017 Dodatok č. 85 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13.03.2017 14.03.2017 Dodatok č. 84 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
07.03.2017 08.03.2017 Dodatok č. 82 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
06.03.2017 07.03.2017 Kúpna zmluva č. Z20179519_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 11 2017 Zmluvy O2 Slovakia, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 12 2017 Zmluvy Západoslovenská energetika, a.s.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 13 2017 Zmluvy Slovanet a.s.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 14 2017 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 15 2017 Zmluvy ISPA s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 16 2017 Zmluvy WIRETI s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 17 2017 Zmluvy SLOVPOL- K+ K, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 18 2017 Zmluvy Kornélia Miháliková
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 19 2017 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 20 2017 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 21 2017 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 22 2017 Zmluvy PROFI OPTIK s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 23 2017 Zmluvy AAA Dent s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 24 2017 Zmluvy A-MOLET
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 25 2017 Zmluvy Allmea s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 27 2017 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 28 2017 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 29 2017 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 30 2017 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 31 2017 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 32 2017 Zmluvy WEMdent s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 33 2017 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 34 2017 Zmluvy FORTIS MEDICAL s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 35 2017 Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 36 2017 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 37 2017 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 38 2017 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 39 2017 Zmluvy HEDent, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 40 2017 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 41 2017 Zmluvy ORTOPED.VH, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 42 2017 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 43 2017 Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 44 2017 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 45 2017 Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 50 2016 Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 46 2017 Zmluvy B.K.J., s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 47 2017 Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 48 2017 Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 49 2017 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Katarína Hrabovská
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 51 2017 Zmluvy Zubná ambulancia MUDr.Máčajová s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 52 2017 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 53 2017 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 54 2017 Zmluvy Mgr. Monika Melicherčíková
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 55 2017 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 56 2017 Zmluvy MM-MEDIC, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 57 2017 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 58 2017 Zmluvy L- INT s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 59 2017 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 60 2017 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 61 2017 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 62 2017 Zmluvy MUDr. Júlia Nichtová
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 63 2017 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 64 2017 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 65 2017 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 66 2017 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 67 2017 Zmluvy RV - AUREA s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 68 2017 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 69 2017 Zmluvy MUDr. Dalibor Sulina
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 70 2017 Zmluvy MUDr. Dagmar Szabóová
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 71 2017 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 72 2017 Zmluvy Coradent s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 73 2017 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 74 2017 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 75 2017 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 76 2017 Zmluvy MUDr. Zátopek s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 77 2017 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 78 2017 Zmluvy Zväz diabetikov Slovenska ZO ZDS
01.03.2017 02.03.2017 Zmluva o podnájme 79 2017 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
23.02.2017 24.02.2017 Rámcová dohoda Zmluvy IMUNA PHARM a.s.
16.02.2017 17.02.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí pracovných zdravotných služieb zo dňa 1.4.2010 Zmluvy Arden Equipment Slovakia s.r.o.
13.02.2017 14.02.2017 Kúpna zmluva č. Z20175430_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
02.02.2017 03.02.2017 Kúpna zmluva č. Z20173425_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
01.02.2017 02.02.2017 Zmluva o podnájme 08 2017 Zmluvy ROSENDENT s.r.o.
01.02.2017 02.02.2017 Zmluva o podnájme 09 2017 Zmluvy Vladimír Ditte
01.02.2017 02.02.2017 Zmluva o podnájme 10 2017 Zmluvy ORL MED Levice, s.r.o.
01.02.2017 02.02.2017 Rámcová príkazná zmluva č. 1/2017- RPZ Zmluvy RadiJan s.r.o.
31.01.2017 01.02.2017 Mandátna zmluva č. 1/2017 Zmluvy Judita Tricková
31.01.2017 01.02.2017 Mandátna zmluva Zmluvy Ronald Loskot
30.01.2017 31.01.2017 Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NSP2000113 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
30.01.2017 31.01.2017 Dohoda o ukončení Zmluvy č. 3/2012- ZS Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
25.01.2017 26.01.2017 Rámcová dohoda č. Z2017493_Z Zmluvy Lucia Rošková R- interiér
24.01.2017 25.01.2017 Darovacia zmluva Zmluvy Nadácia Pontis
20.01.2017 21.01.2017 Rámcová dohoda č. Z2017896_Z Zmluvy ZELEX, s.r.o.
17.01.2017 18.01.2017 Darovacia zmluva Zmluvy Andrea Zambojová
12.01.2017 13.01.2017 Rámcová dohoda č. Z2017893_Z Zmluvy INMEDIA, spol. s r.o.
11.01.2017 12.01.2017 Zmluva o nájme hnuteľných vecí Zmluvy ULTRAMED s.r.o.
11.01.2017 12.01.2017 Zmluva o nájme hnuteľnej veci Zmluvy Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.
11.01.2017 12.01.2017 Zmluva o nájme hnuteľných vecí Zmluvy Radix spol. s.r.o.
11.01.2017 12.01.2017 Zmluva o nájme hnuteľných vecí Zmluvy Radix spol. s.r.o.
03.01.2017 04.01.2017 Kúpna zmluva č. Z201649314_Z Zmluvy CLEAN TONERY, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 161 2016 Zmluvy Reštart- Systém asistovaného chudnutia, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 168 2016 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Zmluva o podnájme 01 2017 Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Zmluva o podnájme 02 2017 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Zmluva o podnájme 04 2017 Zmluvy Judita Tricková
01.01.2017 02.01.2017 Zmluva o podnájme 05 2017 Zmluvy KARDIO- ANGIO s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Zmluva o podnájme 06 2017 Zmluvy A - Z Doc s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Zmluva o podnájme 07 2017 Zmluvy Peter Molnár
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 10 2016 Zmluvy ROSENDENT s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Zmluva č. 1/2017 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Zmluva č. 2/2017 Zmluvy OCULOSANUS, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 24 2016 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 25 2016 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 26 2016 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 28 2016 Zmluvy AAA Dent s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 29 2016 Zmluvy A-MOLET
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 30 2016 Zmluvy Allmea s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 32 2016 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 33 2016 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 34 2016 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 35 2016 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 36 2016 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 37 2016 Zmluvy WEMdent s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 38 2016 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 39 2016 Zmluvy FORTIS MEDICAL s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 40 2016 Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 41 2016 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 42 2016 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 43 2016 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 44 2016 Zmluvy HEDent, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 45 2016 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 46 2016 Zmluvy ORTOPED.VH, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 46 2016 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 48 2016 Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 49 2016 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 52 2016 Zmluvy B.K.J., s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 53 2016 Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 54 2016 Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 55 2016 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Katarína Hrabovská
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 56 2016 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Katarína Hrabovská
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 57 2016 Zmluvy Zubná ambulancia MUDr.Máčajová s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 58 2016 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 59 2016 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 60 2016 Zmluvy Mgr. Monika Melicherčíková
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 61 2016 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 62 2016 Zmluvy MM-MEDIC, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 63 2016 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 64 2016 Zmluvy L- INT s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 65 2016 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 66 2016 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 67 2016 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 68 2016 Zmluvy MUDr. Júlia Nichtová
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 69 2016 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 70 2016 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 71 2016 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 72 2016 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 73 2016 Zmluvy RV - AUREA s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 74 2016 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 75 2016 Zmluvy MUDr. Dalibor Sulina
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 76 2016 Zmluvy MUDr. Dagmar Szabóová
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 77 2017 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 78 2016 Zmluvy Coradent s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 79 2016 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 80 2016 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 81 2016 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 82 2016 Zmluvy MUDr. Zátopek s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 83 2016 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 120 2016 Zmluvy Similis, s.r.o.
01.01.2017 02.01.2017 Príloha č. 2 k zmluve 127 2016 Zmluvy KARDIO- ANGIO s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Zmluva č. 6/2016 Zmluvy Brian & Eye s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 1/2011- ZS zo dňa 03.01.2011 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2/2010- ZS zo dňa 01.03.2010 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 3 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 12/2013- RPZ Zmluvy MUDr. Valéria Meszárošová
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4/2015 zo dňa 01.07.2015 Zmluvy Oftalmo, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 21/2010- K zo dňa 31.8.2010 Zmluvy KARDIO- ANGIO s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1/2010- ZS zo dňa 01.03.2010 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 07/2010- K zo dňa 01.03.2010 Zmluvy VITAL, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 6 k Rámcovej príkaznej zmluve 14/2011- RPZ zo dňa 21.12.2010 Zmluvy MUDr. Juraj Jakubička
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 6 k Rámcovej príkaznej zmluve 01/2011- K zo dňa 03.01.2011 Zmluvy MUDr. Juraj Jakubička
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 7 k Rámcovej príkaznej zmluve 14/2011- RPZ zo dňa 21.12.2010 Zmluvy MUDr. Juraj Jakubička
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 3 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 11/2013- RPZ Zmluvy Ortopédia - Juríček s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 8 k Zmluve č. 08/2010- K zo dňa 01.03.2010 Zmluvy PAVI s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2016 zo dňa 06.07.2016 Zmluvy ORL MED Levice, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Zmluva č. 7/2016 Zmluvy OCULOSANUS, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 2 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 07/2010- ZS zo dňa 01.03.2010 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 014/2011 zo dňa 21.12.2010 Zmluvy Rensan, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 06/2010- ZS zo dňa 01.03.2010 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2016 zo dňa 01.01.2016 Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 05/2010- ZS zo dňa 01.03.2010 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 5 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 01/2012- RPZ zo dňa 01.01.2012 Zmluvy W-MED, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 6 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 02/2011- RPZ zo dňa 21.12.2010 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 3 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 10/2013- RPZ Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 3 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 1/2014- RPZ zo dňa 27.6.2014 Zmluvy MUDr. Gutyanová Alžbeta chirurg, s.r.o.
30.12.2016 31.12.2016 Dodatok č. 6 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 02/2012- RPZ zo dňa 01.08.2012 Zmluvy Interpramed s.r.o.
22.12.2016 23.12.2016 Dodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
22.12.2016 23.12.2016 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NDOS000115 Zmluvy Dôvera
19.12.2016 20.12.2016 Licenčná zmluva Zmluvy Asseco Central Europe, a.s.
19.12.2016 20.12.2016 Zmluva o podpore a rozvoji soft. modulov SK- DRG Zmluvy Asseco Central Europe, a.s.
12.12.2016 13.12.2016 Kúpna zmluva č. Z201645335_Z Zmluvy CLEAN TONERY, s.r.o.
12.12.2016 13.12.2016 Kúpna zmluva č. Z201644705_Z Zmluvy Banchem s.r.o.
08.12.2016 09.12.2016 Kúpna zmluva č. Z201645322_Z Zmluvy CLEAN TONERY, s.r.o.
05.12.2016 06.12.2016 Dodatok č. 4 k zmluve o doprave ako službe súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
05.12.2016 06.12.2016 Dodatok č. 19 Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
01.12.2016 02.12.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MGP, spol. s.r.o.
01.12.2016 02.12.2016 Zmluva o podnájme 163 2016 Zmluvy BENESTRA, s.r.o.
01.12.2016 02.12.2016 Zmluva o podnájme 164 2016 Zmluvy MUDr. Ildikó Schweierová
01.12.2016 02.12.2016 Zmluva o podnájme 165 2016 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
01.12.2016 02.12.2016 Zmluva o podnájme 166 2016 Zmluvy Magdaléna Leváková
01.12.2016 02.12.2016 Zmluva o podnájme 167 2016 Zmluvy Mgr. Dana Majeránová
01.12.2016 02.12.2016 Zmluva o podnájme 168 2016 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
28.11.2016 29.11.2016 Zmluva pre účastníkov s miestom podnikania v Slovenskej republike Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
28.11.2016 29.11.2016 Zmluva pre účastníkov s miestom podnikania v Slovenskej republike Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
23.11.2016 24.11.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Reštart- Systém asistovaného chudnutia, s.r.o.
23.11.2016 24.11.2016 Dodatok č. 18 k nájomnej zmluve č. 1840/2010 Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
23.11.2016 24.11.2016 Rámcová dohoda č. Z201639603_Z Zmluvy ARKA, a.s.
21.11.2016 22.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201640205_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
07.11.2016 08.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201636585_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
02.11.2016 03.11.2016 Zmluva o administratívnej podpore Zmluvy Klient Pro SK s.r.o.
01.11.2016 02.11.2016 Zmluva o podnájme 161 2016 Zmluvy Reštart- Systém asistovaného chudnutia, s.r.o.
01.11.2016 02.11.2016 Zmluva o podnájme 162 2016 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.11.2016 02.11.2016 Zmluva č. 5 2016 Zmluvy W-MED, s.r.o.
31.10.2016 01.11.2016 Zmluva o výpožičke Zmluvy Mgr. Barbara Budinská
19.10.2016 20.10.2016 Kúpna zmluva č. Z201632479_Z Zmluvy ProormedentSK s.r.o.
12.10.2016 13.10.2016 Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NSP2000113 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
11.10.2016 12.10.2016 Kúpna zmluva č. Z201630410_Z Zmluvy MAGNUS COMPANY, s.r.o.
11.10.2016 12.10.2016 Darovacia zmluva Zmluvy ZF Slovakia, a.s.
08.10.2016 09.10.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Nadácia Jána Korca
04.10.2016 05.10.2016 Zmluva o podnájme 158 2016 Zmluvy Mgr. Jozef Nozdrovický
01.10.2016 02.10.2016 Zmluva o podnájme 146 2016 Zmluvy Fórum života, o.z.
01.10.2016 02.10.2016 Zmluva o podnájme 156 2016 Zmluvy PE - PEK s.r.o.
01.10.2016 02.10.2016 Zmluva o podnájme 157 2016 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
01.10.2016 02.10.2016 Zmluva o podnájme 159 2016 Zmluvy Martin Mach
01.10.2016 02.10.2016 Zmluva o podnájme 160 2016 Zmluvy Swan, a.s.
30.09.2016 01.10.2016 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NDOS000115 Zmluvy Dôvera
30.09.2016 01.10.2016 Dodatok č. 21 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
29.09.2016 30.09.2016 Dodatok č. 77 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
23.09.2016 24.09.2016 Kúpna zmluva č. Z201627198_Z Zmluvy CLEAN TONERY, s.r.o.
14.09.2016 15.09.2016 Zmluva o podnájme 148 2016 Zmluvy Jozef Gál
13.09.2016 14.09.2016 Zmluva o podnájme 151 2016 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
13.09.2016 14.09.2016 Zmluva o podnájme 152 2016 Zmluvy Oftalmo, s.r.o.
08.09.2016 09.09.2016 Zmluva o podnájme 153 2016 Zmluvy ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.
08.09.2016 09.09.2016 Zmluva o podnájme 154 2016 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
08.09.2016 09.09.2016 Zmluva o podnájme 155 2016 Zmluvy euro AWK s. r. o.
05.09.2016 06.09.2016 Dohoda o ukončení zmluvy Zmluvy Surf Point Trade, s.r.o.
01.09.2016 02.09.2016 Zmluva o podnájme 145 2016 Zmluvy ANGLICKÝ MARKET s.r.o.
01.09.2016 02.09.2016 Zmluva o podnájme 147 2016 Zmluvy Peter Nemček RB GOLDEN TAXI
01.09.2016 02.09.2016 Zmluva o podnájme 149 2016 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.09.2016 02.09.2016 Zmluva o podnájme 150 2016 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
31.08.2016 01.09.2016 Zmluva č. 3 2016 Zmluvy ORL MED Levice, s.r.o.
31.08.2016 01.09.2016 Zmluva o podnájme 140 2016 Zmluvy Ministerstvo zdravotníctva SR
30.08.2016 31.08.2016 Objednávka tepla Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
01.08.2016 02.08.2016 Zmluva o podnájme 139 2016 Zmluvy Róbert Vyskok- ROBIDENT
01.08.2016 02.08.2016 Zmluva o podnájme 141 2016 Zmluvy MUDr. Monika Gyurovicsová
01.08.2016 02.08.2016 Zmluva o podnájme 142 2016 Zmluvy Mária Kyselová
01.08.2016 02.08.2016 Zmluva o podnájme 143 2016 Zmluvy ARPA s.r.o.
01.08.2016 02.08.2016 Zmluva o podnájme 144 2016 Zmluvy MUDr. Martin Hamar
01.08.2016 02.08.2016 Zmluva o poskytovaní konziliárnych vyšetrení Zmluvy HOSPITALE s.r.o.
29.07.2016 30.07.2016 Zmluva č. 4 2016 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
28.07.2016 29.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Judita Tricková
28.07.2016 29.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy GEA, s.r.o.
28.07.2016 29.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy VITAL, s.r.o.
28.07.2016 29.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Peter Molnár
28.07.2016 29.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy A-MOLET
28.07.2016 29.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
26.07.2016 27.07.2016 Kúpna zmluva č. Z201618479_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
22.07.2016 23.07.2016 Zmluva o podnájme 132 2016 Zmluvy DAVITAL s.r.o.
21.07.2016 22.07.2016 Rámcová zmluva Zmluvy Nemocnica Zvolen a.s.
14.07.2016 15.07.2016 Darovacia zmluva č. 002/16/ES Zmluvy Envi Slovakia, s.r.o.
14.07.2016 15.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
12.07.2016 13.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Radix spol. s.r.o.
12.07.2016 13.07.2016 Zmluva o reklamnej spolupráci Zmluvy Siemens Healthcare s.r.o.
07.07.2016 08.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
06.07.2016 07.07.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 029/V/11 Zmluvy Beckman Coulter SR s.r.o.
06.07.2016 07.07.2016 Zmluva o výpožičke Zmluvy Beckman Coulter SR s.r.o.
06.07.2016 07.07.2016 Kúpna zmluva Zmluvy Martin Tvrdoň
06.07.2016 07.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Gaderma, s.r.o.
06.07.2016 07.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
01.07.2016 02.07.2016 Zmluva o podnájme 134 2016 Zmluvy Iveta Pachingerová MISS TAXI
01.07.2016 02.07.2016 Zmluva o podnájme 135 2016 Zmluvy Jozef Nichta Car TAXI
01.07.2016 02.07.2016 Zmluva o podnájme 136 2016 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.07.2016 02.07.2016 Zmluva o podnájme 137 2016 Zmluvy ENAVALL, s.r.o.
01.07.2016 02.07.2016 Zmluva o podnájme 138 2016 Zmluvy M & L FRESH s.r.o.
30.06.2016 01.07.2016 Propagačná zmluva Zmluvy Perfect Distribution a.s.
30.06.2016 01.07.2016 Kúpna zmluva č. Z201616199_Z Zmluvy NIMAG, spol. s r.o.
30.06.2016 01.07.2016 Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
30.06.2016 01.07.2016 Dodatok č. 2 Zmluvy Klient Pro SK s.r.o.
30.06.2016 01.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová gynekologická ambulancia s.r.o.
30.06.2016 01.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Martin Mach HM servis
30.06.2016 01.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Coradent s.r.o.
30.06.2016 01.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
30.06.2016 01.07.2016 Darovacia zmluva Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
29.06.2016 30.06.2016 Kúpna zmluva č. 0711433/00CRZ Zmluvy Slovnaft a.s.
29.06.2016 30.06.2016 Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 0001/2014 Zmluvy Perfect Distribution a.s.
29.06.2016 30.06.2016 Zmluva o poskytovaní starostlivosti a servisných služieb Zmluvy TatraMed Software s.r.o.
29.06.2016 30.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
29.06.2016 30.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MED - ES, s.r.o.
29.06.2016 30.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Dušan Híc
28.06.2016 29.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
28.06.2016 29.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Peter Zalán
28.06.2016 29.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy WEMdent s.r.o.
28.06.2016 29.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
27.06.2016 28.06.2016 Kúpna zmluva č. Z201614501_Z Zmluvy EURO MEDIA Košice, s.r.o.
27.06.2016 28.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
27.06.2016 28.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Zátopek s.r.o.
27.06.2016 28.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy L- INT s.r.o.
24.06.2016 25.06.2016 Dodatok č. 73 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
24.06.2016 25.06.2016 Dodatok číslo 1 k zmluve o výpožičke Zmluvy Ministerstvo zdravotníctva SR
24.06.2016 25.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy PROFI OPTIK s.r.o.
24.06.2016 25.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Allmea s.r.o.
23.06.2016 24.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
23.06.2016 24.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Dalibor Sulina
22.06.2016 23.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy DENTARS, s.r.o.
14.06.2016 15.06.2016 Kúpna zmluva č. Z201614504_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
08.06.2016 09.06.2016 Zmluva o pridelení prihlasovacích údajov Zmluvy Pro Diagnostic Group, a.s.
08.06.2016 09.06.2016 Zmluva o vzájomnej spolupráci Zmluvy Národná transplantačná organizácia
06.06.2016 07.06.2016 Zmluva o reklamnej spolupráci Zmluvy Ing. Andrej Džadoň- MEDSERVIS
03.06.2016 04.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MEDIN, s.r.o.
01.06.2016 02.06.2016 Zmluva o podnájme 131 2016 Zmluvy A - Z Doc s.r.o.
01.06.2016 02.06.2016 Zmluva o podnájme 133 2016 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
31.05.2016 01.06.2016 Darovacia zmluva Zmluvy DeArt s.r.o.
24.05.2016 25.05.2016 Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NSP2000113 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
23.05.2016 24.05.2016 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe Zmluvy Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
17.05.2016 18.05.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 134/2010 Zmluvy HOUR, spol. s.r.o.
13.05.2016 14.05.2016 Zmluva o výpožičke č. POZ16145 Zmluvy ULTRAMED s.r.o.
02.05.2016 03.05.2016 Kúpna zmluva č. Z20169981_Z Zmluvy EURO MEDIA Košice, s.r.o.
02.05.2016 03.05.2016 Zmluva o výpožičke č. POZ16146 Zmluvy ULTRAMED s.r.o.
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 121 2016 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 122 2016 Zmluvy Zubná ambulancia MUDr.Máčajová s.r.o.
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 123 2016 Zmluvy Ing. Danka Plajdičková
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 124 2016 Zmluvy Energotel a.s.
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 125 2016 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 126 2016 Zmluvy MUDr. Martin Čulák
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 127 2016 Zmluvy KARDIO- ANGIO s.r.o.
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 128 2016 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 129 2016 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.05.2016 02.05.2016 Zmluva o podnájme 130 2016 Zmluvy Ing. Dušan Paluch
29.04.2016 30.04.2016 Kúpna zmluva č. Z20169651_Z Zmluvy EURO MEDIA Košice, s.r.o.
28.04.2016 29.04.2016 Kúpna zmluva č. Z20169716_Z Zmluvy Ing. Peter Švec- ATIS
28.04.2016 29.04.2016 Darovacia zmluva Zmluvy BIONIK Starpo Group s.r.o.
27.04.2016 28.04.2016 Rámcová dohoda č. Z20169613_Z Zmluvy Unipharma
26.04.2016 27.04.2016 Rámcová kúpna zmluva Zmluvy Národná transfúzna služba SR
22.04.2016 23.04.2016 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NDO000115 Zmluvy Dôvera
22.04.2016 23.04.2016 Dodatok č. 19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
21.04.2016 22.04.2016 Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. 2013030 Zmluvy Bio G s.r.o.
21.04.2016 22.04.2016 Rámcová dohoda č. Z20168973_Z Zmluvy Intravena s.r.o
20.04.2016 21.04.2016 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ 307386/01/2010 Zmluvy Messer Tatragas, spol. s.r.o.
14.04.2016 15.04.2016 Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20166862_Z Zmluvy Unipharma
07.04.2016 08.04.2016 Dodatok č. 71 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
06.04.2016 07.04.2016 Zmluva o reklamnej spolupráci Zmluvy CORA GEO, s.r.o.
06.04.2016 07.04.2016 Zmluva o reklamnej spolupráci Zmluvy CORA GEO, s.r.o.
03.04.2016 04.04.2016 Zmluva o výpožičke č. LV1/2016- FIA8000 Zmluvy Roner, spol. s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 120 2016 Zmluvy Similis, s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 85 2016 Zmluvy MUDr. Marian Nichta
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 86 2016 Zmluvy MED- ES, s.r.o., MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 87 2016 Zmluvy MUDr. Ján Antolík
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 88 2016 Zmluvy MUDr. Adrián Horváth
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 89 2016 Zmluvy MUDr. Oľga Birčáková
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 90 2016 Zmluvy Jana Zelenková
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 91 2016 Zmluvy Katarína Mačuhová
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 92 2016 Zmluvy KARDIO- ANGIO s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 93 2016 Zmluvy Ing. Milota Kuropková
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 94 2016 Zmluvy MUDr. Hana Kádeková
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 95 2016 Zmluvy MUDr. Róbert Viglaský
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 96 2016 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 97 2016 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 98 2016 Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 99 2016 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 100 2016 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 101 2016 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 102 2016 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 103 2016 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 104 2016 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 105 2016 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 106 2016 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 107 2016 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 108 2016 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 109 2016 Zmluvy Mária Tóthová
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 110 2016 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 111 2016 Zmluvy MUDr. Katarína Tömösköziová
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 112 2016 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 113 2016 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 114 2016 Zmluvy Slávka Fáberová
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 115 2016 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 116 2016 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 117 2016 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 118 2016 Zmluvy MUDr. Dušan Híc
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o podnájme 119 2016 Zmluvy MUDr. Gabriel Mančík
01.04.2016 02.04.2016 Zmluva o používaní dátového spoja Zmluvy Similis, s.r.o.
01.04.2016 02.04.2016 Havarijné poistenie Zmluvy Komunálna poisťovňa a.s.
31.03.2016 01.04.2016 Kúpna zmluva Zmluvy SIAD Slovakia spol. s.r.o.
31.03.2016 01.04.2016 Rámcová dohoda č. Z20166875_Z Zmluvy Intravena s.r.o
31.03.2016 01.04.2016 Rámcová dohoda č. Z20166870_Z Zmluvy Intravena s.r.o
31.03.2016 01.04.2016 Kúpna zmluva Zmluvy Unipharma
26.03.2016 27.03.2016 Zmluva o poskytovaní neitervenčného registra Zmluvy sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o.
16.03.2016 17.03.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
14.03.2016 15.03.2016 Zmluva o výpožičke Zmluvy Dräger Slovensko, s.r.o.
11.03.2016 12.03.2016 Kúpna zmluva č. Z20165232_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
11.03.2016 12.03.2016 Kúpna zmluva č. Z20165233_Z Zmluvy COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným
10.03.2016 11.03.2016 Zmluva o podnájme 17 2016 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
08.03.2016 09.03.2016 Dodatok č. 01/2016 Zmluvy Mäsovýroba Prenčov s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o výpožičke Zmluvy INTES Poprad, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 14 2016 Zmluvy O2 Slovakia, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 15 2016 Zmluvy ZSE a.s.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 19 2016 Zmluvy ISPA s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 20 2016 Zmluvy WIRETI s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 21 2016 Zmluvy SLOVPOL- K+ K, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 22 2016 Zmluvy Kornélia Miháliková
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 23 2016 Zmluvy Judita Tricková
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 24 2016 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 25 2016 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 26 2015 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 27 2016 Zmluvy PROFI OPTIK s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 28 2016 Zmluvy AAA Dent s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 29 2016 Zmluvy A-MOLET
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 30 2016 Zmluvy Allmea s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 31 2016 Zmluvy ORL MED Levice, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 33 2016 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 34 2016 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 35 2016 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 36 2016 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 37 2016 Zmluvy WEMdent s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva 38 2016 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 39 2016 Zmluvy FORTIS MEDICAL s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 40 2016 Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 41 2016 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 42 2016 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 43 2016 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 44 2016 Zmluvy HEDent, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 45 2016 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 46 2016 Zmluvy ORTOPED.VH, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 47 2016 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 48 2016 Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 49 2016 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 50 2016 Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 51 2016 Zmluvy Margita Krajčíková
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 52 2016 Zmluvy B.K.J., s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 53 2016 Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 54 2016 Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 55 2016 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Katarína Hrabovská
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 56 2016 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 57 2016 Zmluvy Zubná ambulancia MUDr.Máčajová s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 58 2016 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 59 2016 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 60 2016 Zmluvy Mgr. Monika Melicherčíková
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 61 2016 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 63 2016 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 64 2016 Zmluvy L- INT s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 65 2016 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 66 2016 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 67 2016 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 68 2016 Zmluvy MUDr. Júlia Nichtová
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 69 2016 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 70 2016 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 84 2016 Zmluvy Zväz diabetikov Slovenska ZO ZDS
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 83 2016 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 82 2016 Zmluvy MUDr. Karol Zátopek s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 81 2016 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 71 2016 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 72 2016 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 73 2016 Zmluvy RV - AUREA s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 74 2016 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 75 2016 Zmluvy MUDr. Dalibor Sulina
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 76 2016 Zmluvy MUDr. Dagmar Szabóová
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 77 2016 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 78 2016 Zmluvy Coradent s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 79 2016 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 80 2016 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.03.2016 02.03.2016 Zmluva o podnájme 16 2016 Zmluvy Slovanet a.s.
29.02.2016 01.03.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Boehringer Ingelheim International GmbH
25.02.2016 26.02.2016 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Róbert Hörömpöli
09.02.2016 10.02.2016 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1203/2015/CE Zmluvy Slovenská sporiteľňa, a.s.
04.02.2016 05.02.2016 Rámcová dohoda č. Z20161906_Z Zmluvy BUKÓZA Export- Import, a.s.
04.02.2016 05.02.2016 Kúpna zmluva č. Z20161804_Z Zmluvy Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
04.02.2016 05.02.2016 Kúpna zmluva č. Z20161731_Z Zmluvy Vidra a spol. sr.o.
04.02.2016 05.02.2016 Kúpna zmluva č. Z20161728_Z Zmluvy Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
04.02.2016 05.02.2016 Kúpna zmluva č. Z20161724_Z Zmluvy VIDRA a spol. s.r.o.
04.02.2016 05.02.2016 Kúpna zmluva č. Z20161720_Z Zmluvy Intravena s.r.o
03.02.2016 04.02.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Ján Šebo- Medzinárodná doprava
01.02.2016 02.02.2016 Zmluva č. OD 012016 o poskytovaní služieb osobnej dozimetrie Zmluvy Ústav radiačnej ochrany s.r.o.
01.02.2016 02.02.2016 Zmluva o podnájme 10 2016 Zmluvy ROSENDENT s.r.o.
01.02.2016 02.02.2016 Zmluva o podnájme 11 2016 Zmluvy Vladimír Ditte
01.02.2016 02.02.2016 Zmluva o podnájme 12 2016 Zmluvy ORL MED Levice, s.r.o.
01.02.2016 02.02.2016 Zmluva o podnájme 13 2016 Zmluvy Surf Point Trade, s.r.o.
29.01.2016 30.01.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
29.01.2016 30.01.2016 Darovacia zmluva Zmluvy Ing. Rudolf Hlavács
29.01.2016 30.01.2016 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NSP2000113 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
28.01.2016 29.01.2016 Rámcová dohoda č. Z20161133_Z Zmluvy ZELEX, s.r.o.
28.01.2016 29.01.2016 Havarijné poistenie Zmluvy Komunálna poisťovňa a.s.
26.01.2016 27.01.2016 Rámcová dohoda č. Z2016913_Z Zmluvy BUKÓZA Export- Import, a.s.
22.01.2016 23.01.2016 Dodatko č. 3 k zmluve o poskytovaní dopravy č. 74DDZS000912 Zmluvy Dôvera
22.01.2016 23.01.2016 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 0753/2010 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
21.01.2016 22.01.2016 Dodatok č. 69 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy VŠZP
21.01.2016 22.01.2016 Dodatok č. 69 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
19.01.2016 20.01.2016 Kúpna zmluva Zmluvy Martin Tvrdoň
18.01.2016 19.01.2016 Zmluva o spolupráci Zmluvy Bayer spol. s.r.o.
14.01.2016 15.01.2016 Poistka č. 6 818 474 402 Zmluvy Komunálna poisťovňa a.s.
13.01.2016 14.01.2016 Poistná zmluva Zmluvy Komunálna poisťovňa a.s.
11.01.2016 12.01.2016 Kúpna zmluva č. Z201667_Z Zmluvy AUTO- RÁCZ s.r.o.
04.01.2016 05.01.2016 Rámcová zmluva Zmluvy K.O.Fruit SK, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva o podnájme 01 2016 Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva o podnájme 02 2016 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva o podnájme 03 2016 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva o podnájme 04 2016 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva o podnájme 05 2016 Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva o podnájme 06 2016 Zmluvy A - Z Doc s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva o podnájme 07 2016 Zmluvy Iveta Pachingerová MISS TAXI
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva o podnájme 08 2016 Zmluvy Jozef Nichta Car TAXI
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva o podnájme 09 2016 Zmluvy Peter Molnár
01.01.2016 02.01.2016 Zmluva č. 1/2016 Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Doplnok k dohode o dobrovoľníckej službe Zmluvy SPREVÁDZANIE o.z.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve č. 10 2015 Zmluvy ROSENDENT s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve č. 22 2015 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve č. 23 2015 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve č. 24 2015 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.01.2016 01.02.2016 Príloha č. 2 k zmluve 26 2015 Zmluvy AAA Dent s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 27 2015 Zmluvy A-MOLET
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 28 2015 Zmluvy Allmea s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 29 2015 Zmluvy ORL MED Levice, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 31 2015 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 32 2015 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 33 2015 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 34 2016 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 36 2015 Zmluvy WEMdent s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 37 2015 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 38 2015 Zmluvy FORTIS MEDICAL s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 39 2015 Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 40 2015 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 41 2015 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 42 2015 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 43 2015 Zmluvy HEDent, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 44 2015 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 45 2015 Zmluvy ORTOPED.VH, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 46 2015 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 47 2015 Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 48 2015 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 50 2015 Zmluvy Ortopédia- Kollár s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 51 2015 Zmluvy Margita Krajčíková
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 52 2015 Zmluvy B.K.J., s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 53 2015 Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 54 2015 Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 55 2015 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Katarína Hrabovská
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 56 2015 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 57 2015 Zmluvy Zubná ambulancia MUDr.Máčajová s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 58 2015 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 59 2015 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 60 2015 Zmluvy Mgr. Monika Melicherčíková
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 61 2015 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 63 2015 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 64 2015 Zmluvy L- INT s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 65 2015 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 66 2015 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 68 2015 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 69 2015 Zmluvy MUDr. Júlia Nichtová
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 71 2015 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 72 2015 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 85 2015 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 84 2015 Zmluvy MUDr. Karol Zátopek s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 83 2015 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 73 2015 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 74 2015 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 75 2015 Zmluvy RV - AUREA s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 76 2015 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 77 2015 Zmluvy MUDr. Dalibor Sulina
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 78 2015 Zmluvy MUDr. Dagmar Szabóová
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 79 2015 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 80 2015 Zmluvy Coradent s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 81 2015 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 82 2015 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 130 2015 Zmluvy KARDIO- ANGIO s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 131 2015 Zmluvy A - Z Doc s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 134 2015 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 135 2015 Zmluvy ENAVALL, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. k zmluve 146 2015 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 151 2015 Zmluvy ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 152 2015 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.01.2016 02.01.2016 Príloha č. 2 k zmluve 155 2015 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
31.12.2015 01.01.2016 Dohoda Zmluvy Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 4 k rámcovej príkaznej zmluve č. 01/2012- RPZ zo dňa 01.01.2012 Zmluvy W-MED, s.r.o.
30.12.2015 30.12.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NDOS000115 Zmluvy Dôvera
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 5 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 02/2011-RPZ Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 07/2010-K Zmluvy VITAL, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 2 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 11/2013- RPZ Zmluvy Ortopédia - Juríček s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2015 Zmluvy OCULOSANUS, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 2 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 10/2013- RPZ Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 2/2010- ZS Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 1/2010- ZS Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 08/2010- K Zmluvy PAVI s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/20105 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2015 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1/2011- ZS Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2015 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 07/2010- ZS Zmluvy RENSAN, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 06/2010- ZS Zmluvy RENSAN, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 01/2011- RPZ Zmluvy RENSAN, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2014- K Zmluvy MUDr. Peter Zalán
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 2 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 1/2014- RPZ Zmluvy MUDr. Gutyanová Alžbeta chirurg, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2015 Zmluvy Oftalmo, s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 05 2010 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 21/2010- K Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
30.12.2015 31.12.2015 Dodatok ť. 5 k Rámcovej príkazbej zmluve č. 02/2012- RPZ zo dňa 01.08.2012 Zmluvy Interpramed s.r.o.
29.12.2015 30.12.2015 Kúpna zmluva č. Z201541746_Z Zmluvy Henrich Sonnenschein - ITSK
28.12.2015 29.12.2015 Darovacia zmluva Zmluvy BIONIK Starpo Group s.r.o.
22.12.2015 23.12.2015 Rámcová dohoda č. Z201541546_Z Zmluvy INMEDIA, spol. s r.o.
18.12.2015 19.12.2015 Dodatok č. 66 k Zluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
15.12.2015 16.12.2015 Kúpna zmluva č. Z201540776_Z Zmluvy Henrich Sonnenschein - ITSK
14.12.2015 15.12.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001DDSL000113 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
14.12.2015 15.12.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o doprave ako službe súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
02.12.2015 03.12.2015 Obchodná zmluva Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
02.12.2015 03.12.2015 Obchodná zmluva Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
01.12.2015 02.12.2015 Zmluva o podnájme 159 2015 Zmluvy BENESTRA, s.r.o.
01.12.2015 02.12.2015 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NSP2000113 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
30.11.2015 01.12.2015 Kúpna zmluva č. Z201538197_Z Zmluvy CLEAN TONERY, s.r.o.
27.11.2015 28.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201537820_Z Zmluvy Jozef Igaz- TLAČIVÁ- PAPIER
25.11.2015 26.11.2015 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Daniela Nichtová
24.11.2015 25.11.2015 Dodatok č. 62 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy VŠZP
19.11.2015 20.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201535390_Z Zmluvy Banchem s.r.o.
18.11.2015 19.11.2015 Kúpna zmluva č. 2015/4879 Zmluvy Vidra a spol. sr.o.
16.11.2015 17.11.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Diamond s.r.o.
02.11.2015 03.11.2015 Kúpna zmluva 1203/2015/CE Zmluvy Slovenská sporiteľňa, a.s.
01.11.2015 02.11.2015 Zmluva o podnájme 158 2015 Zmluvy MUDr. Eva Vargová
30.10.2015 31.10.2015 Dodatok č. 1 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 3/2014- RPZ Zmluvy MUDr. Judita Janičinová
29.10.2015 30.10.2015 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NSP2000113 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
29.10.2015 30.10.2015 Kúpna zmluva Zmluvy Zelkov s.r.o.
28.10.2015 29.10.2015 Dodatok č. 61 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
23.10.2015 24.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201530872_Z Zmluvy TRIGON s.r.o.
22.10.2015 23.10.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NDOS000115 Zmluvy Dôvera
14.10.2015 15.10.2015 Darovacia zmluva Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
01.10.2015 02.10.2015 Rámcová dohoda na dodanie služieb a tovaru Zmluvy PolyStar s.r.o.
01.10.2015 02.10.2015 Zmluva o podnájme 153 2015 Zmluvy Swan, a.s.
01.10.2015 02.10.2015 Zmluva o podnájme 154 2015 Zmluvy PE - PEK s.r.o.
01.10.2015 02.10.2015 Zmluva o podnájme 155 2015 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
01.10.2015 02.10.2015 Zmluva o podnájme 156 2015 Zmluvy Mgr. Jozef Nozdrovický
01.10.2015 02.10.2015 Zmluva o podnájme 157 2015 Zmluvy Martin Mach
30.09.2015 01.10.2015 Dodatok č. 17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
28.09.2015 29.09.2015 Dodatok č. 16 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
23.09.2015 24.09.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluvy Rádiodiagnostika s.r.o.
23.09.2015 24.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľnej veci Zmluvy Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
21.09.2015 22.09.2015 Darovacia zmluva Zmluvy Mgr. Zdenka Nozdrovická
14.09.2015 15.09.2015 Zmluva o podnájme 145 2015 Zmluvy Jozef Gál
13.09.2015 14.09.2015 Zmluva o podnájme 148 2015 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
13.09.2015 14.09.2015 Zmluva o podnájme 149 2015 Zmluvy Oftalmo, s.r.o.
11.09.2015 12.09.2015 Objednávka tepla Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
08.09.2015 09.09.2015 Zmluva o podnájme 150 2015 Zmluvy euro AWK s. r. o.
08.09.2015 09.09.2015 Zmluva o podnájme 151 2015 Zmluvy ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.
08.09.2015 09.09.2015 Zmluva o podnájme 152 2015 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.09.2015 02.09.2015 Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Zmluvy Psychiatrická nemocnica Hronovce
01.09.2015 02.09.2015 Zmluva o podnájme 146 2015 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.09.2015 02.09.2015 Zmluva o podnájme 147 2015 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
31.08.2015 01.09.2015 Zmluva o podnájme 140 2015 Zmluvy Ministerstvo zdravotníctva SR
31.08.2015 01.09.2015 Zmluva o podpore špecializovaného štúdia zdravotníckeho pracovníka Zmluvy MUDr. Karina Bálintová
21.08.2015 22.08.2015 Kúpna zmluva č. Z201520954_Z Zmluvy Techsan spol. s.r.o.
20.08.2015 21.08.2015 Zmluva o výpožičke Zmluvy Soňa Korčeková- ASO VENDING
19.08.2015 20.08.2015 Zmluva o klinickom skúšaní Zmluvy PPD Slovak Republic, s.r.o.
17.08.2015 18.08.2015 Kúpna zmluva č. Z201519868_Z Zmluvy JANOLI, s.r.o.
17.08.2015 18.08.2015 Kúpna zmluva č. Z201519853_Z Zmluvy ARTRA s.r.o.
07.08.2015 08.08.2015 Dodatok č. 2 Hematologický analyzátor Zmluvy Sysmex Slovakia s.r.o.
05.08.2015 06.08.2015 Kúpna zmluva č. Z201518638_Z Zmluvy Novitech Nové Zámky, s.r.o.
01.08.2015 02.08.2015 Zmluva o podnájme 137 2015 Zmluvy Iveta Pachingerová MISS TAXI
01.08.2015 02.08.2015 Zmluva o podnájme 138 2015 Zmluvy Jozef Nichta Car TAXI
01.08.2015 02.08.2015 Zmluva o podnájme 139 2015 Zmluvy Peter Nemček RB GOLDEN TAXI
01.08.2015 02.08.2015 Zmluva o podnájme 141 2015 Zmluvy MUDr. Monika Gyurovicsová
01.08.2015 02.08.2015 Zmluva o podnájme 142 2015 Zmluvy Mária Kyselová
01.08.2015 02.08.2015 Zmluva o podnájme 143 2015 Zmluvy ARPA s.r.o.
01.08.2015 02.08.2015 Zmluva o podnájme 144 2015 Zmluvy MUDr. Martin Hamar
01.08.2015 02.08.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Coradent s.r.o.
27.07.2015 28.07.2015 Kúpna zmluva Zmluvy Vidra a spol. sr.o.
24.07.2015 25.07.2015 Dodatok č. 59 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
01.07.2015 02.07.2015 Zmluva o podnájme 136 2015 Zmluvy M & L FRESH s.r.o.
29.06.2015 30.06.2015 Kúpna zmluva č. Z201513808_Z Zmluvy BUKÓZA Export- Import, a.s.
29.06.2015 30.06.2015 Kúpna zmluva č. Z201513803_Z Zmluvy BUKÓZA Export- Import, a.s.
26.06.2015 27.06.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní dopravy Zmluvy Dôvera
25.06.2015 26.05.2015 Dodatok č. 15 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zmluvy Dôvera
16.06.2015 17.06.2015 Dohoda č. 29 Zmluvy ÚPSVaR v Leviciach
16.06.2015 17.06.2015 Zmluva č. 1330/2015 Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
16.06.2015 17.06.2015 Zmluva č. 1330/2015 Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
11.06.2015 12.06.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluvy Rádiodiagnostika s.r.o.
10.06.2015 11.06.2015 Zmluva o podnájme 133 2015 Zmluvy Soňa Korčeková- ASO VENDING
01.06.2015 02.06.2015 Darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Daniela Virgová
01.06.2015 02.06.2015 Zmluva o podnájme 132 2015 Zmluvy Mgr. Lucia Göbö
31.05.2015 01.06.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme č. 155 2014 Zmluvy Medicina Nové Zámky s.r.o.
19.05.2015 20.05.2015 Darovacia zmluva 10 2015 Zmluvy ZF Slovakia, a.s.
15.05.2015 16.05.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme lekárskeho prístroja Zmluvy Roche Slovensko, s.r.o.
13.05.2015 14.05.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy EUROBOOR s.r.o.
11.05.2015 12.05.2015 Kúpna zmluva č. Z20156725_Z Zmluvy A.R.S. spol. s.r.o.
01.05.2015 02.05.2015 Zmluva o zabezpečovaní kontroly účinnosti sterilizátorov Zmluvy HPL SERVIS spol. s.r.o.
30.04.2015 01.05.2015 Dodatok č. 14 k zmluve č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
29.04.2015 30.04.2015 Dodatok č. 1 Zmluvy Unipharma
21.04.2015 22.04.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NSP2000113 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
17.04.2015 18.04.2015 Zmluva o výpožičke č. VZ 032015 Zmluvy Roner, spol. s.r.o.
14.04.2015 15.04.2015 Dodatok č. 57 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
01.04.2015 02.04.2015 Dohoda Zmluvy Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
01.04.2015 02.04.2015 Darovacia zmluva Zmluvy Nestlé Slovensko s.r.o.
01.04.2015 02.04.2015 Havarijné poistenie Zmluvy Komunálna poisťovňa a.s.
31.03.2015 01.04.2015 Dodatok č. 13 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zmluvy Dôvera
30.03.2015 31.03.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy ENAVALL, s.r.o.
25.03.2015 26.03.2015 Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zmluvy Dôvera
19.03.2015 20.03.2015 Dodatok č. 1 10 2015 Zmluvy ROSENDENT s.r.o.
18.03.2015 19.03.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy BABY COR, s.r.o.
16.03.2015 17.03.2015 Dohoda o urovnaní Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
11.03.2015 12.03.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy PJJ s.r.o.
10.03.2015 11.03.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 11 2015 Zmluvy O2 Slovakia, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 12 2015 Zmluvy ZSE a.s.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 14 2015 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 15 2015 Zmluvy KREDIT Line s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 16 2015 Zmluvy ISPA s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 17 2015 Zmluvy WIRETI s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 18 2015 Zmluvy SLOVPOL- K+ K, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 20 2015 Zmluvy Rikkoň Róbert
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 21 2015 Zmluvy Judita Tricková
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 22 2015 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 23 2015 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 24 2015 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 25 2015 Zmluvy PROFI OPTIK s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 26 2015 Zmluvy AAA Dent s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 27 2015 Zmluvy A-MOLET
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 28 2015 Zmluvy Allmea s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 29 2015 Zmluvy MUDr. Alexandra Antolíková
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 30 2015 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 31 2015 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 32 2015 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 33 2015 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 34 2015 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 37 2015 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 38 2015 Zmluvy FORTIS MEDICAL s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 39 2015 Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 40 2015 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 41 2015 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 42 2015 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 43 2015 Zmluvy MUDr. Izabela Hansková
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 44 2015 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 45 2015 Zmluvy ORTOPED.VH, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 46 2015 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 47 2015 Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 48 2015 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 50 2015 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 51 2015 Zmluvy Margita Krajčíková
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 52 2015 Zmluvy B.K.J., s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 53 2015 Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 54 2015 Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 55 2015 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Katarína Hrabovská
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 56 2015 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 57 2015 Zmluvy Zubná ambulancia MUDr.Máčajová s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 58 2015 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 59 2015 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 60 2015 Zmluvy Mgr. Monika Melicherčíková
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 61 2015 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 62 2015 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 63 2015 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 64 2015 Zmluvy MUDr. Ľubica Mokrá
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 65 2015 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 66 2015 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 67 2015 Zmluvy MUDr. Daniela Nichtová
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 68 2015 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 69 2015 Zmluvy MUDr. Júlia Nichtová
01.03.2015 02.03.2015 Zmluva o podnájme 70 2015 Zmluvy O.B.K., s.r.o.
27.02.2015 28.02.2015 Rámcová zmluva Zmluvy Banchem s.r.o.
27.02.2015 28.02.2015 Rámcová kúpna zmluva Zmluvy Jozef Igaz- TLAČIVÁ- PAPIER
26.02.2015 27.02.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Eva Vargová
25.02.2015 26.02.2015 Dodatok č. 13 Zmluvy Telemed s.r.o.
23.02.2015 24.02.2015 Dodatok č. 53 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13.02.2015 14.02.2015 Dodatok č. 1 Zmluvy Quintiles Slovakia, s.r.o.
12.02.2015 12.02.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme lekárskeho prístroja Zmluvy Roche Slovensko, s.r.o.
12.02.2015 13.02.2015 Zmluva o poskytovaní odborných Zmluvy MIOMED s.r.o. pracovná zdravotná služba
12.02.2015 13.02.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Keystone s.r.o.
12.02.2015 13.02.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Keystone s.r.o.
09.02.2015 10.02.2015 Zmluva o prenechaní prístroja na užívanie Zmluvy Sysmex Slovakia s.r.o.
05.02.2015 06.02.2015 Úhrada zdravotnej starostlivosti - cenník Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
04.02.2015 05.02.2015 Rámcová zmluva o kúpe reagencií Zmluvy Roche Slovensko, s.r.o.
04.02.2015 05.02.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Katarína Volná
04.02.2015 05.02.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Katarína Harhovská
04.02.2015 05.02.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Katarína Harhovská
04.02.2015 05.02.2015 Doplnok k dohode o dobrovoľníckej službe Zmluvy SPREVÁDZANIE o.z.
02.02.2015 03.02.2015 Kúpna zmluva k LZ č. 1000588 Zmluvy UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
02.02.2015 03.02.2015 Kúpna zmluva k LZ č. 1000587 Zmluvy UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
02.02.2015 03.02.2015 Kúpna zmluva k LZ č. 1000586 Zmluvy UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
02.02.2015 03.02.2015 Kúpna zmluva k LZ č. 1000585 Zmluvy UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
02.02.2015 03.02.2015 Kúpna zmluva k LZ č. 1000584 Zmluvy UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
02.02.2015 03.02.2015 Kúpna zmluva k LZ č. 1000583 Zmluvy UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
01.02.2015 02.02.2015 Zmluva o podnájme 07 2015 Zmluvy Surf Point Trade, s.r.o.
01.02.2015 02.02.2015 Zmluva o podnájme 08 2015 Zmluvy MUDr. Alexandra Antolíková
01.02.2015 02.02.2015 Zmluva o podnájme 09 2015 Zmluvy Vladimír Ditte
01.02.2015 02.02.2015 Zmluva o podnájme 10 2015 Zmluvy ROSENDENT s.r.o.
26.01.2015 27.01.2015 Oznámenie o platbách č. 1/025A/2015 Zmluvy Zimmer Slovakia s.r.o.
26.01.2015 27.01.2015 Oznámenie Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
22.01.2015 23.01.2015 Zmluva o zriadení a dodávaní tovaru z konsigačného skladu 1/12/2014 Konsi LV Zmluvy Zimmer Slovakia s.r.o.
20.01.2015 21.01.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy ARDENT s.r.o.
19.01.2015 20.01.2015 Zmluva o poskytovaní služby Telekom Fleet Zmluvy Slovak Telekom a.s.
19.01.2015 20.01.2015 Zmluva o poskytovaní služby Zmluvy Slovak Telekom a.s.
07.01.2015 08.01.2015 Rámcová dohoda na dodanie tovaru - mrazené potraviny pre potreby nemocnice v Leviciach Zmluvy INMEDIA, spol. s r.o.
07.01.2015 08.01.2015 Rámcová dohoda na dodanie tovaru - vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach Zmluvy INMEDIA, spol. s r.o.
02.01.2015 03.01.2015 Rámcová príkazná zmluva Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Zmluva o podnájme 01 2015 Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Zmluva o podnájme 02 2015 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Zmluva o podnájme 03 2015 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Zmluva o podnájme 04 2015 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Zmluva o podnájme 05 2015 Zmluvy Bc. Ján Krnáč
01.01.2015 02.01.2015 Zmluva o podnájme 06 2015 Zmluvy A - Z Doc s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k Zmluve č. 15 2014 Zmluvy KREDIT Line s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k Zmluve 22 2014 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 K Zmluve 23 2014 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 24 2014 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 26 2014 Zmluvy AAA Dent s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 27 2014 Zmluvy A-MOLET
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 28 2014 Zmluvy Allmea s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k z zmluve 29 2014 Zmluvy MUDr. Alexandra Antolíková
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 30 2014 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 31 2014 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 32 2014 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 33 2014 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 34 2014 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 37 2014 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 38 2014 Zmluvy FORTIS MEDICAL s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 39 2014 Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 40 2014 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 41 2014 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k Zmluve 42 2014 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k Zmluve 43 2014 Zmluvy MUDr. Izabela Hansková
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 44 2014 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 45 2014 Zmluvy ORTOPED.VH, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 46 2014 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 47 2014 Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 48 2014 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 50 2014 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 51 2014 Zmluvy Margita Krajčíková
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 52 2014 Zmluvy B.K.J., s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 53 2014 Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 54 2014 Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 56 2014 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 57 2014 Zmluvy Zubná ambulancia MUDr.Máčajová s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 58 2014 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 59 2014 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 60 2014 Zmluvy Mgr. Monika Melicherčíková
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 61 2014 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 63 2014 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 64 2014 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 65 2014 Zmluvy MUDr. Ľubica Mokrá
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 66 2014 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 67 2014 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 68 2014 Zmluvy MUDr. Daniela Nichtová
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 69 2014 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 70 2014 Zmluvy MUDr. Júlia Nichtová
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 71 2014 Zmluvy O.B.K., s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 143 2014 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 146 2014 Zmluvy Oftalmo, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 149 2014 Zmluvy ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 150 2014 Zmluvy Gaderma, s.r.o.
01.01.2015 02.01.2015 Príloha č. 2 k zmluve 152 2014 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
31.12.2014 01.01.2015 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
31.12.2014 01.01.2015 Zmluva o podnájme 05 2015 Zmluvy Bc. Ján Krnáč
31.12.2014 01.01.2015 Zmluva č. 1 2015- K Zmluvy Gaderma, s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 1 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 10/2013- RPZ Zmluvy MUDr. Ladislav Kosa
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 1 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 12/2013- RPZ Zmluvy MUDr. Valéria Meszárošová
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve príkaznej zmluve č. 1/2014- RPZ Zmluvy MUDr. Gutyanová Alžbeta chirurg, s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve č. 02/2012- RPZ Zmluvy Interpramed s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 K Zmluve č. 16/2010- K Zmluvy MUDr. Vladimír Machajdík
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 2/2010- ZS Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 07/2010- K Zmluvy VITAL, s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 07/2011- RPZ Zmluvy VITAL, s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve č. 02/2011- RPZ Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 21 2010- K Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 1 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 11 2013- RPZ Zmluvy Ortopédia - Juríček s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 4 k Rámcovej príkaznej zmluve 01 2011- K Zmluvy MUDr. Juraj Jakubička
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 k Rámcovej príkaznej zmluve 14 2011- RPZ Zmluvy MUDr. Juraj Jakubička
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 08 2010- K Zmluvy PAVI s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 3 2010- ZS Zmluvy MUDr. Roman Kollár
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 1 2010- ZS Zmluvy MUDr. Ladislav Macko
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 3 k Rámcovej príkaznej zmluve č. 01 2012- RPZ Zmluvy W-MED, s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 01 2011- RPZ Zmluvy RENSAN, s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 07 2010- ZS Zmluvy RENSAN, s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 06 2010- ZS Zmluvy RENSAN, s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 05 2010- ZS Zmluvy MUDr. Eva Vargová
30.12.2014 31.12.2014 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1 2011- ZS Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
30.12.2014 31.12.2014 Zmluva č. 2 2015 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o servisnej činnosti č. H_15_0005_511223 Zmluvy Siemens s.r.o
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy COR VITAE, s.r.o.
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy NATURAL DENT s.r.o.
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Štefan Petro
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Jarmila Štugelová
29.12.2014 29.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy ŠTUGEL TRANS, s.r.o.
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Envi Slovakia, s.r.o.
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy mamplan, s.r.o.
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Baby Hope, s.r.o., MUDr. Eva Nováková
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Dagmar Szabóová
29.12.2014 30.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy W-MED, s.r.o.
23.12.2014 24.12.2014 Zmluva o poskytovaní vozidiel DZS na výkon LSPP Zmluvy B.K.J., s.r.o.
23.12.2014 24.12.2014 Zmluva o poskytovaní vozidiel DZS na výkon LSPP Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
22.12.2014 23.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy AAA Dent s.r.o.
22.12.2014 23.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy GIV DENT s.r.o.
19.12.2014 20.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Daniela Nichtová
19.12.2014 20.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Katarína Tömösköziová
19.12.2014 20.12.2014 Dodatok č.2 k zmluve o doprave ako službe súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
19.12.2014 20.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
18.12.2014 19.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Izabela Hansková
17.12.2014 18.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy DENTARS, s.r.o.
17.12.2014 18.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Gabriel Heveši
16.12.2014 17.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Júlia Nichtová
15.12.2014 16.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
15.12.2014 16.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Peter Zalán
15.12.2014 16.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy ROSENDENT s.r.o.
15.12.2014 16.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Karol Zátopek s.r.o.
12.12.2014 13.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Ildikó Schweierová
12.12.2014 13.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Ľubica Éderová
12.12.2014 13.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
12.12.2014 13.12.2014 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Zubná ambulancia MUDr.Máčajová s.r.o.
12.12.2014 13.12.2014 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 0753/2010 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
12.12.2014 13.12.2014 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 0753/2010 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
11.12.2014 12.12.2014 Zmluva o spokytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy MUDr. Eva Maťová
09.12.2014 10.12.2014 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 3 NR SR č. 278/1993 Z.z. Zmluvy Ministerstvo zdravotníctva SR
08.12.2014 09.12.2014 Dodatok č.1 k Zmluve o účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zmluvy Klient Pro SK s.r.o.
05.12.2014 06.12.2014 Darovacia zmluva Zmluvy Ing. Rudolf Hlavács
04.12.2014 05.12.2014 Kúpna zmluva na digitálny RTG prístroj č. LC WTWIN 2014 Zmluvy Medixray, s.r.o.
01.12.2014 02.12.2014 zmluva o podnájme 157 2014 Zmluvy BENESTRA, s.r.o.
01.12.2014 02.12.2014 zmluva o podnájme 158 2014 Zmluvy MUDr. Ildikó Schweierová
01.12.2014 02.12.2014 zmluva o podnájme 159 2014 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
01.12.2014 02.12.2014 Zmluva o podnájme 160 2014 Zmluvy Magdaléna Leváková
01.12.2014 02.12.2014 Zmluva o podnájme 161 2014 Zmluvy Mgr. Dana Majeránová
01.12.2014 02.12.2014 Zmluva o podnájme 163 2014 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
30.11.2014 01.12.2014 Zmluva o podnájme 155 2014 Zmluvy Medicina Nové Zámky s.r.o.
28.11.2014 29.11.2014 Zmluva o zbere odpadov z lapačov tukov, zvyškov jedál ich preprave a zneškodnení č.103 0513 Zmluvy Tekovská ekologická s.r.o.
28.11.2014 29.11.2014 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve číslo KZ 307386 01 2010 Zmluvy Messer Tatragas, spol. s.r.o.
27.11.2014 28.11.2014 Dodatok č. 12 Zmluvy Telemed s.r.o.
24.11.2014 25.11.2014 Zmluva o zvýhodnenom poskytovaní tovarov a služieb Zmluvy Klient Pro SK s.r.o.
18.11.2014 19.11.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 2013030 Zmluvy Bio G s.r.o.
18.11.2014 19.11.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o doprave Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
18.11.2014 19.11.2014 Kúpna zmluva č. 1/2014 Zmluvy MEDFIN- lízing, a.s.
13.11.2014 23.11.2014 Zmluva o podnájme 162 2014 Zmluvy Peter Kováč
12.11.2014 12.11.2014 Darovacia zmluva Zmluvy Ladislav Packa
06.11.2014 07.11.2014 Kúpna zmluva Radix spol. s.r.o. Zmluvy Radix spol. s.r.o.
06.11.2014 07.11.2014 Kúpna zmluva č. 1 10 2014 TO Zmluvy Zimmer Slovakia s.r.o.
06.11.2014 07.11.2014 Kúpna zmluva č.27102015 Zmluvy BEZNOSKA Slovakia, s.r.o.
06.11.2014 07.11.2014 ํZmluva o poskytovaní služieb Zmluvy Visions s.r.o.
01.11.2014 02.11.2014 zmluva o podnájme 154 2014 Parkovanie Zmluvy MUDr. Eva Vargová
31.10.2014 01.11.2014 ํํํํZmluva č. 2 2014- K Zmluvy O.B.K., s.r.o.
31.10.2014 31.10.2014 Rámcová príkazná zmluva č. 3 2014- RPZ Zmluvy MUDr. Judita Janičinová
25.10.2014 26.10.2014 Rámcová dohoda na dodanie tovaru - mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach Zmluvy INMEDIA, spol. s r.o.
24.10.2014 25.10.2014 Zmluva o podnájme č. 1 2014- JP Zmluvy Bochemie Slovakia s.r.o.
23.10.2014 24.10.2014 kúpna zmluva Zmluvy Unipharma
21.10.2014 22.10.2014 Kúpna zmluva č. 10/14/01 Zmluvy Intravena s.r.o
20.10.2014 21.10.2014 Kúpna zmluva č. 001 2014 Zmluvy EGAMED s.r.o.
14.10.2014 15.10.2014 Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
13.10.2014 23.10.2014 zmluva o podnájme 156 2014 Zmluvy Peter Kováč
13.10.2014 14.10.2014 Dohoda o vykonaní odbornej stáže Zmluvy MUDr. Eva Melicherčíková
09.10.2014 10.10.2014 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3,ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Zmluvy ÚPSVaR v Leviciach
08.10.2014 09.10.2014 Kúpna zmluva č. 14- 07006 Zmluvy TRIGON s.r.o.
04.10.2014 05.10.2014 zmluva o podnájme 153 2014 Parkovanie Zmluvy Mgr. Jozef Nozdrovický
01.10.2014 02.10.2014 zmluva o podnájme 151 2014 Zmluvy PE - PEK s.r.o.
01.10.2014 02.10.2014 zmluva o podnájme 152 2014 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
29.09.2014 30.09.2014 Dodatok č. 46 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy VŠZP
25.09.2014 25.09.2014 Dodatok č. 49 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy VŠZP
22.09.2014 23.09.2014 Zmluva o podnájme 138 2014 Zmluvy Ministerstvo zdravotníctva SR
18.09.2014 19.09.2014 kúpna zmluva Zmluvy Unipharma
14.09.2014 15.09.2014 zmluva o podnájme 142 2014 Parkovanie Zmluvy Jozef Gál
13.09.2014 14.09.2014 zmluva o podnájme 145 2014 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
13.09.2014 14.09.2014 zmluva o podnájme 146 2014 Zmluvy Oftalmo, s.r.o.
08.09.2014 07.09.2014 zmluva o podnájme 147 2014 Zmluvy euro AWK s. r. o.
08.09.2014 09.09.2014 zmluva o podnájme 148 2014 Zmluvy MUDr. Adrianna Jakubeková
08.09.2014 09.09.2014 zmluva o podnájme 150 2014 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
08.09.2014 09.09.2014 Zmluva o podpore špecializovaného štúdia zdravotníckeho pracovníka Zmluvy MUDr. Lucia Foldesiová
08.09.2014 09.09.2014 Zmluva o výpožičke č. 2014022 Zmluvy Bio G s.r.o.
02.09.2014 03.09.2014 Objednávka tepla Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
01.09.2014 02.09.2014 Zmluva č. 02 2014- o poskytovaní bezpečnostnej a strážnej služby Zmluvy SBS 1, s.r.o.
01.09.2014 02.09.2014 zmluva o podnájme 143 2014 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.09.2014 02.09.2014 zmluva o podnájme 144 2014 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
26.08.2014 27.08.2014 Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 306 T 2010 Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
26.08.2014 27.08.2014 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 05 2014 Zmluvy BMT, s.r.o.
18.08.2014 19.08.2014 Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka Zmluvy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
11.08.2014 12.08.2014 Dodatok č. 1 K Zmluve o prenechaní prístroja na užívanie Zmluvy Synthes Slovakia s.r.o.
01.08.2014 02.08.2014 zmluva o podnájme 135 2014 Zmluvy Iveta Pachingerová MISS TAXI
01.08.2014 02.08.2014 zmluva o podnájme 136 2014 Zmluvy Jozef Nichta Car TAXI
01.08.2014 02.08.2014 zmluva o podnájme 137 2014 Zmluvy Peter Nemček RB GOLDEN TAXI
01.08.2014 02.08.2014 zmluva o podnájme 139 2014 Zmluvy MUDr. Monika Gyurovicsová
01.08.2014 02.08.2014 zmluva o podnájme 140 2014 Zmluvy Mária Kyselová
01.08.2014 02.08.2014 zmluva o podnájme 141 2014 Zmluvy ARPA s.r.o.
17.07.2014 18.07.2014 Oznámenie Zmluvy ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
16.07.2014 17.07.2014 nájomná zmluva Zmluvy Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
03.07.2014 04.07.2014 Kúpna zmluva 05 2014 Zmluvy BMT, s.r.o.
01.07.2014 02.07.2014 zmluva o podnájme 134 2014 Zmluvy M & L FRESH s.r.o.
01.07.2014 02.07.2014 zmluva o podnájme 132 2014 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.07.2014 02.07.2014 zmluva o podnájme 133 2014 Zmluvy ENAVALL, s.r.o.
30.06.2014 01.07.2014 dodatok č. 11 Zmluvy Dôvera
30.06.2014 01.07.2014 dodatok č. 1 Zmluvy Dôvera
30.06.2014 01.07.2014 Dodatok č. 45 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy VŠZP
17.06.2014 18.06.2014 dodatok č. 1 Zmluvy MUDr. Karol Zátopek
17.06.2014 18.06.2014 dodatok č. 1 Zmluvy HOUR, spol. s.r.o.
13.06.2014 14.06.2014 Kúpna zmluva č. 0001 2014 Zmluvy MARTEK MEDICAL a.s.
12.06.2014 13.06.2014 Dodatok č. 10 k Zmluvy o poskytovaní služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
11.06.2014 12.06.2014 Rámcová dohoda na dodanie tovaru - ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Leviciach Zmluvy Hronfruct Levice a.s.
11.06.2014 12.06.2014 Rámcová dohoda na dodanie tovaru - mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach Zmluvy Mäsovýroba Prenčov s.r.o.
11.06.2014 12.06.2014 Rámcová dohoda na dodanie tovaru - hydina a hydinové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach Zmluvy Mäsovýroba Prenčov s.r.o.
11.06.2014 12.06.2014 Dodatok č. 3 k Zmluva o doelo č. 91102 Zmluvy MEDISAL, s.r.o.
05.06.2014 06.06.2014 Dodatok č. 43 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy VŠZP
01.06.2014 02.06.2014 zmluva o podnájme 130 2014 Zmluvy A - Z Doc s.r.o.
01.06.2014 02.06.2014 zmluva o podnájme 131 2014 Zmluvy Mgr. Lucia Göbö
30.05.2014 30.05.2014 Oznámenie Zmluvy SBS 1, s.r.o.
30.05.2014 31.05.2014 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Zmluvy ÚPSVaR v Leviciach
26.05.2014 27.05.2014 Rámcová dohoda na dodanie tovaru - chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Levic Zmluvy Ing. Oto Mikloš
23.05.2014 24.05.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NSP2000113 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
21.05.2014 22.05.2014 Rámcová dohoda na dodanie tovaru - tonery a farbiace pásky pre potreby nemocnice v Leviciach Zmluvy LASER servis, spol. s.r.o.
14.05.2014 15.05.2014 Kúpna zmluva BEZNOSKA TEP Zmluvy BEZNOSKA Slovakia, s.r.o.
13.05.2014 13.05.2014 Kúpna zmluva Lima SK Zmluvy Lima SK s.r.o.
13.05.2014 13.05.2014 Kúpna zmluva B. Braun Medical Zmluvy B. Braun Medical s.r.o.
12.05.2014 13.05.2014 Kúpna zmluva PHARMA GROUP TEP Zmluvy PHARMA GROUP, a.s.
09.05.2014 10.05.2014 Kúpna zmluva 50082 Zmluvy IMPLUS- LEASING Slovakia s.r.o.
09.05.2014 10.05.2014 Kúpna zmluva 50083 Zmluvy IMPLUS- LEASING Slovakia s.r.o.
09.05.2014 10.05.2014 Kúpna zmluva 50084 Zmluvy IMPLUS- LEASING Slovakia s.r.o.
09.05.2014 10.05.2014 Kúpna zmluva 50085 Zmluvy IMPLUS- LEASING Slovakia s.r.o.
09.05.2014 10.05.2014 Kúpna zmluva Zmluvy IMPLUS- LEASING Slovakia s.r.o.
07.05.2014 08.05.2014 Dodatok č. 41 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy VŠZP
07.05.2014 08.05.2014 Zmluva o zapožičaní Zmluvy Ing. Ondrej Macko
03.05.2014 04.05.2014 zmluva o podnájme 67 2014 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.05.2014 02.05.2014 zmluva o podnájme 122 2014 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.05.2014 02.05.2014 zmluva o podnájme 123 2014 Zmluvy MUDr. Mária Máčajová
01.05.2014 02.05.2014 zmluva o podnájme 124 2014 Zmluvy Ing. Danka Plajdičková
01.05.2014 02.05.2014 zmluva o podnájme 125 2014 Zmluvy Energotel a.s.
01.05.2014 02.05.2014 zmluva o podnájme 126 2014 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.05.2014 02.05.2014 zmluva o podnájme 127 2014 Zmluvy DAVITAL s.r.o.
01.05.2014 02.05.2014 zmluva o podnájme 128 2014 Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
01.05.2014 02.05.2014 zmluva o podnájme 129 2014 Zmluvy MUDr. Martin Čulák
01.05.2014 02.05.2014 Zmluva o zabezpečovaní kontroly účinnosti sterilizátorov Zmluvy HPL SERVIS spol. s.r.o.
30.04.2014 01.05.2014 dodatok č. 10 Zmluvy Dôvera
25.04.2014 26.04.2014 Zmluva o poskytovaní vozidiel DZS Zmluvy B.K.J., s.r.o.
25.04.2014 26.04.2014 Zmluva o poskytovaní vozidiel DZS na výkon LSPP Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
09.04.2014 09.04.2014 Darovacia zmluva Zmluvy Novo Nordisk A/S
09.04.2014 10.04.2014 Kúpna zmluva 50086 Zmluvy IMPLUS- LEASING Slovakia s.r.o.
08.04.2014 09.04.2014 zmluva o výpožičke Zmluvy Radiometer s.r.o.
05.04.2014 05.04.2014 kúpna zmluva č. 140324A Zmluvy Unipharma
04.04.2014 04.04.2014 kúpna zmluva Zmluvy Intravena s.r.o
02.04.2014 03.04.2014 Dodatok č. 9 Zmluvy Telemed s.r.o.
02.04.2014 15.04.2014 Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostného poradcu Zmluvy PolyStar s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 88 2014 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 89 2014 Zmluvy MUDr. Ján Antolík
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 90 2014 Zmluvy MUDr. Adrián Horváth
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 91 2014 Zmluvy MUDr. Oľga Birčáková
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 92 2014 Zmluvy Jana Zelenková
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 93 2014 Zmluvy Katarína Mačuhová
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podájme 94 2014 Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 95 2014 Zmluvy Ing. Milota Kuropková
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 96 2014 Zmluvy MUDr. Hana Kádeková
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 97 2014 Zmluvy MUDr. Róbert Viglaský
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 98 2014 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 99 2014 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 100 2014 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 101 2014 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 102 2014 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 103 2014 Zmluvy MUDr. Daniela Nichtová
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 104 2014 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 105 2014 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 106 2014 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 107 2014 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 108 2014 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 109 2014 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 110 2014 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 111 2014 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 112 2014 Zmluvy Mária Tóthová
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 113 2014 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 114 2014 Zmluvy MUDr. Katarína Tömösköziová
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 115 2014 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 116 2014 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 117 2014 Zmluvy Slávka Fáberová
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 118 2014 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 119 2014 Zmluvy O.B.K., s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 120 2014 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.04.2014 02.04.2014 zmluva o podnájme 121 2014 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
31.03.2014 01.04.2014 Dohoda č. 14 § 50j NS 2014 Zmluvy ÚPSVaR v Leviciach
28.03.2014 29.03.2014 Dodatok č. 40 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
25.03.2014 26.03.2014 Oznámenia o platbách 2 025A 2014 Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
25.03.2014 01.04.2014 Oznámenie o ukončení dohody Zmluvy ÚPSVaR v Leviciach
13.03.2014 14.03.2014 zmluva o podnájme č. 12/2014 Zmluvy ZSE a.s.
07.03.2014 07.03.2014 dodatok č. 2 k zmluve č. 5 2010 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme č. 11/2014 Zmluvy Telefónica O2 a.s.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme Zmluvy Slovanet a.s.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme č. 14 2014 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 15 2014 Zmluvy KREDIT Line s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 16 2014 Zmluvy ISPA s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 17 2014 Zmluvy WIRETI s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 18 2014 Zmluvy SLOVPOL- K+ K, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 19 2014 Zmluvy Kornélia Miháliková
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 20 2014 Zmluvy Rikkoň Róbert
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 21 2014 Zmluvy Judita Tricková
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 22 2014 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 23 2014 Zmluvy Karol Palášthy PALÁŠTHY
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 24 2014 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 25 2014 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 26 2014 Zmluvy AAA Dent s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 27 2014 Zmluvy A-MOLET
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 28 2014 Zmluvy Allmea s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 29 2014 Zmluvy MUDr. Alexandra Antolíková
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 30 2014 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 31 2014 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 32 2014 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 34 2014 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 35 2014 Zmluvy MUDr. Peter Éder
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 36 2014 Zmluvy MUDr. Ľubica Éderová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 37 2014 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 38 2014 Zmluvy FORTIS MEDICAL s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 39 2014 Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 40 2014 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 41 2014 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 42 2014 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 43 2014 Zmluvy MUDr. Izabela Hansková
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 44 2014 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 45 2014 Zmluvy MUDr. Vladimír Hudec
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 46 2014 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 47 2014 Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 48 2014 Zmluvy JADIN s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 49 2014 Zmluvy MUDr. Adrianna Jakubeková
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 50 2014 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 51 2014 Zmluvy Margita Krajčíková
03.03.2014 04.03.2014 zmluvy o podnájme 52 2014 Zmluvy B.K.J., s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 53 2014 Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 54 2014 Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 55 2014 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Katarína Hrabovská
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 56 2014 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 57 2014 Zmluvy MUDr. Mária Máčajová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 58 2014 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 59 2014 Zmluvy MED- ES, s.r.o., MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 60 2014 Zmluvy Mgr. Monika Melicherčíková
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 61 2014 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 62 2014 Zmluvy MUDr. Mária Mikešová – OFTALMOLÓG, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 63 2014 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 64 2014 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 65 2014 Zmluvy L- INT s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 66 2014 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 68 2014 Zmluvy MUDr. Daniela Nichtová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 69 2014 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 70 2014 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 71 2014 Zmluvy O.B.K., s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 72 2014 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 73 2014 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 74 2014 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 75 2014 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 76 2014 Zmluvy RV - AUREA s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 77 2014 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 78 2014 Zmluvy MUDr. Dalibor Sulina
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 79 2014 Zmluvy MUDr. Dagmar Szabóová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 80 2014 Zmluvy VITAL, s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 81 2014 Zmluvy MUDr. Katarína Tömösköziová
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 82 2014 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 83 2014 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 85 2014 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 85 2014 Zmluvy MUDr. Karol Zátopek
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 86 2014 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
03.03.2014 04.03.2014 zmluva o podnájme 87 2014 Zmluvy Zväz diabetikov Slovenska ZO ZDS
01.03.2014 01.03.2014 príloha č. 1 ku kúpnej zmluve KZ307386 01 2010 Zmluvy Messer Tatragas, spol. s.r.o.
19.02.2014 20.02.2014 zmluva o dielo č. 1 2014 Zmluvy Darton s.r.o.
14.02.2014 14.02.2014 Dodatokč.35 k Zmluve č.06NSP200214 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14.02.2014 14.02.2014 darovacia zmluva Zmluvy JUMAS s.r.o.
06.02.2014 06.02.2014 Dôvera dodatok č. 9 Zmluvy Dôvera
06.02.2014 06.02.2014 VŠZP dodatok č. 38 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
03.02.2014 04.02.2014 zmluva o podnájme č. 09/2014 Zmluvy MUDr. Alexandra Antolíková
03.02.2014 04.02.2014 zmluva o podnájme č. 10/2014 Zmluvy Vladimír Ditte
01.02.2014 01.02.2014 dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4 2013 Zmluvy Darton s.r.o.
01.02.2014 01.02.2014 dohoda č. 2 §50j NS 2014 Zmluvy ÚPSVaR v Leviciach
01.02.2014 01.02.2014 dodatok č. 1 k zmluve o nájme neb. p. č. 157 2013 Zmluvy Adam Cencora
01.02.2014 01.02.2014 dodatok č. 1 k zmluve o prevádzke dopravného prostriedku č. 1 2013 Zmluvy Adam Cencora
01.02.2014 02.02.2014 Mandátna zmluva č. 1 2014 Zmluvy Judita Tricková
01.02.2014 01.02.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1 2014 Zmluvy Judita Tricková
01.02.2014 02.02.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2014 Zmluvy Judita Tricková
31.01.2014 01.02.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2013 Zmluvy Darton s.r.o.
30.01.2014 31.01.2014 Mandátna zmluva Zmluvy MEDASA s.r.o.
29.01.2014 30.01.2014 Kúpna zmluva č. 281/11/03/1/2014/152 Zmluvy Eurolab Lambda a.s.
29.01.2014 30.01.2014 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve číslo KZ 307386/01/2010 Zmluvy Messer Tatragas, spol. s.r.o.
24.01.2014 25.01.2014 zmluva o podnájme č. 07/2014 Zmluvy Ing. Róbert Števko
21.01.2014 21.01.2014 zmluva č. 1 2014 Zmluvy Medilux s.r.o.
20.01.2014 20.01.2014 Zmluva č.1/2014 Zmluvy Medilux s.r.o.
20.01.2014 21.01.2014 kúpna zmluva 2014 Zmluvy Eurolab Lambda a.s.
20.01.2014 20.01.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o servisnej činnosti č. H 11 0026 511223 Zmluvy Siemens s.r.o
03.01.2014 04.01.2014 Dodatok č. 38 k Zmluve č. 06NSP2000214 Zmluvy VŠZP
02.01.2014 03.01.2014 zmluva o podnájme č. 02/2014 Zmluvy W-MED, s.r.o.
02.01.2014 03.01.2014 zmluva o podnájme č. 03/2014 Zmluvy W-MED, s.r.o.
02.01.2014 03.01.2014 zmluva o podnájme č. 04/2014 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
02.01.2014 03.01.2014 zmluva o podnájme č. 05/2014 Zmluvy Bc. Ján Krnáč
02.01.2014 03.01.2014 zmluva o podnájme č. 06/2014 Zmluvy A - Z Doc s.r.o.
02.01.2014 03.01.2014 zmluva o podnájme č. 01/2014 Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 Sprevádzanie o.z. dodatok 2014 Zmluvy Dobrovoľnícka služba
01.01.2014 01.01.2014 obchodná zmluva Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 obchodná zmluva Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 obchodná zmluva Zmluvy Labquality - Manacon
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 k zmluve č. 3 2011 Zmluvy MUDr. Erika Lecká
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 k zmluve č. 12 2010 Zmluvy MUDr. Erika Lecká
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 k zmluve č. 1 2010 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 2 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 k zmluve č. 2 2010 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 k zmluve č. 14 2010 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 3 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 odatok č. 4. Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatkok č. 4 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 3 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 3 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 Zmluvy MUDr. Juraj Jakubička
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 3 Zmluvy MUDr. Juraj Jakubička
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 3 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 5 Zmluvy PAVI s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 Zmluvy MUDr. Vladimír Machajdík
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 3 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 dodatok č. 4 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.01.2014 01.01.2014 rámcová zmluva č. 10 2013 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
29.12.2013 30.12.2013 Zmluva o poskytovaní vozidiel DZS na výkon LSPP Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
29.12.2013 30.12.2013 Zmluva o poskytovaní vozidiel DZS na výkon LSPP Zmluvy B.K.J., s.r.o.
21.12.2013 21.12.2013 MUDr. Lecká Dodatok č. 4 Zmluvy MUDR. Lecká Erika
21.12.2013 22.12.2013 kúpna zmluva Zmluvy Intravena s.r.o
20.12.2013 21.12.2013 kúpna zmluva č. S2013 02616 Zmluvy Vidra a spol. sr.o.
19.12.2013 20.12.2013 Kúpna zmluva č.TM 2013-072 Zmluvy Tatramed spol.s.r.o.
18.12.2013 18.12.2013 dodatok35.pdf Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18.12.2013 18.12.2013 zmluva o podnájme 167 2013 Zmluvy HAMAVISS s.r.o.
18.12.2013 19.12.2013 Dodatok č. 34 k Zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
17.12.2013 17.12.2013 MUDr. Roman Kollár -dodatok č. 4 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
17.12.2013 17.12.2013 W-MED, s.r.o. - dodatok č. 2 Zmluvy W-MED, s.r.o.
17.12.2013 17.12.2013 Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o. - dodatok č.4. Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
17.12.2013 17.12.2013 Psychiatria, s.r.o.-dodatok č. 3 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
17.12.2013 17.12.2013 Rensan, s.r.o.- dod. č. 4 062010-ZS Zmluvy Rensan, s.r.o.
17.12.2013 17.12.2013 MUDr. Lecká Dodatok č. 4 II. Zmluvy MUDR. Lecká Erika
16.12.2013 17.12.2013 Oznámenie o výške poistného Zmluvy Kooperativa poisťovňa a.s.
13.12.2013 13.12.2013 darovacia zmluva Zmluvy Nadácia Križovatka
12.12.2013 12.12.2013 darovacia zmluva Zmluvy VŠZP
12.12.2013 13.12.2013 kúpna zmluva 12 2013 Zmluvy ZOLS s.r.o.
09.12.2013 10.12.2013 zmluva o poskytovaní služieb Zmluvy KREDIT Line s.r.o.
05.12.2013 05.12.2013 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
02.12.2013 03.12.2013 Obchodná zmluva Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
01.12.2013 01.12.2013 zmluva o podnájme 158 2013 Zmluvy Medicina Nové Zámky s.r.o.
01.12.2013 01.12.2013 zmluva o podnájme 161 2013 Zmluvy GTS Slovakia s.r.o.
01.12.2013 01.12.2013 zmluva o podnájme 162 2013 Zmluvy MUDr. Ildikó Schweierová
01.12.2013 01.12.2013 zmluva o podnájme 163 2013 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
01.12.2013 01.12.2013 zmluva o podnájme 164 2013 Zmluvy Magdaléna Leváková
01.12.2013 01.12.2013 zmluva o podnájme 165 2013 Zmluvy Mgr. Dana Majeránová
01.12.2013 01.12.2013 dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
29.11.2013 29.11.2013 Zmluva o podnájme č.161/2013 Zmluvy GTS Slovakia s.r.o.
29.11.2013 29.11.2013 Union dodatok č.10 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
28.11.2013 28.11.2013 VSZP dodatok č.33 Zmluvy VŠZP
28.11.2013 28.11.2013 zmluva o dielo č. 2 2013 Zmluvy Martin Mach HM servis
28.11.2013 29.11.2013 Zmluva č. 4001NSP2000113 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
27.11.2013 27.11.2013 dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 1 2013 Zmluvy Judita Tricková
26.11.2013 27.11.2013 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2013 Zmluvy Judita Tricková
25.11.2013 26.11.2013 Siemens - Dodatok č. 1.pdf Zmluvy Siemens s.r.o
23.11.2013 23.11.2013 zmluva č. 1637 2013 Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
21.11.2013 21.11.2013 zmluva o dielo č. 4 2013 Zmluvy Darton s.r.o.
20.11.2013 21.11.2013 kúpna zmluva č. 5 2013 Zmluvy Synthes Slovakia s.r.o.
19.11.2013 20.11.2013 Obchodná zmluva Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
15.11.2013 15.11.2013 rámcová príkazná zmluva č. 11 2013 Zmluvy Ortopédia - Juríček s.r.o.
14.11.2013 14.11.2013 zmluva o dielo č. 3 2013 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
13.11.2013 13.11.2013 zmluva o predaji mot. palív a iných tovarov Zmluvy Slovnaft a.s.
13.11.2013 14.11.2013 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve Zmluvy Unipharma
05.11.2013 05.11.2013 zmluva o podnájme 157 2013 Zmluvy Adam Cencora
05.11.2013 05.11.2013 zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Zmluvy Adam Cencora
05.11.2013 05.11.2013 zmluva o nájme nebytových priestorov č. 157 2013 Zmluvy Adam Cencora
05.11.2013 05.11.2013 zmluva o prevádzke mot. vozidla č. 1 2013 Zmluvy Adam Cencora
01.11.2013 01.11.2013 zmluva o podnájme 160 2013 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.11.2013 01.11.2013 zmluva o poskytovaní odborných služieb Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
28.10.2013 28.10.2013 zmluva č.ÚHL RK - 35 2 - 30 - 3 Zmluvy Ministerstvo obrany SR
21.10.2013 22.10.2013 dodatok č. 1 k zmluve č. 1 2011 Zmluvy SBS - Mgr. Štefan Mikloško
19.10.2013 19.10.2013 rámcová príkazná zmluva č. 12 2013 Zmluvy MUDr. Valéria Meszárošová
10.10.2013 11.10.2013 zmluva o výpožičke č. 2013030 Zmluvy Bio G s.r.o.
07.10.2013 07.10.2013 zmluva o poskytovaní odborných služieb Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
07.10.2013 07.10.2013 zmluva o poskytovaní odborných služieb Zmluvy MUDr. Ivan Uhliar
04.10.2013 04.10.2013 zmluva o podnájme 159 2013 Zmluvy Mgr. Jozef Nozdrovický
01.10.2013 01.10.2013 ukončenie 151 2013 Zmluvy Europrofessional s. r. o.
01.10.2013 01.10.2013 zmluva o podnájme 155 2013 Zmluvy PE - PEK s.r.o.
01.10.2013 01.10.2013 zmluva o podnájme 156 2013 Zmluvy Chirurgická ambulancia Lareta s.r.o.
01.10.2013 01.10.2013 dodatok č. 31 k zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
01.10.2013 01.10.2013 dodatok č. 25 k zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
26.09.2013 27.09.2013 kúpna zmluva č. 24 2013 Zmluvy Ing. Miloš Ladický ELMED
25.09.2013 25.09.2013 KP zmluva o podnájme 151 2013 Zmluvy Europrofessional s. r. o.
25.09.2013 26.09.2013 Dodatok č. 31 k Zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
14.09.2013 14.09.2013 zmluva o podnájme 148 2013 Zmluvy Jozef Gál
13.09.2013 13.09.2013 zmluva o podnájme 149 2013 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
13.09.2013 13.09.2013 zmluva o podnájme 150 2013 Zmluvy Oftalmo, s.r.o.
12.09.2013 13.09.2013 zmluva na poskytnutie služieb Zmluvy PolyStar s.r.o.
10.09.2013 11.09.2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 014V2013 Zmluvy Beckman Coulter SR s.r.o.
08.09.2013 08.09.2013 zmluva o podnájme 146 2013 Zmluvy euro AWK s. r. o.
08.09.2013 08.09.2013 zmluva o podnájme 151 2013 Zmluvy ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.
08.09.2013 08.09.2013 zmluva o podnájme 152 2013 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
08.09.2013 08.09.2013 zmluva o podnájme 153 2013 Zmluvy MUDr. Mária Mikešová – OFTALMOLÓG, s.r.o.
08.09.2013 08.09.2013 zmluva o podnájme 154 2013 Zmluvy MUDr. Adrianna Jakubeková
07.09.2013 07.09.2013 dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve Zmluvy ING Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.
01.09.2013 01.09.2013 zmluva o podnájme 140 2013 Zmluvy Ministerstvo zdravotníctva SR
01.09.2013 01.09.2013 zmluva o podnájme 147 2013 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
01.09.2013 01.09.2013 dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve Zmluvy Unipharma
31.08.2013 31.08.2013 zmluva o ponájme 145 2013 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
28.08.2013 29.08.2013 dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
23.08.2013 24.08.2013 Dodatok č. 29 k Zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
22.08.2013 23.08.2013 kúpna zmluva č. 002 2013 Zmluvy Tatra - Alpine a.s.
13.08.2013 14.08.2013 Dodatok č. 27 k Zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
12.08.2013 12.08.2013 zmluva o podnájme 141 2013 Zmluvy Peter Molnár
12.08.2013 13.08.2013 zmluva o dielo č. 1 2013 Zmluvy Ing. Jana Jedináková
05.08.2013 05.08.2013 zmluva č. 8 2013 Zmluvy MUDr. Juraj Jakubička
01.08.2013 01.08.2013 zmluva o podnájme 138 2013 Zmluvy Jozef Nichta Car TAXI
01.08.2013 01.08.2013 zmluva o podnájme 139 2013 Zmluvy Iveta Pachingerová MISS TAXI
01.08.2013 01.08.2013 zmluva o podnájme 142 2013 Zmluvy ARPA s.r.o.
01.08.2013 01.08.2013 zmluva o podnájme 143 2013 Zmluvy MUDr. Monika Gyurovicsová
01.08.2013 01.08.2013 zmluva o podnájme 144 2013 Zmluvy Mária Kyselová
01.08.2013 01.08.2013 dodatok č. 29 k zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
01.08.2013 01.08.2013 dodatok č. 27 k zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
01.08.2013 01.08.2013 dodatok č. 8 k zmluve č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
01.08.2013 02.08.2013 dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Zmluvy Unipharma
01.08.2013 01.08.2013 zmluva č. 9 2013 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
31.07.2013 01.08.2013 zmluva o posk. služ. pri zbere odpadov Zmluvy INTA s.r.o.
25.07.2013 25.07.2013 darovacia zmluva Zmluvy Pfizer Luxembourg SARL
22.07.2013 28.07.2013 Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NSP2000110 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
08.07.2013 08.07.2013 zmluva o výpožičke č. 14 2013 Zmluvy Beckman Coulter SR s.r.o.
02.07.2013 03.07.2013 dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. služieb Zmluvy PolyStar s.r.o.
01.07.2013 01.07.2013 zmluva o podnájme 135 2013 Zmluvy ENAVALL, s.r.o.
01.07.2013 01.07.2013 zmluva o podnájme 136 2013 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.07.2013 01.07.2013 zmluva o podnájme 137 2013 Zmluvy M & L FRESH s.r.o.
01.07.2013 01.07.2013 dodatok č. 6 k zmluve č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
01.07.2013 01.07.2013 zmluva oposkytovaní odborných služieb Zmluvy MUDr. Adrián Horváth
01.07.2013 01.07.2013 zmluva o zvýhodnenom poskyt. tovarov a služieb Zmluvy Klient Pro SK s.r.o.
01.07.2013 01.07.2013 zmluva o zabezpečení motivačného programu Medipartner Zmluvy Klient Pro SK s.r.o.
01.07.2013 01.07.2013 zmluva o účasti v pláne Medipartner Nitra Zmluvy Klient Pro SK s.r.o.
01.07.2013 01.07.2013 nájomná zmluva č. 331 2013 Zmluvy Eurolab Lambda a.s.
28.06.2013 29.06.2013 Dodatok č. 25 k Zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
28.06.2013 29.06.2013 Zmluva č. 4001DDSL000113 o dobrave ako službe súvisiacej s poskytovaním zdravotnej startostlivosti Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
27.06.2013 27.06.2013 dodatok č. 7 k zmluve č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
20.06.2013 20.06.2013 zmluva o podnájme 2013 Zmluvy Eurolab Lambda a.s.
19.06.2013 19.06.2013 zmluva č. 7 2013 Zmluvy PAVI s.r.o.
14.06.2013 15.06.2013 dodatok č. 6 k zmluve o posk. služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
11.06.2013 11.06.2013 zmluva č. 1262 2013 Zmluvy Nitriansky samosprávny kraj
06.06.2013 06.06.2013 dohoda o zmene záväzkového vzťahu Zmluvy Novapharm s.r.o., ProCare a.s.
06.06.2013 06.06.2013 zmluva o spolupráci Zmluvy LP Holdings s.r.o.
01.06.2013 01.06.2013 zmluva o podnájme 134 2013 Zmluvy A - Z Doc s.r.o.
16.05.2013 16.05.2013 zmluva o poskytnutí PZS Zmluvy Sapnet s.r.o.
14.05.2013 14.05.2013 zmluva o poskytovaní elektronických služieb Zmluvy Dôvera
01.05.2013 01.05.2013 zmluva o podnájme 126 2013 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.05.2013 01.05.2013 zmluva o podnájme 127 2013 Zmluvy MUDr. Mária Máčajová
01.05.2013 01.05.2013 zmluva o podnájme 128 2013 Zmluvy Terézia Marošíková
01.05.2013 01.05.2013 zmluva o podnájme ukončenie Zmluvy Terézia Marošíková
01.05.2013 01.05.2013 zmluva o podnájme 129 2013 Zmluvy Ing. Danka Plajdičková
01.05.2013 01.05.2013 zmluva o podnájme 130 2013 Zmluvy Energotel a.s.
01.05.2013 01.05.2013 zmluva o podnájme 131 2013 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.05.2013 01.05.2013 zmluva o podnájme 132 2013 Zmluvy DAVITAL s.r.o.
01.05.2013 01.05.2013 dodatok č.1 132 2013 Zmluvy DAVITAL s.r.o.
01.05.2013 01.05.2013 zmluva o podnájme 133 2013 Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
01.05.2013 01.05.2013 dodatok č. 21 k zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
26.04.2013 27.04.2013 Dodatok č. 23 k Zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
22.04.2013 22.04.2013 memorandum o spolupráci Zmluvy Dôvera
19.04.2013 19.04.2013 zmluva č. 5 2013 Zmluvy Medilux s.r.o.
12.04.2013 12.04.2013 sponzorská zmluva č. 2013238 Zmluvy Bayer spol. s.r.o.
10.04.2013 11.04.2013 kúpna zmluva MED-ART Zmluvy MED - ART spol. s.r.o.
10.04.2013 10.04.2013 zmluva č. 3 2013 Zmluvy MUDr. PED-SH s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 89 2013 Zmluvy PE - PEK s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 90 2013 Zmluvy MED- ES, s.r.o., MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 91 2013 Zmluvy MUDr. Ján Antolík
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 92 2013 Zmluvy MUDr. Adrián Horváth
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 93 2013 Zmluvy MUDr. Oľga Birčáková
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 94 2013 Zmluvy Jana Zelenková
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 95 2013 Zmluvy Katarína Mačuhová
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 96 2013 Zmluvy MUDr. Peter Puškár
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 97 2013 Zmluvy Jana Šušková
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 98 2013 Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 99 2013 Zmluvy Ing. Milota Kuropková
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 100 2013 Zmluvy MUDr. Hana Kádeková
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 101 2013 Zmluvy MUDr. Róbert Viglaský
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 102 2013 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 103 2013 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 104 2013 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 105 2013 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 106 2013 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 107 2013 Zmluvy MUDr. Daniela Nichtová
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 108 2013 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 109 2013 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 110 2013 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 111 2013 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 112 2013 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 113 2013 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 114 2013 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 115 2013 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 116 2013 Zmluvy Mária Tóthová
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 117 2013 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 118 2013 Zmluvy MUDr. Katarína Tömösköziová
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 119 2013 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 120 2013 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 121 2013 Zmluvy Slávka Fáberová
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 122 2013 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 123 2013 Zmluvy O.B.K., s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 124 2013 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 zmluva o podnájme 125 2013 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.04.2013 01.04.2013 sponzorská zmluva Zmluvy Dôvera
01.04.2013 01.04.2013 dodatok č. 23 k zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
01.04.2013 01.04.2013 dodatok č. 5 k zmluve č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
28.03.2013 29.03.2013 kúpna zmluva Banchem Zmluvy Banchem s.r.o.
25.03.2013 26.03.2013 darovacia zmluva Zmluvy Bc. Andrea Szabová
21.03.2013 21.03.2013 poistná zmluva č. 2750112400 Zmluvy Komunálna poisťovňa a.s.
19.03.2013 19.03.2013 darovacia zmluva Zmluvy MUDr. Jana Melušová
14.03.2013 15.03.2013 Dodatok č. 21 k Zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy VŠZP
04.03.2013 04.03.2013 poistná zmluva 0119497 Zmluvy Kooperativa poisťovňa a.s.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 1 Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 2 Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 02/2013 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 1. 02/2013 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 2. 02/2013 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 04/2013 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 1 04/2013 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.2. 04/2013 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme ukončenie 04/2013 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 09 2013 Zmluvy Telefónica O2 a.s.
01.03.2013 01.03.2013 Dodatok č.1 15 2013 Zmluvy Judita Tricková
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 3 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 10/2013 Zmluvy ZSE a.s.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 11 2013 Zmluvy Slovanet a.s.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 12 2013 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 13 2013 Zmluvy KREDIT Line s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 14 2013 Zmluvy ISPA s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 Judita Tricková Zmluvy Judita Tricková
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 13 2013 Zmluvy KREDIT Line s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 16 2013 Zmluvy WIRETI s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 17 2013 Zmluvy SLOVPOL- K+ K, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 18 2013 Zmluvy Kornélia Miháliková
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 19 2013 Zmluvy Rikkoň Róbert
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 20 2013 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 20 2013 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 21 2013 Zmluvy Karol Palášthy PALÁŠTHY
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 21 2013 Zmluvy Karol Palášthy PALÁŠTHY
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 22 2013 Zmluvy MUDr. Medovarská Mária
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 23 2013 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 23 2013 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 24 2013 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 24 2013 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 26 2013 Zmluvy AAA Dent s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 27 2013 Zmluvy A-MOLET
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 27 2013 Zmluvy A-MOLET
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 1 28 2013 Zmluvy Allmea s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 28 2013 Zmluvy Allmea s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 29 2013 Zmluvy MUDr. Alexandra Antolíková
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 1 29 2013 Zmluvy MUDr. Alexandra Antolíková
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 30 2013 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 30 2013 Zmluvy BUTAS MEDIC s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 31 2013 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 31 2013 Zmluvy Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 32 2013 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 32 2013 Zmluvy DENTARS, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 33 2013 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 33 2013 Zmluvy Detská kardilog. amb. MUDr. Eva Vargová s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 34 2013 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 34 2013 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 35 2013 Zmluvy MUDr. Peter Éder
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 35 2013 Zmluvy MUDr. Peter Éder
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 36 2013 Zmluvy MUDr. Ľubica Éderová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 36 2013 Zmluvy MUDr. Ľubica Éderová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 37 2013 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 37 2013 Zmluvy FEMINA - EH s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 38 2013 Zmluvy FORTIS MEDICAL s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 38 2013 Zmluvy FORTIS MEDICAL s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 39 2013 Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 39 2013 Zmluvy MUDr. Rozália Földiová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 40 2013 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 40 2013 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 2 40 2013 Zmluvy MUDr. Alexander Gašparetz, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 41 2013 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 41 2013 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č. 2 41 2013 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 42 2013 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 42 2013 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 43 2013 Zmluvy MUDr. Izabela Hansková
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 43 2013 Zmluvy MUDr. Izabela Hansková
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 44 2013 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 44 2013 Zmluvy MUDr. Agáta Hilvertová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 45 2013 Zmluvy MUDr. Vladimír Hudec
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 45 2013 Zmluvy MUDr. Vladimír Hudec
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 46 2013 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 46 2013 Zmluvy MUDr. Zuzana Chlebová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 47 2013 Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 47 2013 Zmluvy J & GM MEDIC s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 48 2013 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 48 2013 Zmluvy JADIN s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 49 2013 Zmluvy MUDr. Adrianna Jakubeková
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 49 2013 Zmluvy MUDr. Adrianna Jakubeková
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 50 2013 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 50 2013 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 51 2013 Zmluvy Margita Krajčíková
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 51 2013 Zmluvy Margita Krajčíková
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 52 2013 Zmluvy B.K.J., s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 52 2013 Zmluvy B.K.J., s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 53 2013 Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 53 2013 Zmluvy MUDr. Zuzana Krúžová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 54 2013 Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 54 2013 Zmluvy MUDr. Andrea Kuštárová- všeobecný lekár
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 55 2013 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Katarína Hrabovská
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 55 2013 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Katarína Hrabovská
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 56 2013 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 56 2013 Zmluvy LEVMEDICAL, s.r.o., MUDr. Oto Hrabovský
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 57 2013 Zmluvy MUDr. Mária Máčajová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 57 2013 Zmluvy MUDr. Mária Máčajová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 58 2013 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 58 2013 Zmluvy MUDr. Eva Maťová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 59 2013 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 59 2013 Zmluvy MED - ES, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 60 2013 Zmluvy Mgr. Monika Melicherčíková
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 60 2013 Zmluvy Mgr. Monika Melicherčíková
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 61 2013 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 61 2013 Zmluvy Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 62 2013 Zmluvy MUDr. Mária Mikešová – OFTALMOLÓG, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 62 2013 Zmluvy MUDr. Mária Mikešová – OFTALMOLÓG, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 63 2013 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 63 2013 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 64 2013 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 64 2013 Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 65 2013 Zmluvy MUDr. Ľubica Mokrá
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 65 2013 Zmluvy MUDr. Ľubica Mokrá
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.2 65 2013 Zmluvy MUDr. Ľubica Mokrá
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.3 65 2013 Zmluvy MUDr. Ľubica Mokrá
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 66 2013 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 66 2013 Zmluvy NEOPROT spol. s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 67 2013 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 67 2013 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 68 2013 Zmluvy MUDr. Daniela Nichtová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 68 2013 Zmluvy MUDr. Daniela Nichtová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 69 2013 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 69 2013 Zmluvy MUDr. Ingrid Nichtová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 70 2013 Zmluvy MUDr. Júlia Nichtová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 70 2013 Zmluvy MUDr. Júlia Nichtová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 71 2013 Zmluvy O.B.K., s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 71 2013 Zmluvy O.B.K., s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 72 2013 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 72 2013 Zmluvy Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 73 2013 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 73 2013 Zmluvy GYNEKOLÓGIA NINO, s.r.o., MUDr. Ján Ondrášik
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 74 2013 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 74 2013 Zmluvy Onko-chirurgia Dr. Muráni s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 75 2013 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 75 2013 Zmluvy RENSAN, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 76 2013 Zmluvy RV - AUREA s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 76 2013 Zmluvy RV - AUREA s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 77 2013 Zmluvy Schweier GEA s.r.o., MUDr.Mikuláš Schweier
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 78 2013 Zmluvy MUDr. Dalibor Sulina
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 78 2013 Zmluvy MUDr. Dalibor Sulina
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 79 2013 Zmluvy MUDr. Dagmar Szabóová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 79 2013 Zmluvy MUDr. Dagmar Szabóová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 80 2013 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 80 2013 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 81 2013 Zmluvy MUDr. Katarína Tömösköziová
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 81 2013 Zmluvy MUDr. Katarína Tömösköziová
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 82 2013 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 82 2013 Zmluvy MUDr. Anton Uhnák
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 83 2013 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 83 2013 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 84 2013 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 84 2013 Zmluvy MUDr. Peter Zalán
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 85 2013 Zmluvy MUDr. Karol Zátopek
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 85 2013 Zmluvy MUDr. Karol Zátopek
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 86 2013 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 86 2013 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 87 2013 Zmluvy LEVDERMA s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 dodatok č.1 87 2013 Zmluvy LEVDERMA s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 ukončenie 87 2013 Zmluvy LEVDERMA s.r.o.
01.03.2013 01.03.2013 zmluva o podnájme 88 2013 Zmluvy Zväz diabetikov Slovenska ZO ZDS
26.02.2013 27.02.2013 kúpna zmluva na dodanie tovaru Zmluvy INMEDIA, spol. s r.o.
26.02.2013 27.02.2013 kúpna zmluva Unipharma Zmluvy Unipharma
26.02.2013 27.02.2013 kúpna zmluva Unipharma Zmluvy Unipharma
26.02.2013 27.02.2013 kúpna zmluva Unipharma Zmluvy Unipharma
22.02.2013 23.02.2013 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy CZ mont s.r.o. Levice
21.02.2013 21.02.2013 dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Zmluvy Univerzitná nemocnica Martin
20.02.2013 21.02.2013 dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
19.02.2013 20.02.2013 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve číslo KZ 307386/01/2010 Zmluvy Messer Tatragas, spol. s.r.o.
05.02.2013 05.02.2013 zmluva o poskytnutí služby Zmluvy Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
01.02.2013 01.02.2013 zmluva o podnájme 06 2013 Zmluvy MUDr. Alexandra Antolíková
01.02.2013 01.02.2013 zmluva o podnájme 07 2013 Zmluvy Surf Point Trade, s.r.o.
01.02.2013 01.02.2013 zmluva o podnájme 08 2013 Zmluvy Vladimír Ditte
01.02.2013 02.02.2013 mandátna zmluva č. 1 2013 Zmluvy Judita Tricková
01.02.2013 01.02.2013 rámcová príkazná zmluva č. 3 2013 Zmluvy EGAMED s.r.o.
31.01.2013 31.01.2013 zmluva o poskytovaní odborných služieb Zmluvy MUDr. Rastislav Kubica
29.01.2013 30.01.2013 Oznámenie o platbách č. 1/025A/2013 Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
18.01.2013 19.01.2013 Poistná zmluva Zmluvy Kooperativa poisťovňa a.s.
15.01.2013 16.01.2013 kúpna zmluva Zmluvy IBM
11.01.2013 11.01.2013 zmluva o poskytovaní služieb Zmluvy Visions s.r.o.
09.01.2013 10.01.2013 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluvy Visions s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 zmluva o podnájme 01/2013 Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 zmluva o podnájme 05 2013 Zmluvy Bc. Zuzana Papfyová
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 2 k zmluve č. 1 2011 Zmluvy MUDr. Juraj Jakubička
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 kzmluve č. 3 2011 Zmluvy MUDr. Erika Lecká
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 2 k zmluve č. 18 2010 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 k zmluve č. 1 2010 Zmluvy UROCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 k zmluve č. 14 2010 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 2 k zmluve č. 13 2010 Zmluvy MUDr. Katarína Žuffová
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 2 k zmluve č. 3 2011 Zmluvy Psychiatria, s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 k zmluve č. 3 2010 Zmluvy MUDr. Roman Kollár
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 1 k zmluve č. 1 2012 Zmluvy W-MED, s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 k zmluve č. 16 2010 Zmluvy MUDr. Vladimír Machajdík
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 k zmluve č. 7 2010 Zmluvy VITAL, s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 k zmluve č.1 2010 Zmluvy GIV DENT s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 k zmluve č. 6 2010 Zmluvy Rensan, s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 k zmluve č. 7 2010 Zmluvy Rensan, s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 3 k zmluve č. 12 2010 Zmluvy MUDr. Erika Lecká
01.01.2013 01.01.2013 dodatok č. 1 k zmluve č. 2 2012 Zmluvy Interpramed s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 rámcová príkazná zmluva č. 1 2013 Zmluvy MUDr. Tomová Gabriela NZZ s.r.o.
01.01.2013 01.01.2013 rámcová príkazná zmluva č. 2 2013 Zmluvy SonoCentrum s.r.o.
31.12.2012 01.01.2013 Dodatok č. 18 k Zmluve č. 60KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29.12.2012 30.12.2012 Zmluva o poskytovaní vozidiel DZS na výkon LSPP Zmluvy MM - MEDIKUS, s.r.o.
29.12.2012 30.12.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
21.12.2012 21.12.2012 poistná zmluva 0608016901 Zmluvy Kooperativa poisťovňa a.s.
20.12.2012 20.12.2012 darovacia zmluva č. 149 2012 Zmluvy GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
19.12.2012 20.12.2012 Dodatok č. 16 k Zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17.12.2012 18.12.2012 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000712 Zmluvy Dôvera
07.12.2012 08.12.2012 Obchodná zmluva Zmluvy Peter Kuzmišin- MANACON
04.12.2012 05.12.2012 Obchodná zmluva Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
04.12.2012 05.12.2012 Obchodná zmluva Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
03.12.2012 04.12.2012 Zmluva o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu Zmluvy MEDIS Nitra, spol. s.r.o.
01.12.2012 01.12.2012 zmluva o podnájme 54 2012 Zmluvy GTS Slovakia s.r.o.
01.12.2012 01.12.2012 zmluva o podnájme 55 2012 Zmluvy MUDr. Ildikó Schweierová
27.11.2012 28.11.2012 Zmluva o dielo Zmluvy Martin Mach HM servis
20.11.2012 21.11.2012 Dodatok č. 1 Zmluvy Eurolab Lambda a.s.
14.11.2012 15.11.2012 Peter Kuzmišin- MANACON Zmluvy Peter Kuzmišin- MANACON
13.11.2012 14.11.2012 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 0753/2010 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
25.10.2012 26.10.2012 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s.r.o.
23.10.2012 24.10.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy KREDIT AUDIT s.r.o.
04.10.2012 04.10.2012 zmluva o podnájme 36 2012 Zmluvy Magdaléna Leváková
04.10.2012 04.10.2012 zmluva o podnájme 37 2012 Zmluvy MUDr. Anton Kalmančai
04.10.2012 04.10.2012 zmluva o podnájme 38 2012 Zmluvy Mgr. Dana Majeránová
04.10.2012 04.10.2012 zmluva o podnájme 53 2012 Zmluvy Mgr. Jozef Nozdrovický
04.10.2012 05.10.2012 Zmluva č. 62KVYF001612 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
25.09.2012 26.09.2012 Zmluva o zapožičaní zariadenia a nákupe reagencií Zmluvy Abott GmbH & Co. KG.
14.09.2012 14.09.2012 zmluva na poskytnutie služieb Zmluvy PolyStar s.r.o.
14.09.2012 14.09.2012 zmluva o podnájme 51 2012 Zmluvy Jozef Gál
13.09.2012 13.09.2012 zmluva o podnájme 44 2012 Zmluvy Oftalmo, s.r.o.
13.09.2012 13.03.2012 zmluva o podnájme 45 2012 Zmluvy MUDr. Beáta Nichtová gynekologická ambulancia s.r.o.
08.09.2012 08.09.2012 zmluva o podnájme 46 2012 Zmluvy ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.
08.09.2012 08.09.2012 zmluva o podnájme 47 2012 Zmluvy MUDr. Ida Gašparetzová
08.09.2012 08.09.2012 zmluva o podnájme 49 2012 Zmluvy MUDr. Mária Mikešová – OFTALMOLÓG, s.r.o.
08.09.2012 08.09.2012 zmluva o podnájme 50 2012 Zmluvy MUDr. Adrianna Jakubeková
01.09.2012 01.09.2012 zmluva o podnájme 41 2012 Zmluvy Ministerstvo zdravotníctva SR
01.09.2012 01.09.2012 zmluva o podnájme 42 2012 Zmluvy ZAPA JJ s.r.o.
01.09.2012 01.09.2012 zmluva o podnájme 43 2012 Zmluvy DIA - KONTROL s.r.o.
20.08.2012 21.08.2012 Zmluva o prenechaní prístroja na užívanie Zmluvy Synthes Slovakia s.r.o.
16.08.2012 17.08.2012 Zmluva o nájme fliaš na medicinálne plyny- ENTONOX Zmluvy Linde Gas k.s.
15.08.2012 15.08.2012 zmluva o podnájme 40 2012 Zmluvy ARPA s.r.o.
03.08.2012 03.08.2012 zmluva o podnájme 39 2012 Zmluvy Mária Kyselová
01.08.2012 01.08.2012 zmluva o podnájme 33 2012 Zmluvy Iveta Pachingerová MISS TAXI
01.08.2012 01.08.2012 zmluva o podnájme 34 2012 Zmluvy Jozef Nichta Car TAXI
26.07.2012 27.07.2012 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy Adato, s.r.o.
25.07.2012 26.07.2012 Kúpna zmluva Zmluvy OTP Banka Slovensko, a.s.
20.07.2012 21.07.2012 Kúpna zmluva č. 208 2012 Zmluvy ULTRAMED s.r.o.
09.07.2012 10.07.2012 Dodatok č. 11 k Zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
09.07.2012 10.07.2012 Dodatok č. 10 k Zmluve č. 60KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
01.07.2012 01.07.2012 zmluva o podnájme 31 2012 Zmluvy KARDIOCENTRUM LEVICE s.r.o.
01.07.2012 01.07.2012 zmluva o podnájme 32 2012 Zmluvy M & L FRESH s.r.o.
01.07.2012 02.07.2012 Všeobecná zmluva o poskytovaní služieb č. 3130065/2012 Zmluvy KREDIT Line s.r.o.
29.06.2012 30.06.2012 Dodatok č. 4 k zmluve o doprave č. 4001DDSL001100 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
27.06.2012 28.06.2012 Kúpna zmluva č. 120211 Zmluvy MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
27.06.2012 28.06.2012 Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke 10022 Zmluvy MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
25.06.2012 26.06.2012 Dodatok č. 10 k Zmluve č. 60KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
19.06.2012 20.06.2012 Zmluva o poskytovaní dopravy č. 74DDZS000912 Zmluvy Dôvera
19.06.2012 20.06.2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
01.06.2012 01.06.2012 zmluva o podnájme 29 2012 Zmluvy A - Z Doc s.r.o.
01.06.2012 01.06.2012 zmluva o podnájme 30 2012 Zmluvy Kardio Angio s.r.o., MUDr.Peter Gergely
25.05.2012 26.05.2012 Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb Zmluvy DE-SKA, s.r.o.
11.05.2012 11.05.2012 vyhlásenie 12 2012 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
11.05.2012 12.05.2012 Zmluva o predaji motorových palív Zmluvy Slovnaft a.s.
10.05.2012 10.05.2012 zmluva o podnájme 26 2012 Zmluvy Ing. Danka Plajdičková
10.05.2012 10.05.2012 zmluva o podnájme 27 2012 Zmluvy MUDr. Mária Máčajová
10.05.2012 10.05.2012 zmluva o podnájme 28 2012 Zmluvy Terézia Marošíková
01.05.2012 01.05.2012 zmluva o podnájme 24 2012 Zmluvy Energotel a.s.
01.05.2012 01.05.2012 zmluva o podnájme 25 2012 Zmluvy DeArt s.r.o.
01.04.2012 02.04.2012 Mandátna zmluva č. 1 2012 Zmluvy Judita Tricková
30.03.2012 31.03.2012 Dodatok č. 8 k zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
28.03.2012 28.03.2012 darovacia zmluva č. 19 2012 Zmluvy GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
28.03.2012 29.03.2012 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 0753/2010 Zmluvy Slovak Telekom a.s.
16.03.2012 17.03.2012 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve číslo KZ 307386/01/2010 Zmluvy Messer Tatragas, spol. s.r.o.
13.03.2012 14.03.2012 Obchodná zmluva Zmluvy SEKK spol. s.r.o.
02.03.2012 02.03.2012 zmluva o podnájme 17 2012 Zmluvy SLOVPOL- K+ K, s.r.o.
02.03.2012 02.03.2012 zmluva o podnájme 18 2012 Zmluvy Kornélia Miháliková
02.03.2012 02.03.2012 zmluva o podnájme 19 2012 Zmluvy Judita Tricková
02.03.2012 02.03.2012 zmluva o podnájme 21 2012 Zmluvy Karol Palášthy PALÁŠTHY
02.03.2012 02.03.2012 zmluva o podnájme 22 2012 Zmluvy Rikkoň Róbert
02.03.2012 02.03.2012 zmluva o podnájme 23 2012 Zmluvy MUDr. Medovarská Mária
01.03.2012 01.03.2012 zmluva o podnájme 02 2012 Zmluvy Telefónica O2 a.s.
01.03.2012 01.03.2012 zmluva o podnájme 06 2012 Zmluvy ORTOTECH, s.r.o.
01.03.2012 01.03.2012 vyhlásenie 07 2012 Zmluvy ZSE a.s.
01.03.2012 01.03.2012 zmluva o podnájme 08 2012 Zmluvy ISPA s.r.o.
01.03.2012 01.03.2012 zmluva o podnájme 09 2012 Zmluvy Slovanet a.s.
01.03.2012 01.03.2012 zmluva o podnájme Zmluvy GTECH Slovakia Corporation
01.03.2012 01.03.2012 zmluva o podnájme 13 2012 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2012 01.03.2012 zmluva o podnájme 14 2012 Zmluvy Iveta Forgáčová FORSTA
01.03.2012 01.03.2012 zmluva o podnájme 15 2012 Zmluvy KREDIT Line s.r.o.
01.03.2012 01.03.2012 zmluva o podnájme 16 2012 Zmluvy WIRETI s.r.o.
02.02.2012 03.02.2012 Dodatok č. 7 k zmluve č. 06KVYF000211 Zmluvy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
01.02.2012 01.02.2012 zmluva o podnájme 04 2012 Zmluvy Vladimír Ditte
01.02.2012 01.02.2012 zmluva o podnájme 05 2012 Zmluvy MUDr. Alexandra Antolíková
01.02.2012 01.02.2012 zmluva o podnájme 11 2012 Zmluvy Surf Point Trade, s.r.o.
19.01.2012 20.01.2012 kúpna zmluva Zmluvy Bohuš Šesták- Veľkosklad
19.01.2012 20.01.2012 Kúpna zmluva Zmluvy Bohuš Šesták- Veľkosklad
19.01.2012 20.01.2012 Kúpna zmluva Zmluvy Bohuš Šesták- Veľkosklad
19.01.2012 20.01.2012 Kúpna zmluva Zmluvy Bohuš Šesták- Veľkosklad
19.01.2012 20.01.2012 Oznámenie o platbách č. 1/025A/2012 Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
16.01.2012 17.01.2012 Zmluva o poskytnutí prístrojového parku Zmluvy Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
10.01.2012 11.01.2012 Kúpna zmluva Zmluvy PEZA a.s.
10.01.2012 11.01.2012 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Zmluvy Hronfruct Levice a.s.
02.01.2012 02.01.2012 zmluva o podnájme 03 2012 Zmluvy W-MED, s.r.o.
02.01.2012 03.01.2012 Dodatok č. 1/2012 Zmluvy PROMYS soft, s.r.o.
01.01.2012 01.01.2012 dodatok č. 1 k zmluve č. 13 2010 Zmluvy MUDr. Katarína Žuffová
01.01.2012 01.01.2012 zmluva o podnájme 01 2012 Zmluvy Lekáreň Salix, s.r.o.
15.12.2011 16.12.2011 Zmluva o výpožičke Zmluvy Beckman Coulter SR s.r.o.
09.12.2011 10.12.2011 Dodatok č. 1 Zmluvy KREDIT AUDIT s.r.o.
07.12.2011 08.12.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000611 Zmluvy Dôvera
01.12.2011 02.12.2011 Zmluva č. 26/11- Lv Zmluvy ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
30.11.2011 01.12.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o doprave č. 4001DDSL000110 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
30.11.2011 01.12.2011 Kúpna zmluva Zmluvy AUDIOSCAN, s.r.o.
23.11.2011 24.11.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
14.11.2011 15.11.2011 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. 23/2011- ÚKR Zmluvy Ing. Jozef Horniak- Vialle
14.11.2011 15.11.2011 Obchodná zmluva Zmluvy Peter Kuzmišin- MANACON
11.11.2011 12.11.2011 Zmluva o dielo Zmluvy Ing. Miloš Hraška
31.10.2011 01.11.2011 Dodatok č. 1 k Všeobecnej zmluve o poskytovaní služieb č. 3130043/2010 Zmluvy KREDIT Line s.r.o.
29.09.2011 30.09.2011 Zmluva o servisnej činnosti č. H/11/0026/511223 Zmluvy Siemens s.r.o
27.09.2011 27.09.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o doprave č. 4001DDSL000110 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
23.09.2011 24.09.2011 Zmluva o poskytovaní výsledkov vyšetrení Zmluvy HPL spol. s.r.o.
08.09.2011 08.09.2011 zmluva o podnájme 48 2012 Zmluvy LEVDERMA s.r.o.
01.07.2011 02.07.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere odpadu na zneškodnenie Zmluvy PolyStar s.r.o.
28.06.2011 29.06.2011 Oznámenie o zmene ceny stočného Zmluvy ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
27.06.2011 28.06.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o doprave č. 4001DDSL000110 Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.
17.05.2011 18.05.2011 Dohoda o urovnaní Zmluvy Telefónica Slovakia, s.r.o.
04.05.2011 05.05.2011 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. 20/2011- ÚKR Zmluvy ENERGO- SK, a.s.
19.04.2011 20.04.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluvy Telemed s.r.o.
08.04.2011 09.04.2011 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. 21/2011- ÚKR Zmluvy Práčovne a čistiarne, s.r.o.
01.04.2011 02.04.2011 Kúpna zmluva Zmluvy Gabriel Mančík
24.03.2011 25.03.2011 Zmluva číslo 1/2011 Zmluvy SBS - Mgr. Štefan Mikloško
14.03.2011 15.03.2011 Dodatok č. 1 Zmluvy Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice
01.03.2011 02.03.2011 Dohoda o urovnaní Zmluvy Západoslovenská energetika, a.s.
01.03.2011 02.03.2011 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve číslo KZ 157405/01/2010 Zmluvy Messer Tatragas, spol. s.r.o.
01.03.2011 02.03.2011 Dohoda o urovnaní Zmluvy Slovanet a.s.
26.01.2011 27.01.2011 Zmluva o dielo Zmluvy Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
24.01.2011 25.01.2011 Zmluva o kontrolnej činnosti Zmluvy Ing. FERDINAND KOVÁCS LANDY ELEKTRONIC
24.01.2011 25.01.2011 Zmluva o úschove Zmluvy Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.
24.01.2011 25.01.2011 Oznámenie Zmluvy Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
14.01.2011 14.01.2011 Leasingová zmluva Zmluvy UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
12.01.2011 13.01.2011 Kúpna zmluva Zmluvy Štefan Macsodi
10.01.2011 11.01.2011 Rámcová zmluva Zmluvy WELL management, s.r.o.
03.01.2011 04.01.2011 Zmluva o úschove Zmluvy UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
01.01.2011 02.01.2011 Kúpna zmluva Zmluvy Hronfruct Levice a.s.
01.01.2011 01.01.2011 Rámcová kúpna zmluva Zmluvy PEZA a.s.
01.01.2011 01.01.2011 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Zmluvy CHRIEN spol. s.r.o.
26.02.2010 27.02.2010 Zmluva č. 4001DDSL000110 o doprave ako službe súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Zmluvy Union zdravotná poisťovňa, a.s.